Миле Живановић, адвокат из Горњег Милановца, факултет завршио у Београду 1991., ауписн у Именик адвоката 1993.

Миле Живановић, адвокат из Горњег Милановца, факултет завршио у Београду 1991., ауписн у Именик адвоката 1993.