Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Записник са седнице Управног одбора АК Чачак одржане 30.10.2023. године у Чачку

 

Број:3030/23

06.112023.године

 

З  А  П  И  С  Н  И  К

Са седнице Управног одбора АК Чачак, одржане, 30.10.2023.године, у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак,Славковић Огњен, Драгана Јанковић, Милетић Марија, Живановић Миле, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана Лачњевац Боривоје, , Бургић Милан, Танкосић Ибрахим, Дробњаковић Душан, Милош Вучићевић, Караичић Никола, Матић Урош, Милутиновић Милијана Васиљевић Александар

Одсутни: Самарџић Душан

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак и констатовао   да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, тако да за ову седницу имамо следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И       Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане  26.09.2023.године у Чачку ( у прилогу)

2.Извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 19.09.2023.године до 16.10.2023.године (у прилогу)

3.Информација о одлукама АК  Србије ( у прилогу)

4.Захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Александар Зајић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Анђела Ђорђевић, дипл.правник из Рашке, са седиштему Рашки и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Александар Јевтовић, дипл.правник из Горњег Милановца, са седиштем у Горњем Милановцу и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

5.Захтеви за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:

-Јелена Весковски, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Николе Недељковића из Чачка

-Мања Ћук, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Југослава Вукајловића из Бруса

-Душан Ђурић, дипл.правник из Крагујевца, на пракси код адв.Драгана Драгојевића из Горњег Милановца

6.Захтев Милице Рајић, адв.из Чачка, за наставак адвокатске делатности, почев од 01.11.2023.године

7.Захтев Алмире Мустајбеговић, адв.из Пријепоља, за  исплату накнаде за породиље

8.Захтев Јованке Михајловић из Рашке, супруге пок.адв.Душана Михајловића из Рашке за исплату посмртнине

9.Молба  Југослава Вукајловића, адв.из Бруса, за  новчану помоћ из Фонда солидарности

10.Захтеви за исплату путних трошкова носилаца функција и  чланова органа

11.Разматрање понуде за пројекат адаптације постојећег простора и израду пројекта ентеријера (у прилогу)

12.Захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Амина Долићанин, дипл.правник из Сјенице, са седиштем у Сјеници и молба именоване за плаћање трошкова уписа на рате

-Бранко Миладиновић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Чајетини, Златибор

  1. Захтеви за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:

-Јована Мишић, дипл.правник из Краљева , на пракси код адв.Јелене Николић из Краљева

-Немања Бунарџић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Николе Вељковића из Краљева

14.Захтеви за промену принципала:

-Ракоњац Вук, адв.приправника из Ужица, почев од 01.11.2023.године (био код адв.Јовановић Неђа из Ужица а прелази код адв.Мирка Филиповића из Ужица)

-Владан  Љутић, адв.приправник  из Чачка, почев од 01.11.2023.године (био код адв.Горана Стаменића из Чачка а прелази код адв.Томислава Станковића из Чачка)

15.Захтеви за наставак адвокатске делатности:

– Кристине Арсић, адв.из Крушевца, почев од 01.11.2023.године

-Ђуракић Катарина, адв.из Чачка, почев од 18.10.2023.године

16.Захтеви за исплату накнаде за породиље:

-Марија Љубисављевић, адв.из Кртушевца

-Даница Остојић, адв.из Чачка

17.Захтев Милана Штуловића, адв.из Пожеге, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката АК Чачак

18.Захтев Милорада Миловановића, адв.из Пожеге, за исплату накнаде на име боловања

19.Разно

Ад.1

 

Једногласно је усвојен  записник са претходне седнице УО АК Чачак, одржане  26.09.2023.године у Чачку.

Ад.2

 

Једногласно је усвојен Извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 19.09.2023.године до 16.10.2023.године.

 

Ад.3

 

Миодраг Алексић-Имамо сада информацију о о вим одлукама донетим од стране АК Србије, добили сте их у прилогу а односе се на  ЗПП и ЗКП, такође смо и ове одлуке објавили на сајту .Данас смо добили и информацију, ископирали смо Вам ту, а рече је о обраћању АК Србије Влади поводом  предлога измена закона везаних за упис у Катастар, где је изнет став да су те најављене измене у супротности са Уставом РС.Ја отварам дискусију, ако неко  има неких предлога и примедби за ЗПП, или предлога за Радну групу за ЗКП.

