ALEKSANDAR VASILJEVIĆ advokat u Raški, fakultet u Novom Sadu 1978., upis u Imenik advokata 1998.

ALEKSANDAR VASILJEVIĆ advokat u Raški, fakultet u Novom Sadu 1978., upis u Imenik advokata 1998.