ИЗВЕШТА Ј СТРУЧНОГ ТИМА

30 дец: ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА АКС

Одлука о протесту донета је због тога што су Законом о јавном бележништву и сетом пратећих закона, нарушен правни систем РС и уставност и законитост, повређене слободе уговорања грађана, укинуте приватне (нејавне) исправе као облик закључивања правних послова и прописана забрана адвокатима да састављају уговоре о промету непокретности, али и све друге уговоре.