Марија Милетић-Оно што сам приметила када сам прочитала предложене измене и што сам уочила да се разликује од неке приче која је била актуелна пре годину, две, када је и кренула цела прича око измене.Видим да је остала предложена измена да  се пуномоћје даје у писаној форми, што је  ок,  а у  случају да судија посумња у аутентичност пуномоћја, може тражити од адвоката да достави оверено пуномоћје и позвати странку  да дође у суд и да се лично изјасни о томе.Видим да АК Србије није ставила алтернативни предлог за тај члан, па се боји да овакав предлог ккао је формулисан сада,  уместо да буде изузетак  постаће пракса.Мени је јасно  зашто је ово уведено, јер се  код ових масовних тужби дешавало да буду фалсификовани потписи, пуномоћја издата од умрлих лица, што наравно нема оправдања, али мислим да Комора мора енергичније да одреагује у том смислу, јер се бојим да то не постане правило и да ће нас судије  малтретирати да  у сваком поступку достављамо  оверена пуномоћја.

Снежана Цветић-Ми  смо у прошлом сазиву УО, већ делегирали колегу Вецу Мићића из Ивањице, за рад у тој Комисији.Врло је упознат са свим предлозима који су давани,  а мислим да сада нема потребе да се изјашњавамо о појединим члановима закона јер можемо остати до сутра.

Драгана Јанковић-Ја сам са колегом Вецом случајно била на суђењу  заједно и он ме неформално питао да ли можда имам неких  предлога или сугестија, и мислим да је спреман, да слободно Марија може да му упути било какве сугестије у правцу овога што је сада излагала, да то не мора бити нешто формално.

Марија Милетић-Ово сам само прокоментарисала јер видим да се нико не укључује у дискусију  што ми само  даје потврду да нисмо сви успели да прочитамо тај нацрт а уствари хтела  сам да овим скренем пажњу да постоје озбиљни  предлози за измене који доста негативно могу  да утичу на  нас адвокате, па сам на овај начин хтела да апелујем да сви то прочитамо и да онда дајемо ко има какву примедбу, предлог или сугестију.

Боривоје Лачњевац-Ја сматрам да ми треба да донесемо одлуку да предложимо АК Србије да адвокатура изађе из Радних група за измену било ког закона, а то мислим из разлога што се Радне групе праве по потреби, закони се од овлашћених  предлагача достављају мимо тога како су  написале те Радне групе и то на наки начин изгледа као циркус а ми томе дајемо легитимитет.Ја мислим да ми то не треба да радимо и мој је предлог  да ми то не  радимо, а такође мислим да АК Србиј треба да формира Комисије које ће да ураде брзу анализу закона који се тичу адвокатуре и јавног интереса и који се достављају од стране Владе  Скупштини на разматрање и да се ангажују пи-ар тим који ћше да нас научи како ми да грађанима представимо да то не ваља и да се на томе прича заврши.Ја бих  Вас замолио да ово прокоментаришеми и  да о томе поразговарамо јер ће да дође време кад ћемо да се преиспитујемо  да смо ми учествовали у Радним групама и  да смо и ми делимично одговорни због тога какви су закони доношени, иако нисмо овлашћени ни да их предлажемо ни да их доносимо, али дајемо легитимитет тако што  адвокати учествују у  Радним групама које се праве.Ево сада ово за Катастар, направљена је пре неки да Радна група,  та радна група се није ни састала, а предлог измене Закона достављен.Људи, ово је значи, што би наш народ рекао ,,превршила дара меру,, тако да бих ја замолио ако има још колега који мисле слично да донесемо такву одлуку, да се бавимо  мало тиме и да то упутимо српској Комори, они исто имају свој УО, па нек размотре да ли је то оправдано или није.

Миодраг Алексић-Везано за то што  кажеш, наравно ми, као адвокатура, нисмо у позицији  да пресудно  утуичемо на то какав ће текст закона бити, онакав или овакав, онај ко има законодавну  власт-он доноси законе како сматра да треба да их донесе.Међутим, за разлику од тебе ја мислим да ми  не би требало да апстинирамо и да одбијамо учешће у радним групама за одређене области а које формира Влада ова, прошла, будућа, било која.Наше је да ми кажемо своје, адвокатура треба да каже своје, то треба бити записано, а не да себе доведемо у позицију да сутра не можемо ништа да кажемо  јер ће они рећи:,,ми смо их звали да учествују у Радној групи, а они нису хтели,, и унапред идемо у конфронтацију  а можда буде тренутак када ћемо код неке будуће Владе моћи да нешто урадимо, да се изборимо за неке повољности, и за  јавни интерес и за адвокатуру.Ја разумем о чему Боро говори, вређа то када се игнорише одређени  предлог адвокатуре, али не можемо поћи ни од тога да све што адвокатура предложи мора да  се усвоји.Немој да ме погрешно разумеш, али мислим да  таква одлука какву предлажеш не би била на нивоу наше обавезе да учествујемо у свим  процесима, па ма како то било болно, ма колико то било  разочаравајуће.

Дробњаковић Душан-Снежа је малопре указала на то да је постојала и радила Радна група која је учествовала у припреми текста нацрта закона,где су били представници адвокатуре и министарства правде,  пред Управним одбором АК Србије разматрани су извештаји те Радне групе.Први извештаји били су драстично неповољни за однос представника министрства правде, на  челу са чувеним судијом Слијепчевићем, који су потпуно игнорисли сваки преддлог и примедбу адвоката.Након тога било је још извештаја на УО АК Србије.Ја не знам ставове Комисије  формиране од старне АК Србије, нити знам ставове УО поводом тих извештаја, али ми је логично да пре  формирања Радне групе за анализу достављеног текста радне верзије које је доставило министарство правде, да УО разматра извештај и чланова  групе који су испред АК Србије учествовали у раду на изменама, јер они могу најпозваније рећи у којој мери  су те примедбе адвокатуре размотрене, прихваћене, одбијене  и сл.Дакле, лично сматрам да од УО АК Србије треба  захтевати да размотри претходно извештај чланова групе  који су испред адвокатуре учествовали у раду, у припреми текста закона, па тек након тога определити се за даље кораке,  ја верујем да ће отпасти потреба за анализу, или ако остане  онда нек се настави са даљим радом.Тада ћемо тек видети колико је основано оно што Бора тврди и предлаже, ја сам чак склон и  да идемо у том правцу, ако се рад  чланова комисије у тој Радној групи  свео на формално учешће, онда постаје  бесмислено учествовати у свему томе, да учествујемо  само да би били  ту  а да тиме пружамо легитимитет , а без икаквог ефекта по адвокатуру.Значи тек након  тог извештаја да се определи адвокатура шта ће даље.

Миле Живановић-Ја у потпуности подржавам Борин став, сматрам да ако они већ не уважавају наше ставове и интересе,ако ми немамо никакав утицај,  ми не треба ни да учествујемо у том раду, да дајемо легитимитет тим Комисијама.Мислим да ту треба да заузмемо такав став, ако се већ они тако понашају.Ми можемо да издвојимо своје мишљење а они нек раде како раде.

ИбрахимТтанкосић-Ја хоћу да се укључим  и мислим да могу да говорим  само о оном поступку ради припреме текста нацрта Закона о изменама ЗПП-а, где смо ми имали Веца у тој Радној групи и колико се ја сећам, тада је та Радана  група била формирана на паритетној основи  између адвокатуре и министратва и одлуксе су доносили консензусом.Дакле, то је била једна потпуно прихватљива форма, и чак нам је он објашњавао да су  се око неких одредби дуго расправљали и читав састанак потрошили на члан или два да би се усагласили.Тако формирана Радна група  по мени је врхунац који ми можемо да досегнемо у  законодавном поступку.Е сад шта је даље било-од тада па до овог тренутка када је тај  закон  добио облик  нацрта, не знам.Зато сам против да се о Борином предлогу данас уопште изјашњавамо, више се зато да се информишемо, да евентуално зовнемо Веца на неки наш састанак да нам он објасни докле се са тимстигло и како је дошло  до коначног текста, јели испоштована адвокатура до краја или су нам дали ,,двојку,, и сами одрадили како су хтели.То би требало да знамо и када су у питању и други закони где су биле формиране Радне групе. И наравно ако  имамо  у питању потпуно ингнорантски однос према адвокатури , онда треба да дамо иницијативу АК Србије у  правцу у коме је Бора рекао.До тада заиста нисам.

