OGNJEN SLAVKOVIĆ advokat u Čačku, fakultet u Beogradu 2008., upis u Imenik advokata 2011.

OGNJEN SLAVKOVIĆ advokat u Čačku, fakultet u Beogradu 2008., upis u Imenik advokata 2011.