Vesti

Arhiva obaveštenja...
seminar

22 maja: OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo Vas da je, u okviru Katedre za krivično pravo Advokatske akademije AK Srbije, planirano da se, u Advokatskoj komori Čačak, održi seminar ,,Veštine zastupanja u krivičnom postupku-simulacija suđenja,,