Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ЗАПИСНИК са 13.-те седнице Управног одбора АК Чачак, одржане 28.11.2023. године у Чачку

Број:3570/23

05.12.2023. године

З  А  П  И  С  Н  И  К

 са 13.-те седнице Управног одбора АК Чачак, одржане 28.11.2023.године у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак,Славковић Огњен, Драгана Јанковић, Милетић Марија, Живановић Миле, Деспотовић Слободан, Лачњевац Боривоје,  Самарџић Душан , Танкосић Ибрахим,  Караичић Никола, Матић Урош, Милутиновић Милијана Васиљевић Александар

Одсутни: Цветић Снежана, Бургић Милан, Дробњаковић Душан, Милош Вучићевић Васиљевић Александар

Председници ОА:Невенка Видојевић, Председник ОА Г.Милановац, Петар Недељковић-Председник ОА Трстеник и Нина Милошевић, дисциплински судија АК Чачак

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак, као и присутне Председнике ОА и констатовао   да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, тако да за ову седницу имамо следећи:

 

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 30.10.2023.године у Чачку (у прилогу)

2.Извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 17.10.2023.године до 20.11.2023.године ( у прилогу)

3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката:

-Бранко Миладиновић, дипл.правник из  Београда, са седиштем у Чајетини

-Аземина Кораћ, дипл.правник из Сјенице, са седиштем у сјеници

-Валентина Букоња, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву

-Биљана Николић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву

4.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:

-Марија Станојловић, дипл.правник из Крушевца на пракси код адв.Станковић Сузане из Крушевца

-Јована Анђелковић, дипл.правник из Крушевца на пракси код адв.Јулије Јовановић из Крушевца

5.Захтев Милице Радовановић, адв.из Ужица, за наставак обављања адвокатске  делатности, почев 06.11.2023.године

6.Захтев Драгана Марковића, адв.из Бајине Баште за привремени престанак обављања адвокатске делатности почев од 23.10.2023.године до 23.02.2024.године и захтев за исплату накнаде на име боловања

7.Захтев Тање Досковић, адв.из Пријепоља, за пресељење седишта адвокатске канцеларије из Пријепоља у Нову Варош

8.Захтев Вулете Стевановић, адв.из Крушевца за исплату накнаде на име боловања

9.Захтев Петра Димитријевића, адв.из Трстеника, за исплату отпремнине због трајног брисаања из Именика адвоката АК Чачак

10.Захтев  сина пок.адв.Данице Милошевић из Чачка, за исплату посмртнине

11.Захтеви чланова органа и носилаца функција за исплату путних трошкова

12.Молба  Хајрадина Мекића, адв.из Новог Пазара, за ослобађање дуга  на име чланарине и доприноса за Фонд солидарности

13.Одлучивање о додели новогодишњих пакетића за децу адвоката

14.Одлучивање о исплати новчане награде  за запослене раднике (ткзв.13-та плата)

15.Одлучивање о понудама за архитектонске услуге

16.Доношење одлуке о датуму, месту и формату обележавања Дана адвокатуре  2024.године (предложен термин  субота 24.02.2024.године)

17.Разматрање  предлога Правилника о утврђивању услова за доношење одлуке о упису у Именик адвоката АК Чачак

18.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката:

-Александар Бојић, дипл.правник из  Београда, са седиштем  у Пожеги и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

19.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:

-Ирена Маринковић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Владимира Раичевића из Краљева

-Љубодраг Попчић, дипл.правник из Врњачке Бање, на пракси код адв.Жарка Попчића из Врњачке Бање

20.Молба Драгише Радосављевић, адв.из Крушевца, за новчану помоћ из Фонда солидарности.

21.Захтев Николе Ћаловића, адв.из Чачака за одобрење УО АК Чачак за пререгистрацију  пољопривредног газдинства  на име Адвокат Никола Ћаловић као носиоца пољопривредног газдинства

22.Молба Црвеног крста Чачак за донацију у хуманитарној акцији ,,Новогодишња радост за све,,

23.Позив АК Црне Горе  на Дане адвокатуре Црне Горе

24.Разно

 

Ад.1

 

Миодраг Алексић-Добили сте записник, има ли ко неку примедбу.

Драгана Јанковић-Кад смо већ код записника, само  да се исправи у мојој речи, да не тражим сад где је то, уместо  речи  ,,репресивно,, треба да стоји ,, трансгресивно,,

Миодраг Алексић-Има ли још нешто, или  смо за усвајање записника са овом исправком коју ће Јелена унети.

УО АК Чачак је једногласно усвојио записник са претходне седнице  одржане 30.10.2023.године.

Ад.2

 

УО АК Чачак је једногласноо усвојио извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 17.10.2023.године до 20.11.2023.године.

 

Ад.3 и Ад.18

 

Миодраг Алексић-Имамо неколико  захтева у главном дневном реду и један из допуне,  о сваком  појединачно ће нас Јелена известити јел испуњавају услове  а онда ћемо одлучивати

Јелена Бојић-Први кандидат је Бранко Миладиновић, дипл.правник из  Београда, са седиштем у Чајетини, испуњава све услове и има потребну документацију за упис, када је мишљење ОА Ужице у питању,  Снежана Цветић, Председник ОА Ужице је послала допис, обзиром да је болесна и да није могла да дође, у којем је навела да ОА Ужице не може да се изјасни, јер нико не познаје тог кандидата

Матић Урош-Јел можемо да знамо само где је завршио факултет?

Јелена Бојић-,,Унион,, Београд

Марија Милетић-Јел можеш  за убудуће  да нам и то презентујеш који су факултет завршили?

Јелена Бојић-Наравно, није проблем

Миодраг Алексић-Расправљали смо на претходним седницама о томе, шта ми мислимо о тим приватним факултетима, то је једно питање, а друго је шта нам налаже закон.Уставни суд је и Комори Београда наложио да морају да поштују акредитоване  факултете, а поготову ако то признаје ресорно министарство приликом полагања правосудног испита.

Урош Матић-Ми о достојности овог кандидата не можемо да се изјаснимо , нити шта знамо, видим да ће то питање бити и посебна тачка дневног реда па ћемо причати на ту тему достојности, овај кандидат испуњава све формалне услове,небитно је  и који је факултет завршио, али очигледно је да  се ипак ради о некој врсти злоупотребе јер он то своје право на упис, не може да оствари у Београду,  а вероватно ће радити само у Београду, али  и ми на неки начин,и за овакве ситуације, морамо изнаћи неко решење, ако не знамо ништа о неком човеку а примићемо га у Комору.

