Правила понашања

Grb Advokatska komora Čačak

11 мај: Правила понашања

Објављујемо Правила понашања запослених и странака у Вишем суду у Чачку, која су, дана 08.05.2020.године, донета од стране Председника Вишег суда у Чачку…