Миодраг Алексић-Не смемо само испустити из вида  ни контекст у коме се све то  последњих месеци и догађа, како се одвија рад и односи  на релацији министарство-АК Србије.Наш члан, колегиница Јасмина, док је била Председница , у једном тренутку је доспела до бојкота од стране  ресорног министарства, Владе, судова итд., и то је имало за последицу да се глас адвокатуре није уважавао.Када је она поднела оставку, у међувремену се променило поприлично тога, успостављене  су  поново линије између министарства правде, актуелни потпредседник  Делибашић нас је исвестио шта је постигао са министарством правде, АК Београд одједном је платила све дугове према АК Србије, хоћу да кажем та  персонална компонента која је била везана за нашег члана, у одређеном тренутку је довела до  шумова и блокаде у протоку информација и активностима везаним за све ове Рдане групе итд.Како ће то бити убудуће, ми то не знамо, овај парламент  је одржао последњу седницу, који ће расправљати, какав ће бити законодавни одбор, какав ће они имати приступ, ми све то не знамо, али мислим  принципијелно да ми треба да учествујемо  и да ту нема збора-једино када  би се суочили са тим да се потиремо као да не постојимо, а то за сада није тачно.Ми знамо да уназад више  година, да смо кроз интензивну борбу  и разговоре и злагање са надлежним министарствима и службама у  власти, успевали да постигнемо одређене ствари и да се изборимо за ставове адвокатуре.та борма мора да траје, она ће бити стална, тако да мислим да данас не би о томе трабали да гласамо да се повучемо из свих радних група, јер би то у овом тренутку било преурањено.

Слободан Деспотовић-Стави ти на гласање, можемо у сваком тренутку да гласамо…

Миодраг Алексић-Није лоше некада неке ствари погледати из више углова, Боро јел си и даље при томе да гласамо о твом предлогу?

Боривоје Лачњевац-Што се мене тиче, не морате, ја сам само изнео свој став и размишљање у светлу онога што се дешава.Ево конкретан пример шта је Делибашић рекао да се договорио са министарством , а ево сад  имамо  Предлог закона  о поступку уписа у катастар непокретности, у потпунисти све супротно и он сада њима пише да раде против Устава.Значи ако су се они нешто договарали са њим и договорила се та Комисија, зашто није отишло  то што су се договорили него је отишло нешто потпуно супротно.О томе говори овај папир пред нама.Видећете када се буде Комисија за ЗПП изјаснила шта ће они да кажу,  а рећи ће оно што се договорила паритетна комисија да ништа од тога нема у предлогу закона.

Милан Бургић-Али тај Закон о парничном поступку, измене уствари су  донете 2021.године због кредита и то је предлагач сам и рекао, ја сам чуо.Ту имамо стварно некакве накарадне одредбе, па мислим да  тај  Нацрт који је тада био неће бити, видећемо…

Васиљевић Александар-Ми овде на дневном реду имамо две одлуке АК Србије, једна се тиче примедби и предлога, ако их имамао , на Радну верзију  ЗПП-а, а друга се односи на предлог члана Радне групе за ЗКП.Мислим да што се тиче првог, на то ништа не можемо да утичемо, већ су образоване комисије које ће то да ураде,  па можемо евентуално да донесемо закључак да смо са тиме упознати  а за друго ако имамо предлог да дамо…

Миодраг Алексић-Добро да конкретизујемо ову тачку.Имамо ли ми конкретно какав предлог за члана Радне групе за ЗКП? Немамо.За ЗПП, писаће свако  ко хоће, па ћемо видети и шта ће Комисија АК  Србије рећи на предложену радну верзију закона.

 

Ад.4

 

Миодраг Алексић-Имамо сада захтеве за упис у Именик адвоката АК Чачак.

У току одлучивања о захтевима за упис и испуњености услова кандидата за упис,  Душан Дробњаковић је поставио питање да ли кандидат  има  доказ о обезбеђеном пословном простору.Развила се дискусија јер  је један део присутних сматрао да до доношења одлуке УО којим ће се то питање регулисати, треба наставити  са одлучивањем о уписима као и до сада, док је Душан Дробњаковић подсетио да је то један од услова за упис прописан Законом о адвокатури и Статутом.Слободан Деспотовић је  указао да код тог услова и у Закону и Статуту стоји да  да се оцена техничких испуњености  услова простора за рад врши у складу са актом АК Србије.Ибрахим Танкосић је навео да је проверавао и да у Комори Србије такав акт никада није донет.