Миодраг Алексић-Ми смо на путу да донесемо одлуку, а видели сте и данас ћемо о томе  да поразговарамо, да направимо неки докуменат који ће нам помоћи у раду, да излазимо из оваквих  ситуација на  некакав компромисан начин, компромисан у смислу наших хтења и закона.Ја  се слажем са свим дилемама и сам имам   негативан став о многим питањима, али  ми имамо обавезу да у року од 60 дана одлучимо о поднетом захтеву ако је поднета сва документација која је потребна, а што се тиче достојности, Јелена рече да је био  судијски приправник и судијски сарадник, чини ми се око 4 године и то нам даје некакву претпоставку достојности…

Боривоје Лачњевац-Ако се ОА није изјаснио , ми по ЗУП-у имамо и другу могућност.Наиме, мени је просто невероватна чињеница да неко креће у адвокатуру, а да не познаје ниједног колегу у том граду где ће да ради, да одједампут неко дође и ту се појави, обзиром  да нама ЗУП омогућава да ми можемо да позовемо странку ради разјашњења неких чињеница, можда  ми да позовемо кандидата за следећу седницу  па да га пита шта ко жели, да видимо човека, имамо рок од 60 дана…кад је он поднео захтев?

Јелена Бојић-Поднео је 26.октобра за прошлу седницу, па сте  са те седнице скинули његов захтев  за следећу , ради прибављања мишљења ОА

Боривоје Лачњевац-Онда не, ако смо већ једном пролонгирали, али остаје то као тема за размишљање

Миодраг Алексић-Ако се нико не јавља даље за реч, мислим да немамо разлога да даље одлажемо одлучивање, ако се утврди да је недостојан из било којих разлога, да је нешто прећутао, имамо и за то решење….

Ибрахим Танкосић-Ово је изванредан пример да се заиста појавила насушна потреба да донесемо одлуку коју смо  у плану да донесемо.Овај пример је довољно илустративан да нам је таква одлука неопходна.Поставио бих и два питања у вези са овим конкретним кандидатом:има ли неко право и да тамо где га нико не познаје из еснафа отвори адвокатску канцеларију- мислим да има и друго питање, ако још нисмо донели некакву одлуку а човек је у истој ситуацији у каквој је и био за прошлу седницу, зашто би му опет померали одлучивање.Мислим да треба да га упишемо а да хитно доносимо одлуку  која ће нама, надам се, олакшати поступање.

Огњен Славковић-Ја сматрам да ми ако будемо ишли на такву филтрацију код сваког кандидата, да ћемо знатно отежати наш рад, мислим да је то потребно радити само у ситуацији ако постоји сумња у нечију достојност.Не можемо сваког кандидата појединачно испитивати и проверавати, а мислим да и  нема ни разлога за то, ипак се траба држати неке форме

Миодраг Алексић-Добро, да пређемо на одлучивање, ко је за то да упишемо овог кандидата?Ко је за?9.Против?2.Уздржан-1.Констатујем да је већином гласова усвојен захтев Бранка Миладиновића из Београда за упис у Именик адвоката АК Чачак, са седиштем у Ужицу.

 

Јелена Бојић-Следећи кандидат је Аземина Кораћ из Сјенице, испуњава све услове, има сву документацију, била је приправник у суду, плаћа  пуну уписнину и мишљење ОА Сјеница је да нема сметњи за упис.Код њих су се практично сви адвокати из Сјенице изјаснили на вибер групи о овом кандидату, такође завршила ,,Унион,,

Миодраг Алексић- Ко је за?10.Против?2.Уздржан?-нема.Констатујем да је већином гласова усвојен захтев Аземине Кораћ из Сјенице за упис у Именик адвоката АК Чачак, са седиштем у Сјеници.

 

Јелена Бојић-Следећи кандидат је Валентина Букоња из Краљева, испуњава све услове, има сву документацију, била је стучни сарадник  у суду, плаћа  пуну уписнину, завршила државни факултет у Крагујевцу,  мишљење ОА нема, али  ту је Председник  ОА Краљево па претпостављам да ће нешто рећи на ову тему

Миодраг Алексић-Ја предлажем да објединимо дискусију и за овог другог кандидата из Краљева, па да се  Председник ОА изјасни

Јелена Бојић-То је кандидат Биљана Николић из  Краљева, испуњава све услове, има сву документацију, завршила државни факултет у Београду,  Председник Вишег суда Краљево, до децембра 2023.године.

Миодраг Алексић-Наравно предложио сам да се обједини у погледу давања  речи колеги, Председнику ОА Краљево, а свакако ћемо раздвојено одлучивати.

Небојша Вујадиновић-Ми смо у Краљеву одржали седницу Одбора, имали смо кворум, тј.петину присутних, било нас је 35, с тим што је једна колегиница напустила пре гласања.Што се тиче кандидата Валентине Букоње, једногласно  се Одбор изјаснио да нема сметњи за упис.Што се тиче  кандидата Биљане Николић, која је иначе до скоро била Председник Вишег суда у Краљеву, ту је било гласање, 14  је било за њен упис, 10 је гласало  против, 7 је било уздржаних  и 3 није хтело да гласа-тако  да не знам како да то тумачим није добила ни позитивно, а ни негативно мишљење.Било је дебате, Урош ће се и овде изјаснити, јер он је и иницирао седницу, мада је она и била у плану.Ја могу само да  кажем да постоји  незадовољство дела  адвоката, праву процену не могу да направим колико је то,  јер би испало да сам ја пристрасан, јер сам ја гласао против њеног избора.Лично сматрам да не заслужује упис, формално-правно она испуњава све услове за упис, а то што ја сматрам да  не заслужује упис то је дужа прича са којом Вас не бих замарао.Она је отишла у пензију и одмах хоће у адвокатуру, а морам рећи  да је опште позната чињеница  да је све стручне сараднике и приправнике који су били  у Вишем суду, сада су судије што у Основном суду, што у Вишем, неки су у Управном, сад скоро имамо пример да стручни сарадници из Прекршајног суда који су конкурисали, нису примљени као судије у Прекршајном суду, већ је примљен стручни сарадник из Вишег суда, која  се никада није бавила прекршајима, али добро…По мени постоји  одређена сумња да ће она да врши свој утицај-да је то разлог што тражи упис у адвокатуру.То је мој лични став, то Вас ништа не обавезује.

Урош Матић-Ја нисам хтео да оптерећујем Одбор неким својим ставом, али сам и преко вибер групе најавио да ћу бити против и из тог разлога сам замолио  да се закаже Одбор.Рекао сам на Одбору да Одбор није заказан да би ми спроводили некакву  врсту јавног суђења Биљани Николић, него из разлога што ја као члан УО АК Чачак, имам став да је то кандидат који не заслужује, својим  начином на који је водила краљевачко правосуђе, не заслужује да буде уписана у Именик адвоката.И  из тог разлога, да то моје мишљење не би било мишљење Одбора овде на самој седници, из тог разлога сам и замолио за заказивање седнице.Мој став да је то кандидат, не знам колико Вас њу зна, не желим да улазим у моралну црту те жене, нити имам право, нити је познајем  на тај начин, значи није то жена која се на тај начин огрешила о  неке моралне кодексе или закон, далеко од тога, нити је мој став везан за то да  је извесно очекивати да ће  постојати нека врста трговине утицајем  кроз њен рад-дакле ни то није оно због чега сам ја заузео тај став.То је жена која је Председник суда била 15-20 година, која је  доста била, да тако кажем,  упућена и била на курсу спровођења оних реформи у правосуђу 2009 и 2010.године, која је ценила достојност других, својих  колега,  која је учествовала у прављењу спискова судија који нису требали да буду реизабрани, која  је  правила спискове судија који треба да буду изабрани, која је након  тога учествовала у једном општем дисциплиновању  судија, која је позната по вођењу извршне власти и политике, ја сам рекао то и на одбору адвоката-да је то жена која је широм отворила врата политици када је у питању краљевачко правосуђе.За  последњих 10-15 година не постоји ни један избор судије без њеног потписа, избор у Виши суд без њене сагласности.Ја за то немам доказе.Прозивали су ме и на одбору Крле и остали, да дам доказе  за то, ја за то немам доказе, поново кажем, али она је прва личност краљевачког правосуђа 15-20 година и начин  на који је она водила то правосуђе и њен однос према нама  као адвокатима, и према судијама и према  извршној власти је такав  да по мом мишљењу  она не заслужује и није достојна да  буде примљена у Именик адвоката.Ја кажем опет, немам доказе материјалне, али сви предмети који имају политичку конотацију  су ишли преко ње, значи то је маса ослобађајућих пресуда и  никада нико није одговоарао за то.И море  других ствари, али то је само мој став, моје  размишљање и  ја остајем при њему и лично сматрам, да она, не због тога што ће можда трговати утицајем,  јер су сви постављени са њеним одобрењем, него искључиво из разлога што сматрам да својим начином на који је водила Виши суд, и кроз њега и Основни суд, и тужилаштво-не заслужује да буде уписана.

Марија Милетић-Кажу ,,њен однос према адвокатима,,Може ли неко да ми то мало  конкретизује, јер она сада тражи упис у адвокатуру и просто хоћу  да видим како се односила према адвокатима.

Небојша Вујадиновић-Ја сам имао пар ситуација.Ово што  ћу испричати немојте схватити као моје неко лично незадовољство, мада јесте и то.Имали смо ситуацију  у једном предмету где сам бранио по службеној дужности, за неко оружје и муницију.Човек кога сам бранио је доста дуго био у притвору, међутим, то када се десило, на седници већа, јер на седници већа је углавном  као  Председник већа Биљана Николић, радило се о продужењу притвора  мислим на месец дана, а ја сам на претходно  решење о  продужењу протвора писао жалбу.По  тој жалби , у том тренутку, Апелациони суд још увек није био одлучио, а већ је  прошло месец дана и  тада смо држали  седницу већа.Ја сам знао, био сам судија, постојао је неки  предмет пред овом девојком која је била стручни сарадник, која је водила то КВ веће, али чисто сумњам да су то били списи  предмета.Ја сам , као што рекох знао, док сам био судија било је правило да ништа не можеш да већаш  и да радиш док ти предмет није ту.Ја сам то истакао, а  она је реаговала на један непримерен начин, повисила је тон и почела је да виче на мене, говорећи  ,,то Ви тражите од Апелационог суда,, у том смислу, парафразирам.Ја сам рекао да нема предмет,  да нисам добио одлуку по ранијој жалби, можда је Апелациони суд одлучио да му укине притвор, ни то не знамо, она је  баш реаговала, а ја сам се баш суспрегао да  то не иде даље.Јер кад кажеш достојност, пођеш прво од самог себе. И није то било први пут, то се, бар мени, дешавало више пута.Колале су и приче,  наравно то је све сада на нивоу ,,рекла-казала,, да се она изјашњавала  да краљевачки адвокати и нису неки адвокати, да она  признаје од адвоката само Алексића из Ниша, и овог Алексића из Новог Сада, али то  не морате да узимате у обзир.

Никола Караичић-Ја овде имам неки проблем личне природе, с обзиром да ја  жену познајем једно 40 година, јер сам са њеном најстаријом ћерком ишао у основну школу,  она се дружила са мојим родитељима, и дан данас се дружи са мојом мајком.Према мени, као адвокату је увек била хладна и професионална.Никада ништа, потпуно професионалан однос,  никада није било никаквих личних мешања, за шта год да сам се обратио  она је била хладна и рекла то је тако-то није тако, то може-то не може,  и ја са њом никада никакав сукоб нисам имао.Између осталог не могу да причам, и због тога што је и мене, када сам завршио факултет, примила да будем волонтер у Окружном суду, па сам ја после прешао у тужилаштву и био тамо приправник.Ово су све  инсинуације, које се, осим на Биљану Николић, могу односити  и на све остале судије и тужиоце  које смо у релативно скорије време, из краљевачког правосуђа, примили, између осталих и председница суда, релативно скоро, виши јавни тужилац-релативно скоро, све су то људу који  су такође имали или имају могућност да се на овај начин коментарише.Ја сматрам да кад смо њих примили, можемо и њу, мислим да је ту проблем више у томе што је жена већ 20 година на руководећим функцијама у  правосуђу-била је председник Окружног суда,у два мандата,  па заменик  Председника Апелационог суда,у једном мандату, па  Председник Вишег суда Краљево у два мандата.Подвлачим ја са њом никада нисам имао проблем, ово су приче које су вероватно тачне, јер кад год се бира судија, Председник Вишег суда увек има неки утицај, то када се каже даје се ,,мишљење колегијума,, зна се ко ту има главну реч, ко одлучује.

Боривоје Лачњевац-Имајући у виду да овде  имамо  фактички супротстављена мишљења, да имамо  извештај са седнице  Одбора, можда би смо ми могли да проверимо  код ВСС да ли су против  те жене подношене некакве пријаве ВСС и да ли је она дисциплински гоњена за неки дисциплински преступ приликом обављања  функције на којој је била.Па у складу са тим предлажем , да данас не доносимо одлуку, него да  се обратимо ВСС са питањем које сам навео и да тек након тога донесемо одлуку.Замолио бих и за једно појашњење, јер кажу била је Председница, што значи да више није, а Јелена рече да је до децембра још Председница.

Јелена Бојић-Ево погледаћу,  она је откуцала да јој  функција престаје 12.12., а потом је руком исправила до 12.11., значи није више.

Боривоје Лачњевац-Дакле престала јој је функција  пре две недеље.

Миодраг Алексић-Боро јел ти имаш неке информације да је било  неких осуђујућих одлука у дисциплинским предметима?

Боривоје Лачњевац-Не, али сматрам да ми то можемо и треба да проверимо да ли имамо  нешто написмено да ли  та жена није радила нешто како треба или се све своди на општи утисак и приче и да је добра и да није добра.

Миодраг Алексић-Ја сам Биљану Николић срео 4-5 пута у неким протоколарним ситуацијама, никада пред њом нисам  поступао, нити сам  с њом приватно разговарао, о њој не знам апсолутно ништа, осим да је то што јесте.Потпуно разумем и шта је рекао Небојша, и Урош и Никола и Боро, али морам да кажем и следеће.Малопре смо причали, а мислим и да је то Огњен рекао, да када одлучујемо о пријему некога у адвокатуру да то не би смело да  буде да је то  нека наша пизма.А Урош је рекао једну реченицу коју сам записао ,,сматрам да се није  огрешила о морални кодекс,,  Све изван тога би било нешто што би ван наших домашаја и ингеренција да о нечему другом раправљамо.Сви смо се ми сложили да је српској адвокатури насушно потребно, и не само  адвокатури већи правосуђу уопште, измена  законске регулативе, да судије,  тужиоци , полицајци и други државни службеници не би требали и не би смели да поступају на територији на којој су претходно  обављали своју дужност, али док то није тако, ми  сада да рационализујемо  и наше одлучивање, осим што треба да буде у складу са законом  и статутом, ако ми ускратимо упис, она ће отићи  у неку другу Комору, уписаће се тамо.Имали смо већ такве случајеве овде, где су се уписали у Крагујевцу и после тражили пресељење и поступали пред овим судовима овде, мада то свакако могу и као адвокати уписани у АК Крагујевац. Право да Вам кажем и тај економски моменат- није он пресудан, али се поставља питање да ли то нешто радимо из ината или са уверењем да радимо  све у складу са закономи Статутом.Према  Биљани немам никаквих обавеза, али према овој Комори имам, у смислу да заиста сагледамо да ли овог кандидата, која је била за државу подобна, а у крајњој истанци о нашој одлуци, пита се неки суд- да ли постоје разлози да је ми не упишемо.О тражењу  некаквог мишљења од ВСС мислим да је  беспредметно, јер немамо никакве индиције  за то, шта ако је и било пријаве које су одбачене и нико није водио никакав поступак.Мислим да треба трезвено да одлучујемо у овом случају

Слободан Деспотовић-Ја бих ипак подржао Боров предлог , јер смо чули доста опречних мишљења данас,  није згорег да проверимо, колегиница је релативно скоро отишла у пензију и неће пуно изгубити ако се то наше тражење одужи на  неких месец дана.

Миле Живановић-Ја се  такође придружујем Борином предлогу, сматрам да треба проверити, због чега би била исхитрено уписана у нашу Комору.Који су разлози за такву експедитивност?Не мора ништа да буде, али ћемо проверити, једноставно нек знају да се не могу уписивати по  аутоматизму, одређивати кад ће да полажу заклетву и када ће бити уписани.Колико видим то провејава из  њеног дописа.По мени је то понашање проблематично, она мисли да и даље може да се понаша тако како се вероватно понашала и у суду.Да јој сви буду на услузи, тако произилази из овога што су колеге рекле.Свакако треба проверити, нека сачека, поготово што је у питању судија који хоће да одмах уђе у адвокатуру.Да је среће, не би ни могао да буде уписан на територији ове Коморе, али бар да је мало ометемо у њеним плановима, и да све буде по њеном.

Марија  Милетић-Мислим да је врло симптоматична  чињеница да се поводом њене кандидатуре за упис у Именик адвоката, 10 колега, и то не било којих колега, већ колега  из Краљева који су ту на лицу места и најбоље познају прилике у граду, било против уписа, а и врло симптоматично је и то  да је 11 колега остало уздржано, значи дигло  је руку на ,,уздржани,, а  пар њих уопште није ни гласало.Ово што  колега Никола рече да то исто може да важи и за друге судије и тужиоце који су уписани у адвокате, ја то не могу да прихватим  као аргумент, и то баш из овог разлога са којим сам почела, а то је да се ни по чијем захтеву није повела оваква дискусија, значи очигледно је да је у питању овде нешто много озбиљније чему треба да посветимо пажњу.Оно због чега сам ја против овог уписа то је управо њен однос према колегама, неко ко планира да  се по завршетку каријере упише у Именик адвоката, па макар то био и Председник суда,  а према адвокатима се односи са једним фларгрантним непоштовањем колега, омаловажавањем  пуномоћника или браниоца у одређеним  поступцима и непоштовањем његове процесне улоге, као што је то колега-председник ОА рекао, затим, не поштује прописе, где смо такође из његовог примера чули да се није чекала одлука по жалби, већ је евидентно без присуства предмета радила даље-мислим да је , што се мене тиче, апсолутно недостојна за упис.

Танкосић Ибрахим-Ви сте ме сад вратили у  неко време пре 20 годинина, врло слична ситуација је била са  једним захтевом за упис у Именик адвоката  једног судије Окружног суда у Новом Пазару, истражног судије, нећу му из пијетета помињати име, дакле он је тада радио дуго као истражни судија, у тешким временима, и као  судија је , што се тиче стручности, добро радио свој посао, али као судија  у односу према адвокатима је био изузетно лош, надмен, некоректан, безобразан, себи је дозвољавао једно врло некултурно и неслужбено понашање према адвокатима.Када је отишао у пензију и поднео захтев за упис у адвокате, ми колеге смо тада разговарали о томе да ли је он достојан да ради  адвокатски посао зато што је нас адвокате доживљавао и називао као обичне сецикесе, лопове и преваранте.Ми смо сматрали да он није достојан, али смо  ми тада конкретно навели  велики део радњи, догађаја које је тај  човек предузимао и у којима је учествовао.Свиђа ми  се начин на који Урош размишља и поступа-он је  унапред знао да ће гласати против уписа, али је зато тражио од колега да се одржи Одбор  да се и колеге  изјасне , да и њих чује.Ја сам навикао да  подржавам колегу,члана УО, када се он изјашњава  о нечему што се дешава на подручју његовог одбора и да му верујем.Међутим, ја не знам ком од двојице колега да поверујем.Ја ништа не би одбио из Урошевог излагања, она трговина утицајем је нешто што се претпоставља, што не може бити  у фокусу нашег интересовања,  већ је достојност једина ствар.Мислим да  недостају конкретње радње и конкретни поступци због којих је закључено да овај кандидат није достојан за обављање адвокатске делатности.Стога ја заиста мислим, обзиром да нам је  ово у дужем времену први  случај  да се практично Одбор адвоката изјашњава против уписа ,  а да се како неко рече још није ни охладила њена председничка столица у суду, и не мислим да је држимо на некој временској дистанци, али бих предложио да нам Урош и колега Председник ОА Краљево до следеће седнице доставе неки извештај где би конкретизовали неке разлоге за недостојност ове колегинице.Питам се, да ли је  неко од колега, адвоката, подносио  овој судиници било какву притужбу, пријаву, тражио било какву заштиту, ако јесте да нам се то  достави.

Огњен Славковић-када је колега Матић  говорио о разлозима против уписа, мени је запало за ухо да је речено да је госпођа као дугогодишњи Председник суда дозволила уплив политике у суд и да то није само  на нивоу спекулације, него кроз дугогодишњу праксу  је то било негде на реалном плану и видљиво.По мени је та чињеница довољна и указује на њену недостојност.Небитно је да ли ће постојати  трговина утицајем, то није спорно, тога би било.Ова чињеница је разлог која мене опредељује да гласам против.

