Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

ELEKTRONSKA SEDNICA UO AK ČAČAK 28.12.2021.

Poštovane koleginice i kolege,

u prilogu možete preuzeti ZAPISNIK sa elektronske sednice Upravnog odbora AK Čačak, održane 28.12.2021. godine u Čačku.

SRODNE OBJAVE