službene odbrane

Lawyer

03 јул: Кол центар адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности

У оквиру пројекта „Кол центар адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности“, позивају се адвокати да контактирају стручну службу АК Чачак ради провере података везаних за адресу адвокатске канцеларије и бројева телефона.