ПОСЛОВНИК

ADVOKATSKA KOMORA ČAČAK

12 мај: ПОСЛОВНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОДБОРА АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК ДОНЕТОГ 24.2.2022. ГОДИНЕ

На основу чл. 33. ст. 1. тач. 36. Статута Адвокатске коморе Чачак, Управни одбор Адвокатске коморе Чачак на седници одржаној дана 26.04.2023. године у Чачку, донео је: