OSIGURANJA PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA

generali-osiguranje-800x545

17 мај: ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ОСИГУРАЊА

Управни одбор АК Чачак, на седници одржаној 12.05.2021.године, донео је одлуку да АК Чачак, и ове године, приступи закључењу уговора о колективном осигурању адвоката од професионеле одговорности са „ Ђенерели осигурањем Србија“ а.д.о.