Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

Monografija 50 godina AKČ

O Monografiji

Ius est ars boni et equi.
Pravo je umeće dobrog i pravednog.

 

Pola veka je doba zrelosti. Ova monografija je rekapitulacija rasta i zrenja Advokatske komore Čačak od početaka advokature i postavljanja temelja onog što je savremena advokatura danas. Advokatska komora Čačak obuhvata široko područje i niz odbora pod svojim okriljem i jedna je od većih i brojnijih komora u srpskoj advokaturi. Promene, greške i trijumfi su neminovnost svakog razvojnog puta. Advokati Advokatske komore Čačak nastoje da ispune zadatak zaštite građanskih prava onako kako je to od davnina propisano – u najboljoj nameri i po pravilima struke iliti bona fides i lege artis. U Monografiji su predstavljene činjenice o istoriji razvoja i zakonopravilima Komore, naša pravila, članovi i predsednici, ali i ljudske priče i iskustva koji teku uporedo u zahtevnom i odgovornom pozivu advokata.

Sanja Perovanović

VAŠ KOMENTAR