Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

TARIFA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

Službeni glasnik, br. 121/2012