Vesti

Arhiva obaveštenja...
medijacija

14 sep: Strategija razvoja medijacije

U prilogu Vam dostavljamo radni tekst Strategije razvoja medijacije u Srbiji i primedbe na ovu Strategiju koju je sačinio advokat Dejan Krstić, član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i koordinator Sekcije za građansko pravo.

seminar

22 maja: OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo Vas da je, u okviru Katedre za krivično pravo Advokatske akademije AK Srbije, planirano da se, u Advokatskoj komori Čačak, održi seminar ,,Veštine zastupanja u krivičnom postupku-simulacija suđenja,,