Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

O nama

Advokatska komora Čačka osnovana je 8. oktobra 1972.god.

Pre osnivanja OAK Čačak, advokatura je po Zakonu o advokaturi iz 1957. godine bila organizovana tako što su komore osnivane za područje republika i za područje Vojvodine, a 1971. godine nakon stupanja na snagu Zakona o advokaturi i drugoj pravnoj pomoći, u kome je najveća novina bila osnivanje komora za područje jednog ili više Okružnih sudova, osnovane su osnovne advokatske komore, između ostalih, i Čačka.

Tadašnjom odlukom Advokatske komore Srbije, bilo je određeno da se za područje Okružnih sudova u Kraljevu, Novom Pazaru, Čačku i Užicu, osnuje Osnovna advokatska komora. Osnivačka skupština održana je 8.10.1972. godine u Čačku, a za prvog predsednika izabran je sada pok. advokat Ljubomir Mihailović – Beko iz Čačka. Advokat Ljubomir Mihailović, bio je kasnije biran i za predsednika AK Srbije. Na području koje je tada obuhvatala Osnovna advokatska komora Čačka, bilo je upisano 80 advokata. Prvi potpredsednici komore bili su Mićo Kovačević iz Užica i Predrag Marković iz Kraljeva, koji je u sledećem mandatu izabran za predsednika komore.

Sada AK Čačak ima upisanih preko sedam stotina advokata i takođe, veliki broj advokatskih pripravnika.

Donošenjem Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći iz 1976. godine, učinjena je izmena u pogledu osnivanja osnovnih advokatskih komora, i umesto osnivanja komora za područje jednog ili više Okružnih sudova, predviđeno je osnivanje komora za područje jednog ili više regiona međuopštinskih regionalnih zajednica. Statutom AK Srbije određeno je osnivanje OAK sa sedištem u Čačku za područje regiona Titovo Užice i Kraljevo. Osnivačka skupština održana je 7.04.1979. godine u Čačku, i od tada, ova komora pokriva najveću teritoriju jer obuhvata područja Okružnih sudova Kruševca, Novog Pazara, Kraljeva, Čačka i Užica.