Преговори

20 дец: protestadvokata.org: Јасмина Милутиновић: Преговори су за сада прекинути‏

Након четири састанка стручних тимова АКС и Министарства правде, данас су преговори прекинути због става министарства да су изменама ЗОЈБ из новембра 2014. довољно изашли у сусрет адвокатури и да су адвокатима омогућили састављање уговора о промету непокретности и солемнизацију истих, те да се може преговарати једино око поступка и начина солемнизације.