Vesti

Arhiva obaveštenja...
pravosudni ispit

23 jan: POZIV ZA ADVOKATSKE PRIPRAVNIKE

Pozivamo sve advokatske pripravnike koji bi bili zainteresovani za pohađanje Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita, koja bi se organizovala pri AK Čačak, da se jave Stručnoj službi AK Čačak, radi utvrđivanja broja zainteresovanih.

medijacija

14 sep: Strategija razvoja medijacije

U prilogu Vam dostavljamo radni tekst Strategije razvoja medijacije u Srbiji i primedbe na ovu Strategiju koju je sačinio advokat Dejan Krstić, član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i koordinator Sekcije za građansko pravo.