Pravila ponašanja

Grb Advokatska komora Čačak

11 maj: Pravila ponašanja

Objavljujemo Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u Višem sudu u Čačku, koja su, dana 08.05.2020.godine, doneta od strane Predsednika Višeg suda u Čačku…