Миодраг Алексић-Обзиром на сва Ваша излагања,  која иду у том правцу, где је свако из свог угла изнео неке  разлоге за то, предлажем да одложимо доношење одлуке о овом захтеву за упис, а да у међувремену ипак затражимо од ВСС  информацију да ли су против  ове колегинице вођени неки поступци или нису.Да ли нам је крајњи циљ да нешто пронађемо што слутимо да постоји, или знамо да нећемо пронаћи ништа и да нећемо ништа више знати него што сада знамо, или желимо да све ово ,,преноћи,,  да би  донели свак своју одлуку пре него што пређемо на одлучивање о томе, мислим да по свим дискусијама следи да би то било разумно, да сви још једном добро промислимо.

Стављам на гласање ко је за то да се колегиница Валентина Букоња упише у Именик адвоката?Сви.Констатујем да је једногласно усвојен захтев Валентине Букоње из Краљева за упис у Именик адвоката АК Чачак, са седиштем у Краљеву.

Ко је за то да се одложи одлучивање о захтеву Биљане Николић из Краљева до прибављања извештаја ВСС и евентуално изјашњења неких колега о конкретним примерима њеног понашања?7 Против ?4 Уздржан?1.Констатујем да УО АК Чачак већином гласова донео ОДЛУКУ:о одлагању одлучивања по захтеву Биљане Николић за упис у Именик адвоката.По службеној дужности прибавити извештај од ВСС у смислу предњих навода.

Чује се жамор:,,шта ћемо тиме да добијемо,,

Боривоје Лачњевац-Невероватно је да је толики народ ставио неку примедбу  а да нико није  за њено понашање поднео притужбу, а ми не знамо да ли је неко поднео, или није.Ако смо већ овлашћени да  о томе одлучујемо , треба и да прибавимо тај извештај.

Миодраг Алексић-Добро, одлучили смо ..

Урош Матић-Не знам зашто тражимо неке конкретне доказе, када је у питању оцена достојности…

Миодраг Алексић-Зато што ће наша одлука бити подложна оцени других.

 

Јелена Бојић-Имамо и једног кандидата из допуне , Александар Бојић, дипл.правник из  Београда, са седиштем  у Пожеги и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа.Овај кандидат  испуњава све услове, има сву документацију, још увек је адвокатски приправник у АК  код адв.Андрије Чивтелића, завршио државни факултет у Београду.Испуњава услове за повлешћен упис као адвокатски приправник.

Миодраг Алексић- Ко је за?Сви.Констатујем да је једногласно  усвојен захтев , Александра Бојића, дипл.правник из  Београда, за упис у Именик адвоката АК Чачак са седиштем  у Пожеги и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа, јер колега испуњава услове као адвокатски приправник.

 

Ад.4 и Ад.19

 

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:

-Марија Станојловић, дипл.правник из Крушевца на пракси код адв.Станковић Сузане из Крушевца

-Јована Анђелковић, дипл.правник из Крушевца на пракси код адв.Јулије Јовановић из Крушевца

-Ирена Маринковић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Владимира Раичевића из Краљева

-Љубодраг Попчић, дипл.правник из Врњачке Бање, на пракси код адв.Жарка Попчића из Врњачке Бање

Ад.5

 

Једногласно је усвојен захтев Милице Радовановић, адв.из Ужица, за наставак обављања адвокатске  делатности, почев 06.11.2023.године.

 

Ад.6

 

Једногласно је усвојен захтев Драгана Марковића, адв.из Бајине Баште за привремени престанак обављања адвокатске делатности почев од 23.10.2023.године до 23.02.2024.године и захтев за исплату накнаде на име боловања, у износу од 40.000,00 динара.

Ад.7

 

Једногласно је усвојен захтев Тање Досковић, адв.из Пријепоља, за пресељење седишта адвокатске канцеларије из Пријепоља у Нову Варош, уз плаћање накнаде у износу од 100 еура у динарској противвредности на дан уплате.

 

Ад.8

 

Једногласно је усвојен захтев Вулете Стевановић, адв.из Крушевца за исплату накнаде на име боловања, у износу од 40.000,00 динара.

Ад.9

 

Једногласно је усвојен захтев Петра Димитријевића, адв.из Трстеника, за исплату отпремнине због трајног брисаања из Именика адвоката АК Чачак, у износу од 100.000,00 динара.

Ад.10

 

Једногласно је усвојен захтев сина пок.адв.Данице Милошевић из Чачка, за исплату посмртнине, у износу од 100.000,00 динара.

 

Ад.11

 

Једногласно су усвојени  захтеви чланова органа и носилаца функција за исплату путних трошкова и то:

-Драгојловић Десимиру, адв.из Ужица, на име доласка у Чачак,  на дисциплинске претресе дана 09.11.2023.године и 15.11.2023.године, у износу од  динара 4.800,00 динара

-Васојевић Борису, адв.из Пријепоља, на име доласка у Чачак на дисциплински претрес дана 09.11.2023.године  у износу од  динара 6.000,00 динара

-Миљан Перовић, адв.из Крушевца, на име доласка у Чачак на дисциплински претрес дана 09.11.2023.године  у износу од  динара 4.000,00 динара

-Зорану Пантовићу, на име доласка у Чачак,  на дисциплинске претресе дана 09.11.2023.године и 15.11.2023.године, у износу од  динара 3.200,00 динара

-Милици Радивојевић, адв.из Ивањице на име доласка у Чачак на дисциплински претрес дана 15.11.2023.године  у износу од  динара 2.800,00 динара

-Слободану Деспотовићу, адв.из Ужица, на име одласка у Београд на седницу Скупштине АК Србије 04.11.2023.године у износу од 9.200,00 динара

-Милијани Милутиновић адв.из Бруса, на име одласка у Београд на седницу Скупштине АК Србије 04.11.2023.године у износу од 11.200,00 динара

-Саши Милинчић, адв.из Чачка, на име одласка у Београд на седницу Скупштине АК Србије 04.11.2023.године у износу од 7.800,00 динара

-Чеду Никачевићу, адв.из Горњег Милановца, на име одласка у Београд на седницу Скупштине АК Србије 04.11.2023.године у износу од 5.400,00 динара

-Мирјани Миладиновић, адв.из Краљева, на име одласка у Београд на седницу Скупштине АК Србије 04.11.2023.године у износу од 8.200,00 динара

-Нермину Ајдиновићу, адв.из Новог Пазара, на име одласка у Београд на седницу Скупштине АК Србије 04.11.2023.године у износу од 12.200,00 динара

-Нини Милошевић, адв.из  Крушевца, на име одласка у Београд на седницу Скупштине АК Србије 04.11.2023.године у износу од 8.800,00 динара

-Виолети Миленковић, адв.из Крушевца , на име одласка у Београд на седницу Скупштине АК Србије 04.11.2023.године у износу од 8.800,00 динара

-Маји Петровић Ђорђевић, адв.из Пожеге,  на име одласка у Београд на седницу Скупштине АК Србије 04.11.2023.године у износу од 8.400,00 динара

 

Ад.12

 

Миодраг Алексић-Имамо молбу за отпис  дуга за чланарниу за колегу Мекић Хајрадина

Јелена Бојић-Ја само  да Вам кажем да је реч о колеги који је наставио са радом скоро , негде у септембру ове године, а пре тога је имао привремени престанак рада  због потребе лечења, дуже од две године, имао је кардиолошке проблеме и проблеме у вези са дијабетесом, био је на лечењу и у очекивању операције.За то време  му се нагомилао дуг за чланарину у износу од 30.000 и за Фонд солидарности 6.000,00, мада је  с почетка, када му је утврђен привремени престанак рада и плаћао неко време.

