Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ЗАПИСНИК СА 2. СЕДНИЦЕ УО АК ЧАЧАК

Број:3149/22

21.12.2022.године

 З  А  П  И  С  Н  И  К

Са 2.седнице УО АК Чачак,  одржане 13.12.2022.године, у Чачку

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Драгана Јанковић, Славковић Огњен, Милетић Марија, Живановић Миле, Лачњевац Боривоје, Бургић Милан, Самарџић Душан,Танкосић Ибрахим, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана, Караичић Никола, Васиљевић Александар, Дробњаковић Душан, Милутиновић Милијана, Милош Вучићевић

 Одсутни: Матић Урош

Присутни и Председници Одбора адвоката: Председник ОА Горњи Милановац Невенка Видојевић

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић, је поздравио   све присутне чланове УО АК  Чачак и констатовао је да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, па за ову седницу имамо следећи:

 Д  Н  Е  В  Н  И       Р  Е  Д

            1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 24.11.2022.године, у Чачку

            2.Одлучивање о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 18.10.2022. до.30.11.2022.године

            3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Драган Пејић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку, и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Слободан Пејовић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Соња Зекавица, дипл.правник  из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именоване за плаћање трошкова уписа  на рате

            4.Одлучивање  о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Марија Томовић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Бојане Живковић из Крушевца

            5.Одлучивање о захтеву Милице Радовановић, адв.из Ужица за привремени престанак обављања адвокатске делатности почев од 05.11.2022.године до 05.11.2023.године

            6.Одлучивање о захтеву  Драгане Стојановић, адв.из Крушевца, за наставак обављања  адвокатске делатности почев од 01.12.2022.године

            7.Одлучивање о изменама висине накнада на име  боловања, посмртнине, отпремнине, за помоћ породиљама одређених  ранијим одлукама УО АК Чачак

            8.Одлучивање о захтевима за исплату накнаде на име помоћи за време боловања:

-Велисав Васић, адв.из Крушевца

-Миодраг Максимовић, адв.из Ужица

            9.Одлучивање о захтевима за исплату  накнаде породиљама:

-Милица Радовановић, адв.из Ужица

-Елма Папић, адв.из Сјенице

            10.Одлучивање о захтевима за исплату путних трошкова:

-Драган Давидовић, адв.из Чачка, за одлазак на прославу 50 година од оснивања АК Ниш, дана  28.10.2022.године

-Верица Дуловић Ћулафић, адв.из Ужица, за одлазак  у Београд дана 22.10.2022.године на седницу Дисциплинског већа

-Емир Фетаховић, адв.из Новог Пазара, за долазак у Чачак, дана 24.11.2022.године на седницу Скупштине АК Чачак

-Светозар Недељковић, адв.из Трстеника, за долазак у Чачак, дана 29.10. 2022.године и 24.11.2022.године на седнице Скупштине АК Чачак

-Миломир Дамјановић, адв.из Александровца, за долазак у Чачак, дана 29.10. 2022.године и 24.11.2022.године на седнице Скупштине АК Чачак

-Славољуб Ђурић, адв.из Александровца, за долазак у Чачак, дана 29.10. 2022.године и  24.11.2022.године на седнице Скупштине АК Чачак

            11.Одлучивање о анонимној пријави  против Николе Ћаловића, адв.из Чачка

            12.Избор Председника и чланова Комисије за адвокатски испит, као и њихових заменика

            13.Одлучивање о начину обележавања прославе Дана адвокатуре и  Нове године

  1. Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак

-Младен Тановић, дипл.правник из Ужица, са седиштем у Ужицу и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Јован Танасковић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Иван Тмушић, дипл.правник  из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Јана Алексић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Александра Дракулић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

            15.Захтев Јелене Савковић, адв.приправника из Трстеника, за промену принципала, почев од  09.12.2022.године (била код адв.Влашић Младена из Краљева, а прелази код адв.Јелене Перић из Краљева)

16.Одлучивање  о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Мина Радосављевић, дипл.правник из Крушевца на  пракси код адв.Љубинке Живановић Радосављевић из Крушевца

-Ксенија Весић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Рада Вујчића из Крушевца

-Александра Милошковић, дипл.правник из Ћићевца, на пракси код адв.Стефана Ракоњца  из Крушевца

-Славко Ковач, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Влашић Младена из Краљева

-Матија Јовановић, дипл.правник из Ариља, на пракси код адв.Милољуба Јовичића из Чачка (пресељење из АК Београд)

  1. Одлучивање о захтевима за исплату путних трошкова:

-Бисерка Таралић, адв.из Трстеника, за долазак у Чачак, дана 29.10.2022.године и 24.11.2022.године на седнице Скупштине АК Чачак

            18.Захтев Николе Мрвошевића, адв.из Ивањице за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката

            19.Молба за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности:

-Раде Терзић, адв.из Краљева (малигнитет)

            20.Доношење одлуке о прибављању понуда од Инг-Про, Параграф, Профи систем и других електронских база прописа ради  закључивања о претплати на електронска издања по повлашћеним ценама

            21.Молба Директора центра  за реторику  и јавне наступе Правног факултета у Крагујевцу за новчану помоћ за одржавање традиционалног такмичења у беседништву  ,,Сретењске беседе,,

22.Обавештење о Предлогу уредбе о измени Уредбе о ближим условима и критеријумима и елементима з апаушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, које је Министарство финансија РС доставило АК Србије  и одлука АК Србије о томе

23.Обавештење о исподу поступка по тужби Јована Милетића из Чачка против АК Чачак за накнаду штете

24.Разно

 Ад.1

            Једногласно је усвојен записник са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 24.11.2022.године, у Чачку.

Ад.2

            Миодраг Алексић-Добили сте у прилогу употребу средстава АК Чачак, у периоду од 18.10.2022. до.30.11.2022.године.Изволте, отварам дискусију по овој тачки дневног реда.

            Александар Васиљевић-Ја бих само хтео пар речи,нисам био на претходној конститутивној седници, па бих хтео да кажем да је  за сваку  похвалу што се овде прави записник, детаљан, општиран, све тачно пренесено, од А до Ш, ко шта прича на седници, али мислим и да нема потребе толико да буде опширан, може и да се скрати.У вези ове тачке дневног реда, мислим да је ово непотребно да се ради.ја сам раније када сам био делегат Скупштине АК Србије указивао на то, исто се и тамо дешавало,  да се прво потроши, а онда да ми усвајамо оно што је потрошено.Сећам се једном је у новембру месецу, на Скупштини АК Србије , било усвајање плана за ту годину-усваја се план када све прође?!Исто је и ово овде, ми сада треба да доносимо одлуку о усвајњу употребе средстава за период тај и тај, који је прошао.Ја сматрам да ми ово не треба да радимо овако, већ да треба да донесемо план шта ћемо и како трошити, па ако треба да и 50% преко тога дамо овлашћење председнику  да може да одлучује, а не да ретроактивно ми доносимо одлуку о ономе што је већ прошло.Ово би ја поистоветио са ситуацијом као да одем у биоскоп и одгледам филм, па онда изађем  напоље и тражим да купим карту.Значи, гласамо о нечем што се већ десило.Председник је тај  који је по Статуту овлашћен да располаже средствима Коморе, он има право да одлучује о свему овоме  а не да нама данас сервира да ли је нама био потребан неки тамо електричар за 3.000,00 динара или сл.То је све у опису посла Председника, ми можемо да одлучујемо једино онда када је он евентуално пробио тај неки план, мислим да нема потребе да се сада замарамо са тим.Нисам против тога , наравно то су све трошкови који су нужни, али не долази ми нормално да сада одобримо средства која су већ употребљена.Ви као председник треба да напишете предлог плана, ако се прекардаши план много може и да се уради ребаланс, али гласати за нешто што је већ употребљено, стварно ми није нормално.

