fakultet završio u Beogradu 2006., upisan u Imenik advoata 2010.

fakultet završio u Beogradu 2006., upisan u Imenik advoata 2010.