Танкосић Ибрахим-Ја немам шта да кажем, немамо контакта са тим колегом, да ли имамо некакву  праксу у оваквуим случајевима..

Миодраг Алексић-Па немамо…

Боривоје Лачњевац-Ако човек стварно није радио

Милијана Милутиновић-Могао је да тражи и за боловање, јел тражио некад помоћ из Фонда или нешто

Јелена Бојић-Није никада ништа тражио

Миодраг Алексић-Знате шта, ово што рече колегиница, он је могао да тражи и помоћ за време док се лечио, а није, па мислим да је људски и колегијално и  да има и основа  да усвојимо овај захтев.

Једногласно је усвојена молба  Хајрадина Мекића, адв.из Новог Пазара, за ослобађање дуга  на име чланарине и доприноса за Фонд солидарности, у износу од 30.000,00 динара на име чланарине и 6.000,00 динара на име доприноса за Фонд солидарности.

Ад.13

 

Управни одбор АК Чачак, је  једногласно донео ОДЛУКУ: да се за децу адвоката, узраста до 10 година, купе  поклон ваучери од фирме ,,Dexy co,, Београд, по набавној цени ваучера из понуде  од 6.000,00 динара.

Стручна служба АК Чачак ће преко Председника ОА прибавити спискове  адвоката и број деце према којима ће се извршити куповина ваучера.

 

Ад.14

 

Управни одбор АК Чачак, је  једногласно донео ОДЛУКУ:о исплати новчане награде  за запослене раднике (ткзв.13-та плата).

 

Ад.15

 

Миодраг Алексић-Када је реч о архитектонским понудама, оне су у међувремену приспеле, ево Марија ће донети

Драгана Јанковић-Ја сам у међувремену сазнала за ову жену, архитекту чију смо понуду прошли пут разматрали да је она радила Хотел Београд, врло је лепо..

Миодраг Алексић-Ја сам имао прилике да погледам шта је то  пристигло, све је то више мање приближно, осим код оне 3Д пројекције…

Милијана Милутиновић-То нам обавезно треба…

Миодраг Алексић-Па чекајте , полако, ја не знам да ли нам то заиста и треба

Драгана Јанковић-Па и ја не знам просто како бих се без тога одлучила…

Урош Матић-Док Мара не донесе, само да кажем, када сам доставио пословну понуду од фирме  за коју сам на прошлој седници причао, ја сам видео да ту и није нека разлика у цени.По првој информацијикоју сам добио ја сам мислио да је то велика разлика у цени, па сам тако и дискутовао прошли пут, међутим, након  добијања ове понуде, осим што када се врати ПДВ то буде нека разлика,  тако да Вам свима дугујем извињење…

Миодраг Алексић-Нема потребе да се извињаваш, овако смо дошли у ситуацију  да имамо њих више, ево, дакле понуда архитекте Снежане Марјановић је била 22 е/м2 за израду ситуационог плана и израду  пројекта ентеријера и 13 е/м2, за надзор 1 недељно-3 месеца.250 е по просторији , уколико хоћемо  3Д.Ја сам  Снежану Марјановић увео у ову причу, на начин тако што сам питао  познатог чачанског инжењера Божидара Милошевића, познатог статичара у Србији, има ли кога да нам препоручи, он ми је њу препоручио и да он, обзиром да је радио надзор над прављењем ове зграде,радио је статиику тако да зна где су носећи стубови и шта све још, може да јој да податке, односно пројекат, иначе  никаквих  обавеза немам према Снежани Марјановић.Студио ,,Баухаус,,  је дао понуду од 20е/м2  за израду ситуационог плана и пројекат ентеријера и 10 е/м2 за надзор, Бранкица Шутић, она је дала понуду  од 30 е/м2 за израду плана + 3Д, и 300 е месечно/8 пута, за надзор.ФоуреМ,Крушевац, ту је мало више од 21е/м2, када се дода ПДВ, то је ово што нам је Урош претходно испричао.Звонко Митровић, архитектонски студио Чачак, 25е/м2 све-пројекат, надзор, ,,Примавера студио,,Душан Тојага, 20е/м2 пројекат и план, 10е по м2 надзор, 14 е/м2 за 3Д. Јелена Шкипић,,Студио Арабеска,, 25/м2 пројекат и план, не може да ради надзор.Ово можемо да доведемо и  до смисла и до бесмисла.Ја могу и да се изузмем од одлучивања, па Ви одаберите, кога год, сви су ту негде.Мислим да нам тај 3Д  ни не треба пуно, на пример шта ће нам 3Д за учионицу, али ако Ви инсистирате,  нема проблема.Мислим да можемо погледати шта се спрема, па евентуално тражити тај 3Д накнадно.

Урош Матић-Лепо сте рекли, све ово можемо дотерати и до бесмисла, поготову што не знам колико смо сви ми овде стручни.Верујем   да цена, јер све је ту негде, не игра неку велику улогу, мислим да ће бити лепо када се преуреди, не могу да кажем како год, јер  има талентованијих  и мање талентованих, али референце тих који су послали  су доста добре.Зато би ја предложио да ми Вама дамо овлашћење, па одлучите…

Ибрахим Танкосић-Слажем се са Урошем, по мени је најпрактичније решење да неко од Вас колега из Чачка, односно Ви сви, донесете ту одлуку, Ви знате  те људе, знате како раде и знате колико су коректни пословни парнери…

Драгана Јанковић-Код мене, у мојој породици, све што смо радили и градили, радио је Звонко Митровић и он то јако добро ради, мислим да и у Чачку, 90% зграда пројектује Звонко Митровић.Снежана Марјановић-знам за Хотел Београд да је она то јако лепо урадила, сада имам и информације  ко је,  њена мајка ми је клијенткиња, њена заова ми је другарица..али што се тиче тога ко највише ради, то је Звонко Митровић.

Миодраг Алексић-Звонко пројектује , пре свега, зграде, а за  ентеријере је Снежана познатија.