            Слободан Деспотовић-Ово је само  контрола онога што је утрошено.

            Александар Васиљевић, А што контрола’?. Да ја вас питам нешто, а шта ће да се деси ако ово данас не усвојимо? Ево већина није за то, а Председник је платио све рачуне?

            Миодраг Алексић-Па онда ја сносим одговорност и даћу објашњење нашем Надзорном одбору  и Скупштини о томе.

            Александар Васиљевић-Ви сносите одговорност  али  сте и овлашћени да то радите…

            Миодраг Алексић-Колега све смо се разумели, међутим Комора функционише на овај начин и нормално је да  Ви као чланови УО будете упознати  како се троше средства Коморе.Дакле постоји оправдана потреба да чланови УО добијају извештај  за одрђени период за шта су утрошена средства.Нормално, ми не можемо да знамо колико ће у ком периоду бити утрошено средстав, али сам ја ту, неко испред Коморе, ко потписује рачуне преко одређеног  износа, и прати за шта се средстав троше и желим  да ту информацију поделим са Вама, а Ви ћете рећи да ли је по Вашем мишљењу нешто неоправдано потрошено.

            Александар Васиљевић-Добро, али онда не треба да стоји доношење одлуке, него Извештај о употребљеним средствима.

            Миодраг Алексић-Овде треба да стоји Усвајање извештаја…

            Ибрахим Танкосић-Е нек то буде компромисно решење да не отежемо више ову дискусију

            Миодраг Алексић-Мислим да  свима треба да буде јасна потреба да Ви морате да знате  за шта се троше средства Коморе.

            Ибрахим танкосић-Ја уважавам колегу Васиљевића и њему је сад практично први пут да учествује у раду УО , па бих желео да му укажем на то да ако би овако видили састанак  и претворили га у дебату између свих саговорника, онда не бисмо много урадили.Хоћу да кажем, тачка дневног реда је :одлучивање о употреби средстава и ми ћемо да се изјашњавамо ко је за и ко је против.Ако неко има предлог да се тај начин извештавања промени , то нек буде посебна тачка и о томе ћемо се изјашњавати…

            Александар Васиљевић-Председниче, могу ја само да кажем нешто колеги Танкосићу, ако будемо ишли тако да не треба да отварамо дебату, ја сам добио реч од Председника, ако треба сви да ћутимо…

            Миодраг Алексић-Таман посла, нико не треба да ћутиЈа сам разумео колегу  Васиљевића, неспретно је фомулисана ова тачка дневног реда и убудућемо је другачије формулисати…

            Огњен Славковић-Ја сам разумео колегу Васиљевића, јер и Пословник о раду УО предвиђа да чланови УО учествују у расправљању о свакој тачки дневног реда, па између осталог и о овоме и ово сам доживео као расправљање.Мислим да није у праву колега Танкосић који каже да не би требали да дебатујемо, ми сви треба да учествујемо у расправи, можда је предлог глуп, можда није, али поента је да људи  кажу шта мисле.Има смисла, јер када се погледа овај извештај, не улазим у то , претпостављам да је ово све тачно  и по потреби плаћено, али ми сад не можемо да знамо колики је рачун за струју био, да ли је добро плаћено или није…Мислим да можда има смисла да треба да усвојимо неки буџет и са одређеним овлашћењима да председник може да потроши више или да с еуопште не расправља о овим стварима, поготову ако Надзорни одбор АК Чачак контролише употребу средстава АК Чачак., онда је излишно да и ми то радимо.

            Миодраг Алексић-План може и треба да се донесе за сваку годину, али је истина и то да сваки УО треба да буде упознат у одређеном  периоду за шта су та средства трошена.Ја не тражим од Вас покриће за утрошак средстава, него сматрам  да на неки начин треба да контролишете употребу средстава.Овде је практично реч  о томе да изнесете Ваше мишљење о некој потрошњи.

            Огњен Славковић-Практично да видимо да ли је били економично трошење средства, па нема ни потребе за неким нашим одлучивањем,  при том ми нисмо ни овлашћени за то, јер како рече колега шта ако не усвојимо.

            Драгана Јанковић-Претпостављам да ово треба само да буде информативни садржај.Не треба ово да анализирамо дословце, већ само да будемо упућени, на пример да је овде стајало, уместо 3 киљаде да је  рачун за електричара 30 хиљада, то би нама већ сугерисало да нешто није у реду.Ја сам то тако разумела…

            Миодраг Алексић-Тако је, морате да имате преглед, да будете у току, а да ли је то све покривено рачунима то контролише Надзорни одбор.Углавном  разумели смо се, оправдана је сугестија да се то  убудуће назива усвајање извештаја о употреби средстава АК Чачак.

Ад.3 и Ад.14

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Драган Пејић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку, и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Слободан Пејовић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата-Соња Зекавица, дипл.правник  из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именоване за плаћање трошкова уписа  на рате

-Младен Тановић, дипл.правник из Ужица, са седиштем у Ужицу и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Јован Танасковић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Иван Тмушић, дипл.правник  из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Јана Алексић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа, јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Александра Дракулић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу

Молба Александре Дракулић за ослобађање дела трошкова уписа, једногласно је одбијена због неиспуњавања услова за повлашћени упис.

После краће дискусије (због приче у глас није се могло откуцати) именованој је одобрено плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата.

Ад.4 и Ад.16

            Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Марија Томовић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Бојане Живковић из Крушевца

-Мина Радосављевић, дипл.правник из Крушевца на  пракси код адв.Љубинке Живановић Радосављевић из Крушевца

-Ксенија Весић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Рада Вујчића из Крушевца

-Александра Милошковић, дипл.правник из Ћићевца, на пракси код адв.Стефана Ракоњца  из Крушевца

-Славко Ковач, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Влашић Младена из Краљева

-Матија Јовановић, дипл.правник из Ариља, на пракси код адв.Милољуба Јовичића из Чачка (пресељење из АК Београд)

Ад.5

            Једногласно је усвојен захтев Милице Радовановић, адв.из Ужица за привремени престанак обављања адвокатске делатности почев од 05.11.2022.године до 05.11.2023.године.

Ад.6

Једногласно је усвојен захтев  Драгане Стојановић, адв.из Крушевца, за наставак обављања  адвокатске делатности почев од 01.12.2022.године.

Ад.7

Миодраг Алексић-Ставили смо на дневни ред и одлучивање о изменама висине накнада на име боловања, посмртнине, отпремнине, за помоћ породиљама одређених  ранијим одлукама УО АК Чачак, обзиром да мислим да су се због   стекли услови за то.У материјалу за седницу сте добили раније одлуке, па ево отварам дискусију  да ли сте за повећање и ако јесте колико да то све повећамо.Колико год да се даје чланству, мало је али на другој страни морамо бити реални и сагледати потребе целе Коморе, имамо средстава за повећање, али морамо имати у виду и неке друге потребе, планове које имамо  да  реализујемо…

Ибрахим Танкосић-Ја се слажем са повећањем, али да одлучимо  о начину како ћемо извршити повећање да ли ћемо  све ове износе повећати за неки износ или ћемо процентуално повећати све. Мислим да је ова друга варијанта боља и мој неки предлог би био да повећамо све за око 30%.

Караичић Никола-Мене интересује колико често има ових захтева, и колико би то било на годишњем нивоу, да би могао да ставим неки конкретан предлог, јер сматрам да је ово прече од многих ствари..

Јелена Бојић-Па не можемо  то тако определити, колико је на годишњем нивоу то има у финансисјким извештајима, који се праве на крају године за Скупштину, али рецимо оквирно да нема више од 5 оваквих захтева по  седници УО која је месечно.

Марија Јањић-На пример, за породиље је у току прошле године било чини ми се 10-так захтева, али сада је само у децембру било 4-5 захтева.

Миодраг Алексић-Ми увек поново можемо одлучивати и повећавати износе тих накнада, мислим да би сада за почетак био можда  најбољи овај процентуални приступ који је предложио колега  Танкосић. Па на пример за боловање ако би повећали 30% то би на садашњих 30.000,00 било…

Ибрахим Танкосић-Свакако да треба да заокружимо на 40.000,00 динара

Милан Бургић-Када је реч о овим наканадама за породиље ја бих ту повећао  100%, јер  колегинице које иду на породиљко имају веома ниска примања од трећег месеца бебе до годину дана, не знам ни да ли имају 20.000,00 динара.А за боловање бих оставио исто како је било.За посмртнину бих повећао на 100.000,00д инара, а наканде по основу отпремнине због одласка у трајну пензију би повећао за ¼., уствари 25%.

Боривоје Лачњевац-Ја имам конкретан предлог, ја бих такође за новорођенчад подигао 100% накнаду, а да не повећавао за одлазак у пензију, ти људи су се остварили….

Миодраг Алексић-Извини Боро, али да ти кажем сва ова средстав која имамо и  из којих вршимо  исплату, су великим делом улагали и дуги низ година уплаћивали чланарину  баш ти старији, тако да то не би било фер.Мислим да морамо бити уравнотежени, и свима повећати, а јесам за то да се за децу да више.

Драгана Јанковић-Па и колега када  је на боловању, када не ради мора да издржава децу, па мислим да и ту морамо имати исти приступ.

Марија  Милетић-Ја указујем на податак да је износ накнаде  погребних трошкова, за јануар-децембар 2022.године, које исплаћује Фонд ПИО  46.500,00 динара, а код нас је  то сада 75.000,00 па постављам питање да ли је оправдано, уствари није оправдано, увек је оправдано, да се разумемо,  али да ли  треба повећавати те износе на уштрб износа који би се исплаћивали породиљама и  колегама за случај болничког лечења.Нисам  за то де се не повећава, али нисам за ту пропорцију јер ипак и у овом тренутку ми више исплаћујемо погребне трошкове него што прописује Република…

Миодраг Алексић-Не бих се ја превише клео у исправност аршина државе у многим питањима, па ни по том питању.Сведоци смо да је у Србији јако скупо и умрети.Живот има предност, али ајде да кренемо неким редом са овим процентуалним повећањем, па негде можемо и кориговати ако сте сагласни.

Након краћег усаглашавања ставова УО АК Чачак је изменио раније донету Одлуку у погледу висине накнаде на име  боловања, посмртнине, отпремнине, за помоћ породиљама одређених  ранијим одлукама УО АК Чачак и то тако да нова ОДЛУКА гласи:

1.Адвокатима се,  у случају болничког лечења и спречености за рад након болничког лечења за првих месец дана, исплаћује износ од 40.000,00 динара

            2.Породици преминулог адвоката, који је у моменту смрти био уписан у Именик адвоката АК Чачак, на име посмртнине, исплаћује се износ од 100.000,00 динара

            3.Адвокатима се приликом одласка у пензију-трајног брисања из Именика адвоката исплаћује отпремнина и то:

-адвокатима са стажом у адвокатури до 10 година, износ од 40.000,00 динара

-адвокатима са стажом у адвокатури од 10 до 20 година, износ од 80.000,00 динара

-адвокатима са стажом у адвокатури од 20 до 30 година, износ од 100.000,00 динара

-адвокатима са стажом у адвокатури преко 30 година, износ од 130.000,00 динара

            4.Породиљама се, под условима предвиђеним ранијом одлуком, исплаћује једнократна накнада у висини од 100.000,00 динара.

            Васиљевић Александар-У вези ових накнада смо одлучили и повећали их и тоје у реду, али ја имам предлог како да то убудуће радимо, јер смо тек на почетку нашег мандата.Сматрам да би за  убудуће требали да донесемо један правилник о накнадама  и расподели средстав из Фонда солидарности..

            Миодраг Алексић-Ми то имамо…

            Јелена Бојић-Ове накнаде о којима сте малопре причали се не исплаћују из Фонда солидарности,  који служи само за теже случајеве болести, већ се исплаћују  из редовних средстава

            Васиљевић Александар-Добро, добро то није Фонд, али мислим да и то треба да регулишемо  неким правилником и у складу са тим правилником да Председник  доноси решења о овим стварима, да ми као УО одлучујемо само ако неко приговара на те ствари.А правилником све може да се реши, све…Ево због чега, да се реши детаљно и право накнада за превоз, ми то немамо детаљно регулисано.Ми када смо из ОА Рашка позвани на прославу, ми смо дошли таксијем, нас двојица, тројица и  онда је то био проблем.Да узмемо аутобус много је, комби исто тако, нико неће да иде својим колима, јер тамо хоће да се опусти и попије коју.Немамо решено када и у којим ситуацијама имамо право на то.То мора да се реши  и да се детаљно зна ко, када  и како има право на трошкове превоза.Не  можемо себе доводити у ситуацију да размишљамо да ли је тај превозник скуп или није скуп, већ морамо да знамо да имамо право на такве и такве трошкове и прича је завршена. То мора да се све уреди неким актом, није битно дал се зове Правилник или како, то све треба стрпати на једно место и онда само да се то примењује.

            Миодраг Алексић-Овај УО и ниједан УО, не може да избегне  доношење одлука  у сваком појединачном случају.Ми морамо у оквиру својих дискреционих овлашћења да ценимо сваки  појединачни случа.Поменуо си Фонд, где имамо и Правилник, али не можемо да избегнемо да доносимо одлуку у сваком појединачном случају.Не можемо све будуће животне ситуације нормирати.Што се тиче трошкова, мислим да је и то  у довољној мери јасно…

            Васиљевић Александар-Морамо знати у којим случајевима имамо право на трошкове превоза…Можемо линас тројица из Рашке да узмемо цео аутобус и да се возимо?

            Миодраг  Алексић-Ми у овом УО и седимо зато што би требало да смо савесни и разумни  људи и да нећемо ништа злоупотребити.

            Дробњаковић Душан-Ја имам предлог да колега  припреми конкретан предлог или правилник, норматив везано за питања која истиче па да онда о томе  причамо…

            Васиљевић Александар-Не морам ја, зна се ко то треба да направи, ако усвојимо ову иницијативу да то радимо, да  дамо овлашћење неком, да тај уради нацрт….

            Жамор у сали.

            Миодраг Алексић-Ми имамо неку регулативу, неку одлуку по којој поступамо.Али у прави је колега Дробњаковић који каже да  видимо шта је ту спорно и шта предлажемо као решење, па да на неком следећем УО то изанализирамо, јесте сагласни?

            Присутни су се сагласили са предлогом.

Ад.8

Једногласно су усвојени захтеви за исплату накнаде на име помоћи за време боловања:

-Велисав Васић, адв.из Крушевца

-Миодраг Максимовић, адв.из Ужица

            У износу од по 40.000,00 динара, по новој одлуци.

Ад.9

            Једногласно су усвојени захтеви за исплату  накнаде породиљама:

-Милица Радовановић, адв.из Ужица

-Елма Папић, адв.из Сјенице

            У износу од по 100.000,00 динара, по новој одлуци.

 Ад.10 и Ад.17

            Јелена Бојић-Код ове тачке дневног реда само да кажем,  можда нове колеге нису упућене.По одлуци УО, ја мислим из 2005.године, све колеге који у обављању неке функције на коју су изабрани или су чланови неког органа,  имају право на накнаду трошкова превоза  за одлазак у  неко место где су позвани.Путни трошкови се по тој одлуци обрачунавају тако што се множи број километара са 10% цене најскупљег горива по пређеном километру.

            Васиљевић Александар-Добро то можемо да проанализирамо…хоћете да ја направим неки предлог за следећу седницу?

