Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ТАРИФА О НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА

Службени гласник, бр. 121/2012