Драгана Јанковић-Могуће, не кажем…

Миле Живановић-Ја не знам због чега се Председник сада изузима, мислим да би Ви то из Чачка требали да решите, Ви сте ту оперативни

Миодраг Алексић-Не изузимам се, него ја сам се прошли пут суочио са тим да сам ја свом Управном одбору препоручио, односно довео неког овде, који је ставио дупло већу цену у односу на тржишну…

Драгана Јанковић-То сте Ви погрешно схватили

Миодраг Алексић-Не нисам ја мислио  то због неког до Вас, него да сам ја испао магарац да ме она  преварила, е сад када сам  видео ове понуде,  видео сам да је то то, да има морални кредибилитет…

Огњен Славковић-Добро, али увек  је непопуларно да постоји једна понуда, увек неко може да помисли да ту има нешто, али имајући у виду да су понуде  приближне, сличне, ако Ви кажете да је госпођа радила ентеријере и да је то добро радила, ја не видим  разлог зашто не би прихватили њену понуду и завршили то.

Миодраг Алексић-Ко је  за то да Снежана Марјановић преузме архитектонски посао у своје руке?Сви.Констатујем да је УО АК Чачак, једногласно донео ОДЛУКУ:о прихватању  понуде Снежане Марјановић.

 

Ад.17

 

Миодраг Алексић-Сада имамо доношење одлуке о датуму, месту и формату обележавања Дана адвокатуре  2024.године.Ми смо на захтев чланства напустили концепт да се то ради по одборима, већ да то буде централна манифестација.Знате како, у земљи Србији, где се све мора заказати  за годину и више дана унапред, ја сам већ морао да имам у глави расположиве термине око 28.фебруара, када се иначе слави Дан адвокатуре, и  слободан  термин  у хотелу ,,Морава,, је  субота 24.02.2024.године.Када је реч о формату прославе, трудимо се да сваке године  постоји неки програм да то не буде само окупљање уз јело и пиће, то је предвиђено за славу, али овде нам је потребан неки уметнички  програм који је проткан и одређеним беседама о адвокатури.Прошле године је то било у Краљеву, Урош је лавовски део организације  преузео на себе, ове године сам размишљао шта и како, нећу рећи да сви путеви воде у Чачак, али ми је технички  то било најприхватљивије, али наравно немам ништа против и ако се одлучи да то буде негде друго.Програм који бисмо направили, наравно то неће бити никакви ексклузивни извођачи, да ове године променимо да не буде и ове године у етно стилу, да буде нешто другачије, о томе можемо још договарати.Идеја ми је да одређени број улазница подаримо можда и неким школама, Гимназији, за децу ометену у развоју, да то буду бесплатне  улазнице наравно, да то буде у горњем делу сале, јер, сведоци сте да се суочавамо  са малим одзивом  колега на тај део прославе.Такође  би на ту манифестацију звали оне коморе које зову нас, позвали би госте из  АК Србије.

Слободан Деспотовић-Нећу да будем деструктиван, наравно нисам  против тога, и треба да се слави Дан адвокатуре, али ми смета реч ,,централна прослава,,28..фебруар  је Дан адвокатуре Србије, главна прослава је у Београду,  шта смо ми у целој причи, у чему  смо разлика у односу на Одборе, ја сам раније заступао да  то Одбори славе, просто мислим да то треба славити тога дана, и да је то онда практичније извести по Одборима.Шта значи централна прослава у Чачку, у Шапцу,  у Зајечару, у Београду, јел то 10  прослава или једна,  шта славимо тачно?

Миодраг Алексић-Славимо Дан адвокатуре…

Слободан Деспотовић-Али све време причамо о централној прослави…

Миодраг Алексић-Па мислим централна прослава  у нашој Комори..

Слободан Деспотовић-Али што у односу на нашу Комору, смета ми то централна прослава, ја сам за то да се прослава обави по Одборима,

Миле Живановић-Ја мислим да смо ми раније  полемисали на ту тему и договорили смо се.Раније је била прича да буде централно и тако је тражено, да буде заједничко, да слави Комора Чачак.

Урош Матић-Слажем се са овим што је рекао Миле.Ми се иначе  толико слабо виђамо између себе да ми је стварно увек драго да дођем на неку нашу прославу, да видим колеге из Крушевца, Чачка и других места, волим та дружења у том смислу, слажем се да то буде у суботу  24.фебруара, али оно о чему ја имам дилему је следеће, глупо би било да се ова прослава само сведе на ресторан  и музику, све ја то волим,  а са друге стране  поучен неким искуствима из ранијих година где нас на прославу, односно тај свечани део -академију, дође по 5,6 пута мање него  на прославу у ресторану-то нешто говори о нама и о начину на који ми доживаљвамо  и ту прославу и своју професију.Можда у том смислу треба наћи  неку средину, да ту академију која ће  свакако да нас кошта донирати неком, да нешто осмислимо да има смисао и сврху, да не дођемо  у ситуацију као прошле године да на осмишљен програм,  сала буде  празна, или полупразна.Слажем се  да сви путеви воде у Чачак, али бих ја лично волео да то буде негде друго у Новом Пазару, Ужицу или било где друго где има услова за то.

Ибрахим Танкосић-Ја разумем Слобово излагање, он има потребу да свој глас издвоји,  ја то поздрављам, не слажем се са Урошем да се новац  колико би коштала  та академија донира негде у некакве хуманитарне сврхе, из следећих разлога.Нас који смо на тој академији присутни, који испратимо тај програм, ће увек бити, увек ће бити таквих адвоката, а поступајући на тај начин како Урош предлаже, тим колегама би ускратили задовољство, а увек ће бити оних који не долазе-ми таквим поступањем ништа нећемо променити.Тако да сам  за предлог Председника да се ипак некаквим пригодним програмом и прославом обележи тај наш дан.

Миодраг Алексић-Најједноставније је да се оде у Београд на централну прославу Дана адвокатуре, ,,сваком коњу је лакше без самара,, међутим ја мислим да смо ми према нашем чланству дужни да померамо мало по мало, корак по корак, наш стандард, да тиме шаљемо поруку и младим адвокатима, да није адвокатура само угоститељска прича, него је адвокатура нешто што захтева да у средини у којој живимо и радимо, покажемо и неко лице које адвокатура кроз историју, кроз успоне и падове,  показује, да без лажне скромности, кажем  да буде елитно занимање, иако други сматрају да то није.Ми који руководимо Комором у овом периоду, треба да шаљемо  такву поруку и према чланстви и према средини у којој живимо и радимо..Ја сам мислио да  на ту манифестацију из свих средина позовемо , направите списак,  и из Краљева, и из Крушевца и  одакле год, све оне за које сматрате да би било корисно и због  рада и угледа адвоката у тим срединама, можда  сматрате  да неко то заиста заслужује-њега не треба да препоручује ни положај, ни функција у било ком органу, то може бити неки лекар, професор, према коме адвокатура треба показати пажњу.Да се не сведе све на звање Председника судова, који нас игноришу мање више.Да ли сте за  то да ову академију и прославу организујемо у Чачку, 24.02.2023.године, а о самом програму-имамо још времена да  се договарамо? Ко је за то?11, против?1.