            Миодраг Алексић-Добро, чекајте да видимо јел фали нешто овј одлуци?

            Јелена Бојић-По АТ се не исплаћује, на овај начин, колеге су то раније прерачунавале, дође се до неких реалних трошкова.

            Миодраг Алексић-Сви ми знамо  овде да смо на добровољној основи, да је рад у органима Коморе искључиво волонтерски и да Комора треба да покрије сваком ноаисоцу  функција и члану органа, оне  реалне трошкове које неко од нас има да би урадио нешто у интересу Коморе.Дакле, то није профитна ствар, ако је пут 200 км, то изађе 4.000,00 динара.Јел мислите да то треба да се повећа?

            Васиљевић Александар-Не да повећамо, него да одредимо у којим ситуацијама имамо право на то…Шта је са доласком на прославу адвоката? Ми долазимо и узмемо комби и тај  фактурише Вама 18.000,00 динара и буде проблем…

            Марија Јањић-Па јесте зато што је комби возио 1 човека…

            Васиљевић Александар-Траба да знамо колико то кошта,  јел кошта да  сабирамо  трошкове нас који смо долазили  или колика је њихова цена.

            Марија Јањић-Имали смо проблем, да колеге знају о чему причамо, за комби превоз из Рашке за Чачак, за превоз 1 путника, стигао је рачун 22.000,00 динара, али је исто тако стигао  рачун из ОА Крушевац, за ангажовани велики аутобус,  за цену од 18.000,00 динара.

            Васиљевић Александар-Ја управо о тој ситуацији говорим, то је проблем малих Одбора.

            Миодраг Алексић-Ја стварно постављам питање да ли има смисла да ми о томе овде причамо, да 1 човек  сам седне у аутобус? Зашто не седне у ауто?

            Васиљевић Александар-Па неће да седне, хоће  можда да попије…једноставно неће да вози..

            Миодраг Алексић-Ајте да сада одлучимо о овим захтевима који су данас на дневном реду.јесмо ли за то?

            Једногласно су  усвојени захтеви:

-Драгану  Давидовићу, адв.из Чачка, на име одласка у Ниш на прославу АК Ниш, дана  28.-30.10.2022.године, у износу од 8.520,00 динара

-Верици Дуловић Ћулафић, адв.из Ужица, на име одласка у Београд дана 22.10.2022.године у својству дисциплинског судије, у износу од 8.400,00 динара

-Емир Фетаховић, адв.из Новог Пазара, за доласке у Чачак, на Скупштине АК Чачак 29.10.2022.године и 24.11.2022.године, у износу од 11.200,00 динара

-Светозару Недељковићу, адв.из Трстеника, за доласке у Чачак, на Скупштине АК Чачак 29.10.2022.године и 24.11.2022.године, у износу од 5.600,00 динара

-Бисерки Таралић, адв.из Трстеника, за доласке у Чачак, на Скупштине АК Чачак 29.10.2022.године и 24.11.2022.године, у износу од 5.600,00 динара

-Дамјановић Миломиру, адв.из Александровца,  за доласке у Чачак, на Скупштине АК Чачак 29.10.2022.године и 24.11.2022.године, у износу од 8.400,00 динара

-Славољубу Ђурићу, адв.из Александровца, за доласке у Чачак, на Скупштине АК Чачак 29.10.2022.године и 24.11.2022.године, у износу од 8.400,00 динара

Ад.11

            Миодраг Алексић-У прилогу сте добили копију анонимне пријаве против Николе Ћаловића, адв.из Чачка, која је насловљена као кривична.По мени ову пријаву би требало да проследимо ономе којима се прослеђују кривичне пријаве па нек они раде са тим шта хоће и проверавају, непроверавају, итд.Али постоји могућност  да се примерак ове пријаве достави нашем Дисциплинском тужиоцу, како би  евентуално утврдио пстојање дисциплинске одговорности.Разлог што је ово стављено на дневни ред је што ми до сада нисмо поступали по анонимним пријавама, из једноставног разлога што нисмо имали другу страну са којом би  евентуално остварили неки контакт, тражили доставу допуне документације  и на крају доствили одлуку.Наш тужилац Драгојловић, у неком контакту који смо имали рече да они могу у неким ситуацијама и да поступају по службеној дужности, па ето на нам је да одлучимо да ли ћемо и коме ову пријаву проследити.

            Сви причају у глас.

            Драгана Јанковић-Ја мислим да ми немамо обавезу да прослеђујемо акте који су нама достављени као ненадлежном органу

            Огњен Славковић-То је исто када би отишли у пошту и предали им пријаву-нису они надлежни да је  достављају ооме коме треба

            Драгана Јанковић-Нема разлога да се ово доставља тужилаштву и да се о нама ствара нека ружна слика…

            Миодраг Алексић-Али немамо ни разлога да било шта кријемо

            Марија Милетић-Закон о кривичном поступку каже да ко има нека сазнања  дужан је да то пријави, па из тог разлога мислим да ми имамо обавезу да то проследимо тужилаштву, а то што је анонимно, мислим да не треба да нам буде принципијелно тај став да не разматрамо нешто што је анонмно, јер ако могу кривична дела да се пријаве анонимно што не би могло и ово.

            Снежана Цветић-Не треба да одбациимо, него да бацимо у канту, јер ми нисмо ти који о томе одлучују, а прво,  посебно  зато што је анонимна јер немамо коме да пружимо извештај, а нисмо ни државни органи који би о томе водили рачуна.Ја ово не би ни ставила на дневни ред, а мислим да сад треба да иде директно у канту.

            Драгана Јанковић-У суштини  се говори о томе да је колега наплатио услуге за свој рад

            Милан Бургић-Ја даље са овим не би ишао…

            Ибрахим Танкосић-Ја бих наставио са том праксом која је и била од раније, ако је нешто анонимно то није за нас, а ако хоће јавном тужиоцу нек достављају анонимно шта год ко хоће, чак нисам ни за то да се нашем Дисциплинском тужиоцу то прослеђује.

            Драгана Јанковић-Ако само могу  да додам, не знамо сви овде колегу Ћаловића, ја сам учествовала са њим у том стечају и ништа човек није урадио да би  га сада пријављивали.Наплатио им је свој рад и не видим ништа спорно у томе.То што радници очекују да их колега заступа, а да на крају не наплати ништа, то нема оправдања.

            Милан Бургић-Ја сам сагласан са предлогом колеге Танкосића, ко хоће да пријави рад адвоката нека достави доказе и нека се потпише, и то је то.

            Васиљевићш Александар-Ако је нешто анонимно немамо кога ни да обавестимо о исходу

            Миодраг Алексић-Да ли сам добро разумео да је већински став да се то не доставља ни тужилаштву ни нашем Дисциплинском тужиоцу? Ко је за? 14.Против?2.

Констатујем да је већином гласова УО АК Чачак донео ОДЛУКУ: да не поступа по анонимној пријави против адв.Николе Ћаловића из Чачка.

Ад.12

            Миодраг Алексић-Комисији за адвокатски испит  је истекао мандат, она по Правилнику има Председника, његовог заменика и 2 члана и њихове заменике, значи укупно 6 чланова.

            Јелена Бојић-По Правилнику о адвокатском испиту, услови су 15 година стажа у адвокатури и најмање један мандат у органима Коморе, да није дисциплински кажњаван и да није члан органа политичке странке.

            Миодраг Алексић-Ја сам у претходном периоду био заменик члана, али сам стицајем околности био веома често у комисији.Код нас за разлику од АК Београда и Војводине постоји једна комисија, ми немамо одлуку да чланови комисије наплаћују за свој рад у тој комисији, као што нико  други који ради у органима коморе ништа не наплаћује…

Јелена Бојић-Имамо чини ми се проблем, у Правилнику чије сам одредбе ја малопре читала услов  је 15 година стажа, а у нашем Статуту пише 10.

