ИНФОРМАТОР О РАДУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

ADVOKATSKA KOMORA ČAČAK

20 сеп: ИНФОРМАТОР О РАДУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ

Адвокатска комора Чачак је самостална и независна професионална организација адвоката, са седиштем у Чачку, за територију свих Градова и Општина које припадају подручју надлежности Виших судова у Чачку, Ужицу, Краљеву, Крушевцу и Новом Пазару.
Постојање Адвокатске коморе Чачак утврђено је Законом о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе Србије.