krivični postupak

Jugoslav Tintor

02 нов: KLJUČNI NEDOSTACI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

1) problematična tajnost i neodređeno trajanje istrage,

2) izostanak delotvornog procesnog mehanizma za blagovremeno izdvajanje nezakonitih dokaza,

3) obaveza odbrane da dokazuje nevinost pre nego što sagleda rezultate tužilačkog dokazivanja,

4) preširoka mogućnost korišćenja dokaza prikupljenih u tužilačkoj istrazi – bez preispitivanja,

5) izostanak jasnih pravila dokazivanja, detaljnih pravila ispitivanja i prava prigovora na pitanje.