Боривоје Лачњевац-У чл.244 Стоји 15 година за Програмски савет  Адвокатске академиј, јел су они чланови академије или посебно тело

Миодраг Алексић-Посебна комисија, али не можемо изменити одлуку АК Србије

Бориваје Лачњевац-ја сматрам да је комисија која је до сада радила била веома успешна,  да су одлично радили, не видим разлога  да би мењали колегу Балтића, Деспотовића и Вас имајући у виду да за претходног мандата ове комисије нисмо имали ниједну притужбу на рад.У том смислу , већ су и уиграни, ја предлажем  да поново буде избарана   комисија у истом саставу –да Балтић буде председник, да колега Деспотовић и колега Алексић буду чланови….

Миодраг Алексић-Ја бих радије ако морам био нека замена да ,,ускачем,, кад затреба

Боривоје Лачњевац-Добро будите заменик, ово је мој конкретан и образложен предлог, нек неко да предлоге и за остале чланове тј.заменике

Миодраг Алексић-ја сам разговарао са нашом службом, и замолио да  видимо ко би то испуњавао услове, а  да задовољимо и територијалне услове из разних средина и  ближе.Колеге Миле Живановић из Милановца је раније био члан комисије, и спреман је да опет то буде, колегиница Рада Станимировић из Краљева такође је изразила спремност, Петроније Аћимовић, колега из Пожеге

Караичић Никола-дајте још једну колегиницу…

Ибрахим Танкосић-Ево Енежа Цветић

Снежана Цветић-Ја не бих  да ја и колега Бобан будемо обоје из Ужица, нека неко други

Васиљевић Александар-Дајте неко ко је близу…

Драгана Јанковић-Добро ево ја ћу

            УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ о именовању Комисије за адвокатски испит, за мандатни период 2023.2026.године, у саставу:

1.Хајрудин Балтић, адв.из Пријепоља, Председник Комисије

2.Слободан Деспотовић, адв.из Ужица, члан

3.Миле Живановић, адв.из Горњег Милановца, члан

4.Радмила Станимировић, адв.из Краљева, заменик Председника Комисије

5.Драгана Јанковић, адв.из Чачка заменик члана

6.Петроније Аћимовић, адв.из Пожеге,заменик члана

Ад.13

Миодраг Алексић-Обележавања прославе Дана адвокатуре и  Нове године смо ставили као задату тему са наше пртходне конститутивне седнице.Што се тиче  Дана адвокатуре, у Београду  се организује централна прослава  25.фебруара.Ми смо   током 2022.године имали две велике манифестације, славу и академију поводом 50 година од оснивања Коморе, 6 скупштина и  штампање монографије, што је произвело значајне трошкове.Мислим да нам је релативно кратко време да би сада приступили  организацији Дана адвокатуре, као некој централној прослави, на начин како смо то раније радили и како ћемо и убудуће радити, али мислим да и ове године треба да обележимо Дан адвокатуре као што смо то и  у време короне радили, по Одборима на пригодан начин, неким коктелом или слично, сваки би Одбор имао неку аутономију али би морали да направимо критеријум  како ћемо то да урадимо…

Никола Караичић-Ви изгледа одмах претпостављате да се ми сви слажемо са Вама, можда се неко не слаже, можда бих ја волео да дођем на централну прославу.Мислим да прво треба да днесемо одлуку како ћемо обележавати то,  па да онда разматрамо детаље

Миодраг Алексић-Ја сам отворио дискусију о томе, изволите реците шта би сад било смислено организовати

Слободан Деспотовић-Мени се чини да је најбоља прича да се прослава Дана адвокатуре  слави оног дана када он и јесте и то по Одборима, тако је било  и раније, не мислим сада на време короне, него још пре.

Танкосић Ибрахим-Ја се слажем са колегом, и право да Вам кажем ми смо се већ иорганизовали и договорили колико ко ће пара да да…

Миодраг Алексић-Колега Ви вероватно причате о  Новој години, а ја сам започео причу о прослави Дана адвокатуре

Танкосић Ибрахим-Ја сам погрешио, извињавам се

Слободан Деспотовић-И ми смо се већ организовали за Нову годину о свом трошку, мислим да нема потребе да то Комора организује

Снежана Цветић-И ја сам за тај предлог Дан адвокатуре по Одборима, а Нова година све смо заказали, мислим да је касно за неку другу причу

Миле Живановић-Ја мислим да је логично да  то за Нову годину буде по Одборима ко се већ организовао и ко то жели, а мислим да је Дан адвокатуре нешто што требамо заједно обележити, ипак је то Дан за све нас који се бавимо  овом професијом и то је прилика да се сретнемо, подружимо и остало, па сам за централну прославу што се тога тиче.

Миодраг Алексић-Нисам ја против централне прославе, то је лепа прилика да се сретнемо, поделимо нека признања и сл. Али сма просто мислио да нам је сад кратко време за организовање те централне прославе која треба бити достојна, обзиром да смо сви сведоци да се у Србији свадбе и друге прославе организују, тј.закупљују се сале и годину дана унапред.Ми  не знамо колико ће се људи одазвати на позив, али то буде око 250-350 људи.То је јако тешко организовати за фебруар и што се тиче  сале, а да не говорим о неком програму који треба осмислити за тај дан, јер није сврха прославе да одемо у кафану и једемо и пијемо.Све то треба бити на мало вишем нивоу, уз програм који је пригодан.А  организација  академије и монографије  је баш исцрпела наше организационе ресурсе.Зато сам и предложио да се ове 2023.године задовољимо централном прославом у Београду, да се тамо адвокати Србије могу окупити.

Никола Караичић-Очигледно да ми овде ничему не служимо.Ако нешто предложимо Ви идете са причом ,,не можемо,,  ,,не можемо,, а нисмо ни пробали.Ја не замерам ништа, али Ви тврдите да нема довољно времена да се то организује за фебруар, зашто онда уопште трошимо време на то, а Нова године је тек дегуте, она је за 15 дана…

Миодраг Алексић-Ја сам Вам потпуно искрено и без икакве претензије да доносим коначну одлуку рекао како ствари стоје, изнео сам разлоге како их ја видим.

Дробњаковић Душан-Ја бих разумео да организациона засићеност и исцрпљеност спречава организовање заједничке прославе, али  говорити о немогућности заједничког организовања а да претходно нисмо искористили  и покушали да се организујемо, мислим да је преурањено.Ја бих  дао предлог,  обзиром да сматрам веома значајним да заједнички обележавамо тај  Дан адвокатуре, да се покуша  обезбедити од простора и свих осталих  детаља које треба  припремити, дакле, да се пкуша то припремити за заједничку прославу.Ако смо могли дан Коморе организовати за 2-3 месеца, мислим да можемо и ово да покушамо да организујемо.

Васиљевић Александар-Ми смо  код нас у Рашки, прошле године, обележавали два пута Дан адвокатуре.Ми  славимо  као дан адвокатуре и дан када је наш Одбор организован, негде у децембру месецу, а други пут када нам је Комора  дала то овлашћење да можемо да се организујемо у оквиру Одбора. Сматрам да ово што смо се ми организовали на дан нашег одбора да је то нормално да се ми окупимо, али пошто се тиче Дана адвокатуре, хвала Комори што нам је омогућила да се скупимо и почастимо прошле године,  али није ми то то-више волим када се окупимо сви у Чачку, Краљеву, где год, ипак ми је то Дан адвокатуре да се на једном месту оррганизује за све адвокате наше Коморе.Ово парцелисање, иако је  о трошку Коморе, ми није то то.Дакле лично сам за  неку централну прославу.

Миодраг Алексић-Није смисао да се прегласавамо, него да разговарамо и да у што већој мери приближимо ставове и одлуке донесемо консензусом јер то није нешто где би требали да имамо супротстављене ставове.Вероватно сам ја то неспретно објаснио да немамо енергије, снаге да  приступимо томе, што је моја грешка, па молим да разумете и опростите, али ако донесемо одлуку да  организујемо централну прославу, прихватићемо се тога посла и видети где и шта можемо и шта нам је на располагању.Морамо имати у виду да је у Комори  Србије, то субота 25.2.2023.године, Дан адвокатуре је 28. фебруара као што знате, а претходни викенд, субота 18. фебруар су Задушнице, за православне битан датум када излазе на гробље, а  субота после 4.март  почиње чиста недеља…

Огњен Славковић-Шта је проблем да направимо прославу у недељу?

Миодраг Алексић-Недеља 26.фебруар  или недеља 19.фебруар, шта мислите?

Снежана Цветић-Једне године смо заказали на Задушнице, али је био јако мали одзив.

Милан Бургић-Можемо 28.фебруара, радни дан у 17 сати , што да не

Миодраг Алексић-Али значајно раније би требало да имамо потврду колико људи ће доћи с обзиром да је радни дан, не можемо да правимо за 300, а дође  100, или да правимо за 100 људи, а дође 250.

Милан Бургић-Па онда та недеља…

МИдраг Алексић-Ајмо прво овако-јел већина за то да правимо централну прославу? Ко је за то?10. Значи усвојено, централна прослава.Добро? Јесте ли за недељу или радни дан? Већина је за недељу.А где ћемо?Да ли мени дајете дискреционо право да прикупим информације и видим где би то могли да организујемо?Морамо и неки програм осмислити, ангажовати неко позориште, да то буде на неком нивоу.

Јелена Бојић-А за који број?

Боривоје Лачњевац-Па пошаљите Председницима Одбора да анкетирају чланство и да се јаве до 31.12.

Танкосић Ибрахим-Да би то урадили онда морамо да знамо и где ће бити прослава, не могу Председницу да  питају хоће ли неко на прославу а да не зна где ће то бити организовано.Ја бих то прво припремио, па бих онда обнародовао.

Миодраг Алексић-Добро, договорили смо да то буде 19., а ја ћу у наредним данима  покушати да нађем простор  где ћемо то и да направимо неку предрезервацију.Ево и Ви у Ужицу, погледајте, имате позориште, а погледајте да ли има и неки простор.

Деспотовић Слободан-За позориште могу да обећам, али што се тиче простора видећемо.

Миодраг Алексић-Добро, у наредним данима ћемо видети шта нам је на располагању па ћемо Вас обавестити.

Милан Бургић-А Нова година?

Миодраг Алексић-Нова година, уз све поштовање, по  цену да будем једини међу Вама, сматрам да је Нова година у принципу приватна ствар,  и да поред Дана адвокатуре, славе, скупштина које организујемо, да би било превише још да се бавимо тиме  где ћемо прославити Нову годину.Сваки Одбор ако  жели  нека се организује, како жели….

 Ад.14

            Одлучено под тачком Ад.3.

Ад.15

            Једногласно је усвојен захтев Јелене Савковић, адв.приправника из Трстеника, за промену принципала, почев од  09.12.2022.године (била код адв.Влашић Младена из Краљева, а прелази код адв.Јелене Перић из Краљева).

Ад.16

            Одлучено под тачком Ад.4.

Ад.17

            Одлучено под тачком Ад.10.

Ад.18

УО АК Чачак је једногласно одбио захтев Николе Мрвошевића, адв.из Ивањице за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката, обзиром да му је према евиденцији АК Чачак, по истом основу отпремнина већ исплаћена 11.02.2009.године.

Ад.19

Једногласно је усвојена молба за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности:

-Раде Терзић, адв.из Краљева (малигнитет)

            У износу од 250.000,00 динара.

Ад.20

            Миодраг Алексић-.Доношење одлуке о прибављању понуда од Инг-Про, Параграф, Профи систем и других електронских база прописа ради  закључивања о претплати на електронска издања по повлашћеним ценама.Ова тачка је стављена на предлог колегинице Марије Милетић, па ево позивам је да образложи свој предлог

            Марија Милетић-Овај  предлог је проистекао из разлога  што сам кроз комуникацију са другим колегама из Коморе Војводине и  Ниша,  сазнала да базу  података Инг про, коју иначе, ми на годишњем нивоу плаћамо 23.000,00  динара, они на годишњем нивоу плаћају 4.000,00 динара.Зашто?Зато што АК војводине има са овом кућом закључен уговор о тим повлашћеним ценама, наравно тај повлашћени положај је резултат већег броја пријављених адвоката који користе тај програм.Код њих је та годишња претплата 8.100,00  с тим што Комора плаћа 50%, а они осталих 50%.Ја сам овај предлог поднела зато шзо сматрам да и код нас постоји оваква потреба, јер сви ми у нашем послу, мање или више користимо неку базу података, на годишњем нивоу та претплата је када је купујемо појединачно, више од 20.000,00 динара, па мислим да би било у интересу свих нас а понајвише у интересу младих колега који почињу са радом, јер је јако корисно то имати, да овако нешто направимо је рби било далеко јефтиније.Ја сам предложила  ове базе података, које су ми пале на памет, али можемо и од других тражити да нам доставе  понуде, али исто тако када се буду прибавиле те понуде, мислим да је потребно, да Комора не би дошла у неку ситуацију  да плати неки новац који касније не би могла да рефундира,  да касније преко Одбора, обавестимо чланство о томе, и да ко је заинтересован прво изврши уплату, па да онда добије приступ томе, наравно ако уопште донесемо  одлуку о томе.Али  засад предлажем да само прибавимо понуде, па ћемо даље видети како ће се одвијати ситуација и да ли ће и колико бити заинтересованих.

            Миодраг Алексић-Мислим да је идеја добра, технику како би то одрадили ћемо касније разрадити ако се одлучимо за ово, видећемо према броју заинтересованих

            Јелена Бојић-Нама је из Интермекса долазио представник  другим поводом, али су нам дали понуду и за ово о чему Марија Прича.Њихова понуда  гласи да би уколико би  се пријавило најмање 100 адвоката, годишња претплата могла бити 5.000,00 динара, при чему  сваки   адвокат кад уплати претплату добија шифру, односно лозинку преко које има приступ томе, значи нема никакве везе Комора са тим, осим што би се преко Коморе прибавио тај број заинтересованих од најмање 100 адвоката.

            Миодраг Алексић-Добро мислим да би ово свакако било корисно, па ако сте сагласни да пошаљемо захтев за доставу понуда.

            УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ да се од од Инг-Про, Параграф, Профи систем и других електронских база прописа прибаве понуде.

Ад.21

            Једногласно је усвојена молба Директора центра  за реторику  и јавне наступе Правног факултета у Крагујевцу за новчану помоћ за одржавање традиционалног такмичења у беседништву  ,,Сретењске беседе,, па је донација опредељена на износ од 30.000,00 динара.

Ад.22

Присутни чланови УО АК Чачак су примили к знању обавештење о Предлогу уредбе о измени Уредбе о ближим условима и критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, које је Министарство финансија РС доставило АК Србије  и одлуку АК Србије о томе.

Ад.23

Присутни чланови УО АК Чачак су примили обавештење  Гордане Савић, адв.из Чачка, која је заступала АК Чачак о исподу поступка по тужби Јована Милетића из Чачка против АК Чачак за накнаду штете, тј.о потврђивању првостепене пресуде Основног суда у Чачку којм је одбијен тужбени захтев од стране Апелациног суда у Крагујевцу.

Ад.24

Миодраг Алексић-Ево у оквиру тачке ,,разно,, колега Боривоје Лачњевац, као представник наше коморе у Радној групи за измену тарифе је хтео да нам се обрати и каже пар речи о раду те групе.

