PAUŠALNO OPOREZIVANJE

paušalni porez

09 okt: PREDLOG UREDBE O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PORESKIH OBVEZNIKA…

Suočeni sa mogućnošću da se Uredba iz 2014. godine, koja je još uvek na snazi, ali na advokate nije primenjivana u skladu sa postignutim Sporazumom sada “odmrzne”, AKS se u komunikaciji sa MF – Poreskom upravom založila za donošenje nove uredbe koja bi otklonila nepovoljan i neuravnotežen voluntaristički poreski tretman advokata po Uredbi iz 2014. godine.