Након краће дискусије присутни чланови УО АК Чачак су се сагласили да до доношења одлуке  УО АК Чачак о критеријумима за упис, наставе са  праксом одлучивања о захтевима као и до сада.

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ:о усвајању захтева за упис у Именик адвоката  АК Чачак за кандидате:

-Александар Зајић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Анђела Ђорђевић, дипл.правник из Рашке, са седиштему Рашки и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Александар Јевтовић, дипл.правник из Горњег Милановца, са седиштем у Горњем Милановцу.Молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате није усвојена.

 

Ад.5

 

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:

-Јелена Весковски, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Николе Недељковића из Чачка

-Мања Ћук, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Југослава Вукајловића из Бруса

-Душан Ђурић, дипл.правник из Крагујевца, на пракси код адв.Драгана Драгојевића из Горњег Милановца

Ад.6

 

Једногласно је усвојен захтев Милице Рајић, адв.из Чачка, за наставак адвокатске делатности, почев од 01.11.2023.године.

 

Ад.7

 

Једногласно је усвојен захтев Алмире Мустајбеговић, адв.из Пријепоља, за  исплату накнаде за породиље, у износу од 100.000,00 динара.

 

Ад.8

 

Једногласно је усвојен захтев Јованке Михајловић из Рашке, супруге пок.адв.Душана Михајловића из Рашке за исплату посмртнине, у износу од 100.000,00 динара.

Ад.9

 

Већином гласова је усвојена молба  Југослава Вукајловића, адв.из Бруса, за  новчану помоћ из Фонда солидарности, у износу од 50.000,00 динара.

Након краћег усаглашавања ставова УО АК Чачак је већином гласова донео ОДЛУКУ:да се одобрени износ помоћи именованом, умањи за његово дуговање  према АК Чачак за Фонд солидарности, у износу од 3.600,00 динара

 

Ад.10

 

Једногласно су усвојени захтеви за исплату путних трошкова носилаца функција и  чланова органа.

Ад.11

 

Миодраг Алексић-Добили сте уз позив понуду за пројекат адаптације постојећег простора и израду пројекта ентеријера, само да успут кажем да смо прибавили документацију и за ова два локала што су остала и ту ћемо приступити закључењу уговора у наредних неколико дана.Добили сте рекох, понуду архитекте, ја сам покушао да се обавестим каква је ситуација на тржишту, да ли је то та цена, просечна или је испод, изнад, али отварам дискусију да се и Ви о томе изјасните

Драгана Јанковић-Оно што се мени није допало је што овај предлог не садржи 3Д приказ простора, што би нама јако користило, јер само кад видимо нешто можемо о томе да се изјаснимо.

Миодраг Алексић-Па можемо да тражимо, вероватно  то није никакав проблем.

Урош Матић-Ми смо на прошлом Управном одбору рекли да нећемо прибављати понуде, не знам ко ј еприбавио ову понуду да ли Ви Председниче, или служба, искрено мени је ово ,када се тиче цене, мало превише.Ја сам лаик, не размем се, али пошто имам архитекту у кући, распитао сам се и код неких пријатеља који се на мало вишем нивоу баве овим ентеријером, ја сам добио  информацију да је то 12-13 еура по м2 , за пројекат ентеријера.Није ми проблем да ако је ова понуда виша за 2-3 еура, али ово са 23 еура ми је баш заболо очи, немамо ми потребе за неким  статичким пројектом,па ми се учинило мало превише.Рекли смо да нећемо  правити на уштрб квалитета компарацију са ценом, али ми је баш ово ,око 7.000 еура ће све да испадне, деловало много.

Миодраг Алексић-Ја делим тај приступ, јер док не добијемо на папиру ми не знамо шта ћемо да добијемо, понуду ове архитекте смо добили зато што је она препоручена по неком свом ранијем раду, и ја када сам то добио сам слично реаговао,мислио сам да је пуно, па када сам се распитао видео сам да то није, али ја сада предлажем достави ти понуде са свим тим параметрима, и не само ти Уроше, већ било ко од Вас,  да би употпунили информације.