Боривоје Лачњевац-Имајући у виду да сам члан  Радне групе АК Србије за израду и измену АТ, обавестио бих Вас да је у међувремену био један састанак, дали  смо члановима рок од 2 месеца,  да преко регионалних Комора поднесу своје предлоге  за евентуалне измене тарифе.Што се тиче наше Коморе имамо два предлога, имамо једна заједнички предлог  колеге Марка Радојковића, адв.из Крушевца и Николе Стојковића, адв.из Београда, њихов заједнички предлог и предлог колегинице Илде Адемовић из Тутина.У међувремену се десило то, да је нама Председник Радне групе Јован Михајловић, нас је известио да је он направио, не измене постојеће тарифе, него је направи нв текст тарифе, на основу достављених предлога из АК Војводине, пошто је и он одатле и да ми треба да се изјаснимо о томе и да ми, у међувремену, обрадимо предлоге, свако из своје региналне Коморе.И ту је настао, пошто имамо  и групу на мејлу и вибер групу,  такав хаос и такво  вређање тог колеге Михајлвића, од стране појединих чланова да ја нисма могао да верујем да то пишу адвокати,  а још мање да верујем да се ти људи нлазе у комисији АК Србије.Значи, што се мене тиче,  то је страшно, они нису могли  да прочитају садржину јер је то 27 густо куцаних страна-текст Тарифе, образложење за све што  је човек из постојеће Тарифе изменио, да би они рекли ,, ти си ово, ти си оно, које теби то рекао и сл.,, Углавном  ја од Вас не тражим  никакво покриће, ја ћу ова два предлога која имам, да се изјасним, изјаснићу се и на  целокупан текст предлога Тарифе кад га прочитам , а моје питање за Вас да ли желите као чланови УО  да ја Вама то доставим да се бавите тиме или то не желите?Ја то могу Комори да доставим, а стручна служба то Вама, па ако и неко од Вас има неке примедбе да ми исте доставите, па ћу ја и то  да имплементирам као предлоге  у тај текст Тарифе. Тамо има и добрих и лоших ствари, од нечега бежи,  нешто мало више гура, нешто мање, али  остале колеге не схватају да су њему  такви предлози стигли, што су неки неписмени, што су неизводљиви и сл. то је друга ствар и ја тиме нећу да   се бавим.Пошто видим да сте сагласни, ја ћу Стручној служби да доиставим  тај предлог Предсендика Комисије, и само бих рекао да , обзиром да се дигла толика хајка на то, да не би било згодно да то даље делите колегама, јер стварно не знам  шта ће и да ли ће нешто од овога да испадне.Ја ћу мој део посла урадити, ако Ви имате неке предлоге, доставите ми, мислим  да нам је свима заједнички интерес да се бавимо тиме, јер  уз помоћ те Тарифе сви ми наплаћујемо и живимо.Мислим да 20 очију боље види него два.

Марија Милетић-Ја бих само овде дала неку тему за размишљање,а мислим да је  јако битно и корисно, гледајући колико смо сад времена потрошили око одлучивања где ћемо и како да славимо дан адвокатуре, мислим да заборављамо нешто што се зове континуирана едукација, што ја сматрам јако битним, можда не за нас овде, додуше ја сам можда међу најмлађима овде, али мислим да  имамо обавезу у вези тога, да то понудимао свим члановима, поготову млађим колегама, дакле да на нивоу коморе обезбедимо неку континуирану едукацију, односно да се држе одређени панели, семинари, где ће се изабрати одређена тема.Тема се може изабрати и путем анкете, за шта би колеге биле највише заинтересоване, или Комора може и сама да то одреди.Сви смо свесни да постоји велики јаз између  старијих и млађих колега, небитно је сви смо колеге и стално се Комори спочитава да ништа не ради, да не спроводи никкаве едукације.Е зато бих ја предложила да то организујемо, можда нико неће бити присутан, алинебитно-то морамо понудити, јек када се понуди па се колеге не одазову, онда немају право ни да спочитавају.С друге стране, мислим да и те  едукације када би се организовале не би смеле да буду хаотичне, као што је билла последња када су долазили Тинтор и Ђорђевић, мора да постоји  и неко ко ће их сачекати, ко ће тим семинарем да руководи, ко ће дочекати и њих и учеснике, ко ће их представити, ко ће направити неку уводну реч и представити тему која ће се обарђивати.Такође сматрам да у том уводном делу  не би било лоше дати реч млађим колегама, јер ће просто и они смаи морати да се припреме за неку едукацију, мора се водите рачуна  и о томо да едукације не буду само у седишту Коморе, да само ми из Чачка не би били привилеговани у том погледу, односно да се води рачуна о доступности тих семинара и колегама из других Одбора.Ја, искрена  да будем , не разумем се ни у тај ,,зум,, ни ,,вебинер,, , дал ће се то снимати па качити негде, али просто сматрам да се мора учинити доступним колегама.То је само нека моја тема за размишљање, да не буде  само да с ебавимо  прославама.

Миодраг Алексић-АК Србије и  Адвокатска академија АКС имају неку агенду по којој се  и организују ти семинари.Ми смо пре  короне то  имали чешће, али исто тако морам рећи, да по мојим сазнањима, и није било неког посебног одзива.Али бавићемо се тиме.Нешто што сам ја хтео да Вам још кажем, ова година пред нама је по много чему веома изазовна и носи доста искушења,како за читаво друштво, тако   и за нашу професију.Предлажем Вам да се нотирају неке тезе које бисмо покушали да објединимо као Управни одбор ове коморе и  да  изаберемо начин  на који ћемо се заложити  да оно што ми сматрамо да је битно да се унесе у будуће прописе и што су проблеми  у нашем свакодневном раду, да иницирамо та питања било прек АК Србије или непосредно. Ево на пример, знам да се у кривичном поступку  колеге суочавају са  проблемима око тих трошкова, односно доношења решења о наплати трошкова за одбране по службеној дужности и уопште.Мислим да је у кривичном поступку вредно пажње да можда и иницирамо да се тражи преиспитивање  процесног положаја  оштећеног- он као главни  објект кривично  правне заштите има редукована права у односу на  тужиоца који   диспонира тиме да ли ће предузети кривично гоњење или неће и укинуто му је право супсидијерног тужиоца.Па даље у парничном поступку да ли  има смисла  враћати институт мировања или не, око катастра, око јавних бележника-има доста ствари које би могли да  означимо и да ми покренемо иницијативу  да се нешто мења.Ми смо тражили, али ни до данас нисмо добили одговор, ни од АК Србије ни од неког другог органа, зашто би Београд требао да има ексклузивитет да се само тамо спроводе поступци везани за спорове заштите интелектуалне својине и ауторских правао, зашто Београд, има и у Нишу, и у Ужицу и у Крушевцу неки суд који би  ваљда имао капацитет да одлучује о повреди тих права, а не само Београд. Ја Вас сад само подстичем да размислите и нотирате нешто за шта  мислите  да би било вредно да се сви заложимо, да нешто иницирамо у корист читавог чланства.

Огњен Славковић-Када сам читао  нови Правилник  о раду Одбора адвоката, који је донет у фебруару ове године, мислим да би требали  размислити  мало о евентуалној измени, јер чл.12 предвиђа да би Одбор адвоката уопште радио потребно је 50% чланова да буде присутно, и сматрам ако таква одредба остане  да се Одбор никада неће ни одржати.Ја разумем интенцију која је постојала приликом доношења у смислу да се колеге мало натерају да  буду активнији, да буду присутнији итд.Али анализирао сам ситуацију на нивоу Чачка, ту има 160 адвоката, има више  десетина пензионера, има неких колега који су у Београду, уопште не раде у Чачку, и то се онда своди да то није више 50%, него да треба 60% да дође, а то је у пракси  немогуће.Иако је Правилником предвиђено бар један састанак у 6 месеци, мислим да се неће одржати никад, под овим условима.Зато предлажем да можда треба размишљату у правцу спуштања тог процента за кворум  на 25%, јер чини ми се да ће овако рад Одбора бити паралисан.

