Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

ORGANI

1. SKUPŠTINA – najviši organ komore koju čine svi advokati upisani u imenik advokata Advokatske komore u Čačku.

2. UPRAVNI ODBOR – organ Skupštine komore koji vrši prava i dužnosti utvrđene Statutom komore i drugim opštim aktima. Sastoji se od 13 članova od kojih Upravni odbor bira predsednika i dva potpredsednika.

3. PREDSEDNIK KOMORE

4. POTPREDSEDNICI KOMORE

5. DISCIPLINSKI ORGANI – Disciplinski sud i Disciplinski tužilac

6. ODBORI ADVOKATA – formiraju se u svim sedištima Okružnih sudova na teritoriji komore za područje Okružnih sudova, a po potrebi, Upravni odbor može formirati odbor i u mestima gde proceni da postoji potreba. AK Čačak ima 8 Odbora advokata, u svakom sedištu Okružnih sudova na teritoriji komore i još 3 Odobra formirana prema odluci Upravnog odbora.

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Miodrag Aleksić, PREDSEDNIK AK ČAČAK
Miodrag Aleksić
Advokat u Čačku

Pravni fakultet Beograd, 1984.
Imenik advokata, 1991.

POTPREDSEDNICI UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Dušan N. Marković, advokat, Kruševac
Dušan N. Marković
Advokat u Kruševcu

Pravni fakultet Niš, 1990.
Imenik advokata, 2005.

Tankosić Ibrahim, advokat u Novom Pazaru
Ibrahim Tankosić
Advokat u Novom Pazaru

Pravni fakultet Beograd, 1978.
Imenik advokata, 1991.

UPRAVNI ODBOR ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Hajrudin Baltić, advokat, Prijepolje
Hajrudin Baltić
Advokat u Prijepolju

Pravni fakultet Sarajevo, 1972.
Imenik advokata, 1984.

Bojan Bjelanović, advokat, Kruševac
Bojan Bjelanović
Advokat u Kruševcu

Pravni fakultet Priština, 1996.
Imenik advokata, 2000.

Snežana Cvetić, advokat, Užice
Snežana Cvetić
Advokat u Užicu

Pravni fakultet Beograd, 1987.
Imenik advokata, 1997.

Dragan Davidović, advokat, Čačak
Dragan Davidović
Advokat u Čačku

Pravni fakultet Beograd, 1990.
Imenik advokata, 2004.

Slobodan Despotović, advokat u Užicu
Slobodan Despotović
Advokat u Užicu

Pravni fakultet Beograd,  1984.
Imenik advokata, 1988.

Radomir Ilić, advokat u Kraljevu, 1994.
Radomir Ilić
Advokat u Kraljevu

Pravni fakultet Priština, 1972.
Imenik advokata, 1994.

Ljubinko Krstić, advokat, Kraljevo
Ljubinko Krstić
Advokat u Kraljevu

Pravni fakultet Priština, 1995.
Imenik advokata, 2000.

Borivoje S. Lačnjevac, advokat, Kruševac
Borivoje S. Lačnjevac
Advokat u Kruševcu

Pravni fakultet Niš, 2005.
Imenik advokata, 2008.

Velisav Mićić, advokat u Ivanjici, 1986.
Velisav Mićić
Advokat u Ivanjici

Pravni fakultet Beograd, 1983.
Imenik advokata, 1986.

Savić Gordana, advokat u Čačku, 1993.
Gordana Savić
Advokat u Čačku

Pravni fakultet Beograd, 1992.
Imenik advokata, 1993.

Štulović Milan, Advokat u Požegi
Milan Štulović
Advokat u Požegi

Pravni fakultet Beograd, 1962.
Imenik advokata, 1967.

Vasilijević Slavica, advokat u Gornjem Milanovcu
Slavica Vasilijević
Advokat u Gornjem Milanovcu

Pravni fakultet Beograd, 1988.
Imenik advokata, 1991.