Урош Матић-Мени је тај клијент из Крушевца дао те параметре и ја сам баш то и хтео да прихватим.

Жамор у сали.

Драгана Јанковић-Требало би да видимо шта је ипак  неко урадио, како то изгледа, ја сам за ову архитекту која нам је доставила понуду тражила да видим шта је урадила, али нисам могла да нађем.

Танкосић Ибрахим-Обзиром да се учинило свима да је превисока цена, ово једино можемо да решимо тако што ћемо прибавити не 2, него 3 понуде и онда ћемо видети шта ти људи нуде и изабраћемо  најповољније.Ми смо хтели да прихватимо понуду  једног архитекте,  да то буде квалитетно, али то квалитетно и лепо увек је мало скупље.

Миодраг Алексић-Дакле да закључимо, колега Урош  ће да се ангажује, и  ево Драгана, наравно и било ко од Вас, да прибавимо још понуда, али само према томе шта ту идентично пише, да би могли да упоредимо.

Васиљевић Александар-Свако треба да дође и види ово овде, не може да да понуду ако нема неке параметре, како је то , како изгледа.

Миодраг Алексић.-Ова архитекта је била овде, видела је шта треба да се ради.Добро, сваkако одлуку о овоме ћемо донети на следећој седници Управног одбора.

 

Ад.12

 

Миодраг Алексић-Имамо опет захтеве за упис  у Именик адвоката АК Чачак.Амина Долићанин, дипл.правник из Сјенице, са седиштем у Сјеници, испуњава услове и тражила је упис на рате.Малопре нисмо одобрили  кандидату упис на рате, али обзиром да је овде реч о судијском приправнику, можда овде можемо да размислимо о томе.

Драгана Јанковић-Ја сам против тога.Нисам била на прошлој  седници  па сам прочитала записник, и свидело ми се то што је Марија рекла, нисам о томе раније размишљала, није ми пало на памет, а реч је о томе да се свако опредељује  бар кад заврши факултет где ће и шта ће даље да ради, ова Комора је већ довољно дала могућности тиме што је  повластила упис адвокатских приправника, па ако неко хоће повлашћен упис онда од старта треба да се определи за адвокатури и да научи адвокатски посао кроз приправничку праксу, и тиме се и оправдава њихов повлашћен упис на неки начин, а ако се неко определио да буде приправник у суду, онда не може тражити од нас повлашћен упис, а  сви хоће усуд, ми не можемо да нађемо приправника лако, бар тако је овде код нас.

Миле Живановић-Ја се слажем са Драганом.Малопре смо кандидату одбили захтев на рате јер се бавио неким другим пословима ван адвокатуре, па то је случај и овде , тако да сам ја и овде против уписа на рате.Ми смо   определилида помогнемо наше приправнике, али не морамо и судијске.Имамо ли ми неке привилегије у суду-немамо ништа.

Александар Васиљевић-Ја нисам био на прошлој седници, али сам читао записник и видим да нека генерална одлука није донета, па могу да кажем само свој став.Ја нећу  гласати за рате ни за кога убудуће, мој је став да сви који хоће да се упишу у адвокатуру, морају да плате све одједном, као што сам некада платио и ја и Ви и други, јер  би у противном ако поченмо са тим овоме ћемо одобрити на рате, овоме нећемо, направићемо страшан хаос, овако нека сви плате одједном и тачка.

Танкосић-Ибрахим-Да ли можемо да је упишемо а да одлуку о томе може ли на рате донесемо када она поднесе образложени захтев?

Снежана Цветић-Ја сам против тога, нисмо ни од других то тражили, само правимо изузетке.

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: о упису Амине Долићанин у Именик адвоката, а већином гласова је донео ОДЛУКУ: о одбијању захтева именоване за плаћање трошкова уписа на рате

УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ:Одлучивање о захтеву Бранка Миладиновић, дипл.правник из Београда, за упис у Именик адвоката АК Чачак са седиштем у Чајетини, Златибор, одложено је за следећу седницу, ради прибављања мишљења адвоката ОА Ужице.