Констатујем да је УО АК Чачак већином гласова донеео ОДЛУКУ:  да се поводом Дана адвокатуре свечана прослава одржи у Чачку, у суботу 24.02.2023.године.

 

Ад.18

 

Миодраг Алексић-Када је реч о овој тачки дневног реда Разматрање  предлога Правилника о утврђивању услова за доношење одлуке о упису у Именик адвоката АК Чачак , Ви сте ту добили нацрте Одлуке о оснивању Комисије за претходни  поступак ради одлучивања УО   о испуњености услова за упис у Именик адвоката, мало је рогобатан назив, али шта ћемо.Ми овде имамо један делкатан задатак, уводимо једну претфазу за одлучивање, а овде су Вам неке идеје.Ја сам направио тај неки Нацрт одлуке која у себи интегрише и материјално-правне  и процесно правне елементе, а Бора је  то раздвојио, што је правилније, по ставу праксе, да имамо једну одлуку  којом се оснива  таква Комисија а други акт који  се зове Правилник о раду те Комисије.Ја нисам за то  да та Комисија  товари ни себи, ни нашем УО , на леђа  нешто што би колидирало  са законом и Статутом, него да у границама овлашћења која постоје, да се ми крећемо у том правцу, а  да опет колико-толико постигнемо жељени циљ.На првом месту  мислим да је у реду, да сваког ко жели да дође у наше редове, да га позовемо, да га видимо, да видимо зашто жели да дође у наше редове, да му поставимо нека питања,  да на бази неких  претходних информација које смо добили од Одбора адвоката, или нисмо добили ако Одбор ћути, или информација од члана УО са тог подручја, да му поставимо нека питања, да о томе сачинимо записник  и да без икаквог закључка Комисије, такав записник  доставимо на наредној седници члановима УО ради одлучивања.То је један посао који захтева додатно ангажовање, свих нас,  пре свега мене као Председника, јер је ред да знам ко се уписује у Комору,  Боро као секретар,  и увек  један члан УО са подручја са кога долази кандидат за упис.Како то технички извести? Сви имамо обавезе канцеларијске, породичне, па сам размишљао,да ако је данас седница УО у 17 сати, да се та комисија  састане тог истог дана у 15,30 рецимо,  да тада позовемо кандидате, обавимо разговор и сачинимо записник,  али он неће бити предмет разматрања на тој седници УО, већ  ће бити достављен члановима УО  за  наредну седницу.Све ће то бити у законском року од 60 дана да одлучимо.Боро је то нешто више разрадио, он иде и корак даље, да тражиомо и од регионалних Комора да ли се њима јављао тај кандидат за упис, ја ту истрагу водио не бих, не бих оптерећивао ни нас, ни администрацију са таквим захтевима.Лепо питамо да ли  је негде подносио захтев, потпише записник на коме стоји таква његова изјава, и ако си слагао, зна се шта то значи.Ово што сте добили треба да Вам буде  само шлагворт, да Ви слободно, без устезања доставите још нешто шта мислите да треба, али Вас молим да то не буде нешто што би нас доводило у конфликт са законом и Статутом.

Танкосић Ибрахим-Јел то значи да ћемо усаглашен текст, нацрт , предлог имати  на следећој седници?

Миодраг Алексић-Да, наравно.

Присутни чланови УО су се начелно сагласили да се следећа  седница УО одржи 26.децембра.

Ад.18

 

Одлучено под  тачком Ад.3.

 

Ад.19

 

Одлучено под  тачком Ад.4.

 

Ад.20

 

Једногласно је усвојена молба Драгише Радосављевић, адв.из Крушевца, за новчану помоћ из Фонда солидарности, у износу од 250.000,00 динара за потребе лечења.

 

Ад.21

 

Миодраг Алексић-Као што видите из  саме тачке дневног реда колега Никола Ћаловић из Чачака је поднео захтев у којем тражи наше, одобрење  УО АК Чачак за пререгистрацију  пољопривредног газдинства  на име Адвокат Никола Ћаловић као носиоца пољопривредног газдинства.Значи он већ има пољопривредно газдинство које је регистровано на његово име, што је по мени неспојиво ако се имају одредбе Закона, Статута и Кодекса у виду, али ево износим на гласање.Ко је за то да се овом колеги одобри пререгистрација?2. Против?10.

Огњен Славковић-Али колега из неке друге Коморе је тако нешто урадио, колега Ћаловић ми је доставио решење о томе…

Никола Караичић-У недостатку неке друге речи, само ћу рећи да је  то циркус.

Јелена Бојић-Претходне  године, у мају 2021. претходни сазив  УО, је  имао као постављено питање једне колегинице из Ивањице, да ли је  могуће да адвокат буде и носилац пољопривредног газдинства, и УО је заузео став да је то неспојив  позивајући се на чл.11 тачка 3 Кодекса где се каже (чита):,,Неспојиво је са адвокатуром истовремено обављање било које друге професије и делатности, изузев у области науке,књижевности, уметности, публицистике, правног образовања, посредовања, хуманитарног рада, преводилаштва и спорта.,,

Миодраг Алексић-Значи нема пољопривреде?

Урош Матић-То је онда разлог да се покрене поступак за брисање?

Марија Милетић-Колега има већ регистровано пољопривредно газдинство, а овде је тражио пререгистрацију.

Миодраг Алексић-Обавестићемо колегу о нашој одлуци и позваћемо га да то питање што пре регулише да не би  подносили пријаву дисциплинским органима.

Слободан Деспотовић-Да ли  носилац пољопривредног газдинства, представља обављање делатности, размислимо мало.Не знам да ли је то регистрована делатност.

Никола Караичић-Они се региструју у Трезору..

Боривоје Лачњевац-Постоје комерцијална и некомерцијална газдинства…

Јелена Бојић-Његово пољопривредно газдинство је  комерцијално, тако пише у овом решењу које је доставио.

Марија Милетић-Онда морамо да позовемо колеге да се изјасне да ли ће да буду адвокати или пољопривредници.

Миодраг Алексић-То што имамо  ситуацију  која је дозвољена у другој Комори,  то не значи да треба следити лоше примере, па макар они долазили и са врха.Свакако донели смо одлуку и о томе ћемо обавестити колегу Ћаловића.

 

Ад.22

 

Једногласно је усвојена молба Црвеног крста Чачак за донацију у хуманитарној акцији ,,Новогодишња радост за све,, у износу од 30.000,00 динара.

 

Ад.23

 

Присутни чланови УО  су се међу собом договорили да делегацију АК Чачак за посету  АК Црне Горе  на Дане адвокатуре Црне Горе чине колеге које су се и пријавиле:Цветић Снежана, Танкосић Ибрахим, Лачњевац Боривоје, Милутиновић Милијана и Васиљевић Александар.

 

Ад.24

 

Није било.

 

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.