истраживање

08 мар: Одбор за људска права Ваљево – истраживање

Одбор за лудска права Валево спроводи истраживање, евалуаци]у спровоЬеньа ванзаводских санкција (Алтернативних санкција – АС) у Срби]и тачније на подручју Мачванског, Колубарског, Моравичког и Шумадијског округа у складу са Препорукама Савета Европе.