Душан Дробњаковић-Ја сам такође хтео да кажем нешто у вези тога, односно да предложим да се на некој од следећих седница размотри досадашња примена Пословника о раду Одбора адвоката, колега  Славковић и ја смо вероватно размишљали о истим проблемима, односно да се изврши анализа резултата и последица досадашње примене Пословника о раду  Одбора адвоката.Мислим да не треба да образлажем разлоге за то , па  бих предложио да се припреми материјал за ту седницу, да се  сачини извештај о томе, предлажем да се формира Комисија у коју предлажем Председника и подпредседнике АК Чачак, као најпозваније људе који ће нам презентовати најквалитетнији материјал за расправу на седници Управног одбора.

Милан Бургић-Придружујем се колегама, Одбора давоката  Крушевац од доношења тог правилника ниједном се није састао, не знам каква је ситуација у другим одборима, али сматрам да је тај Правилник био исхитрен и непотребан, и сматрам да би требало дасе размилси не смао да се мења  један члан, него да се тај Правилник стави ван снаге, због тога што је очигледно да то не функционише, а то  се најбоље видело  јер када су били избори нисмо имали ни довољан број представника за све  функције које је требало изабрати.Мислим  да би Правилник требало ставити ван снаге и да се настави са претходном праксом  како је рађено по Одборима, поготову  што нека ситуација захтева да се Одбор брже сакупи, а по одредбама овог Правилника предиђена је процедура као да се овај Управни одбор састаје.Понављам не знам како је у мањим Одборима, али  код нас се  ниједан Одбор није одржао од како је Правилник донесен.

Миодраг Алексић-А колико пута сте били позивани

Милан Бургић-Било је 3-4 пута и ниједном није био кворум.

Миодраг Алексић-Ви сте у Крушевцу имали термин у 10 сати, што није уопште практично.Да се разумемо, морамо да разговарамо о томе и хоћемо, једна од тачака мог програма  који сам достави Скупштини  приликом кандидовања за функцију Предсендика АК Чачак,  је био и тај да се пажња посвети  интензивирању рада Одбора адвоката.Ми мора да се договоримо  да ли  ми желимо да примењујемо демократске принципе или  идемо на  ретроградне приче и повлађивање неактивностима.Шта сад то значи, шта ће нам Комора ако сад нас  20-30, небитно, желои да  се представи да је та мањина воља већине’Па то не може тако.То није начин-ми треба  да идемо обрнутим путем да покушамо   да  закажемо одбор, једном, два пута, три, ја ћу да поведем петоро, онај ће да поведе петоро-ми треба да убедимо да је интерес наш, интерес адвокатуре  да је то наша обавеза да дођемо на ту седницу Одбора авдоката. Па јел то  тешко, јел боли да се једном, два пута  у току године сатанемо?

Миодраг Бургић-Некад постоји потреба да се Одбор састане 2 пута седмично или месечно.

Драгана Јанковић-У Чачку се Одбор сазивао  једном или два пута, али када се упути позив трећи пут, ја онако по инерцији сама себи кажем шта ћу тамода идем када се неће одржати, неће  бити довољан број присутних.То је једна ствар, друго –шта добијамо на овај начин- да не постоји Одбор, тек немамо демократски принцип овако.

Слободан Деспотовић-Проблем су колеге  које неће да учествују у раду Одбора…

Драгана Јанковић-Ви ако хоћете да се заштити демократски принцип, можемо и тако што ако се једна седница није одржала због недостатка кворуима, онда нема разлога да с еона за  седам дана не одржи  са присутним бројем чланова, као што је то често…

Миодраг Алексић-Колегиницие то је београдски, хаотични приступ, где Ви имате Одбор адвоката који тамо чини  њих 6 хиљада, и исто  тело је Одбор, исто тело је Скупштина исто тело је  Конференција адвоката.И онда с ескупи њих  100-200 и предстаљају себе као адвокатуру Београда, то није  суштина и демократски .Суштина је у томе да  ми покушамо да подигнемо  свест и квалитет адвоката који припрадју овој организацији да морају да дођу једном или два пута годишње на седницу свог Одбора

Драгана Јанковић-Али ево прошло је малте не годину дана и ниједна седница се није одржала

Миодраг Алексић-Па знамо што није, ово је била предизборна година, знамо да се не враћао сад ово није прилика да  сад анализирамо шта је било.Знате и Ви , и ја и сви ми , каква је кампања била  ове прошле и ове године.Ми ове године и  у  годинама које су пред нама у овом мандату, надам се да ћемо  заједничким снагама успети да оживимо рад Одбора адвоката  у Комори и томе морамо да дамо сви допринос.Не на начин што ћемо да оспоравамо потребу да адвокат  два пута годишње  дође на Одбор, него што  ћемо да афирмишемо да је то нормално.

Драгана Јнаковић-А на који начин?Како мислите да ми то можемо да променимо?

Миодраг Алексић-Па ево, онај ко се прихвати да буде Председник Одбора, мора бити креативан…

Душан Дробњаковић-Ја бих молио да се Управни одбор изјасни о мом предлогу, очигледно је да има потребе за тим

Миодраг Алексић- Изјасниће се када то  буде на дневном реду, о чемуи да формирамо Комисију’

Душан Дробњаковић-Што се смејете?Ја сам у најбољој намери  и жељи да помиримо различита схватања и да активирамо Одборе, у жељи да  постигнемо неки резултат који ће нас покренути  из ове поделе у којој се налазимо предложио то, очекујући од Вас да ћете омогућити један разуман приступ, свестран, објективан који иде у том правцу, а Ви се смејте том предлогу!!!

Миодраг Алексић-Не смејем се ја томе…

Драгана Јанковић-Ниј еобјашњење да Председник Одбора мора бити креатива, па шта сад ако он то није, не морамо ми сви чланови Одбора  да трпимо његов недостатак креативности?

Чује се више гласова –Па промените га…

Драгана Јанковић-Али како кад немамо кворум.

Александар Васиљевић-То су проблеми имањих Одбора, не смао великих, не можемо ни ми да се скупимо.

Драгана Јанковић-Ја не видим ниједно рационално објашњење за овакав блокиран рад Одбора адвоката, заиста, то сигурно нису демократски принципи.Сад се своди на то да  Одбор уопште не постоји.

Миодраг Алексић-Али није демократски да од 160 чланова, њих 20 представља Одбор.

Драгана Јанковић-Али схватите да људи неће да учествују у раду Одбора, Ви не можете натерати неке  адвокате да учествују у томе.

Слободан Деспотовић-Ја сам говорио о томе све док нема снкције, у смислу да ће бити брисани из Именика или слично, нећемо их приволети да дођу на седницу.

Миодраг Алексић-Ајте да се договоримо, ово је тачк а,,разно,, колега Душан је изнео одређене  предлоге, имаћемо на наредном Управном одбору  посебну тачку везану за функционисање Одбора адвоката и  у оквиру те тачке нек свако каже шта има.

Душан Дробњаковић-И припремите материјал…

Миодраг Алексић-Какав материјал, јел Ви у Пријепољу одржавате Одборе?

Душан Дробњаковић- Да…

Миодраг Алексић-Јел имаш кворум? Имаш-захваљујући своме раду и свести адвоката

Душан Дробњаковић-Јесте али их по десет пута зовем, шта да ради онај Председник који има 200 чланова Одбора?

Танкосић Ибрахим-Заиста  мислим да сви ми желимо добро и адвокатури и адвокатској комори и дајте  да смирено, на некој од наредних седница, покушамо да решимо тај проблем.

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК, Јелена Бојић

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК, адв.Боривоје Лачњевац

 ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК, адв.Миодраг Алексић

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.