Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије

ADVOKATSKA KOMORA ČAČAK

12 окт: Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије бр. 737/2023 од 07.10.2023. године

Позивају се чланови АК Чачак, да у складу са својим правним уверењима, правовремено доставе примедбе и предлоге на објављен текст радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.