Ад.13

 

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:

-Јована Мишић, дипл.правник из Краљева , на пракси код адв.Јелене Николић из Краљева

-Немања Бунарџић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Николе Вељковића из Краљева

Ад.14

 

Једногласно су усвојени захтеви за промену принципала:

-Ракоњац Вук, адв.приправника из Ужица, почев од 01.11.2023.године (био код адв.Јовановић Неђа из Ужица а прелази код адв.Мирка Филиповића из Ужица)

-Владан  Љутић, адв.приправник  из Чачка, почев од 01.11.2023.године (био код адв.Горана Стаменића из Чачка а прелази код адв.Томислава Станковића из Чачка)

 

Ад.15

 

Једногласно су усвојени захтеви за наставак адвокатске делатности:

– Кристине Арсић, адв.из Крушевца, почев од 01.11.2023.године

-Ђуракић Катарина, адв.из Чачка, почев од 18.10.2023.године

 

Ад.16

 

Једногласно су усвојени захтеви за исплату накнаде за породиље, у износу од по 100.000,00 динара:

-Марија Љубисављевић, адв.из Крушевца

-Даница Остојић, адв.из Чачка

 

Ад.17

 

Једногласно је усвојен захтев Милана Штуловића, адв.из Пожеге, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката АК Чачак,  у износу од 130.000,00 динара.

Ад.18

 

Једногласно је усвојен захтев Милорада Миловановића, адв.из Пожеге, за исплату накнаде на име боловања, у износу од 40.000,00 динара.

 

Ад.19

 

Марија Милетић-Обзиром да смо данас опет имали дискусију око трошкова уписа да ли на рате или не, ја молим да се мало озбиљније позабавимо тиме и да донесемо одлуку о томе.

Душан Дробњаковић-Већ су колеге преузеле на себе да изрдае ту одлуку и ја ишчекујем на неком од наших наредних састанака да око тога одлучимо.

Миодраг Алексић-Да ли ће нека средства стићи у Комору одједном или за три месеца по мени није инструмент, односно брана за прекомеран упис у адвокатуру, а што нас превасходно треба да интересуеј.Ми ћемо, надам се за следећу седницу припремити текст те одлуке…

Миле живановић-Па ми смо на више седница разговарали о томе и принципијелно заузели став да нећемо више да одобравамо упис на рате, аопет данас причамо о томо…

Снежана Цветић-Јесмо , али нисмо донели одлуку о томе.

Миле Живановић-Нисмо донели одлуку али смо се принципијелно договарили и мислим да нема више разлога да се бавимо тиме.Рекли смо да нећемо да дајемо на рате ни судијама, ни тужиоцима, ни осталима који долазе из привреде.

Миодраг Алексић-Ја сам само у оквиру ове тачке  хето да кажем да приликом доношења неке одлуке, racio те одлуке морамо мало посматрати и економски.

Драгана Јанковић-Ја не мислим да је то брана да се не уписује оволики број адвоката, али мислим да је овде реч превасходно о једној озбиљности-када се уписујете у Именик адвоката нема разлога да се ту ситничари, друго увек када Вам неко нешто даје на рате онда Вас самим тим и привлачи да то купите, јер Вам даје неке погодности, повластице или Вам даје држава зато што размишља социјално.Из тих разлога ја не видим никакво оправдање да се даје то плаћање на рате, осим ако  не постоје заиста озбиљни разлози у неком конкретном случају, које разлоге тај неко треба да образложи, напр.био је  у претходном периоду тешко болестан или сл.Немогуће је рећи све такве ситуације, али нема никаквог оправдања да свима дајемо на рате, нема никаквог разлога да мотивишемо  људе да се уписују.Морам да кажем још једну ствар за разлику од Вас како сте се изјашњавали на претходним  седницама, јер ја нисам била,  када је реч о приватним факултетима и праксе београдске Коморе која не врши упи у тим ситуацијама, ја нисам против те праксе, ја не мислми да је она лоша и сда треба размислити о томе.Слажем се да то није по закону, али када је нешто аномалија у систему, а ту аномалију подржава закон, мислим да се ту мора реаговати репресивно, као што то ради београдска комора, јер сви добро знамо да нису сви приватни факултети који у свом називу садрже реч право, заиста  ни налик Правном факултету.То што је нешто по закону није довољно, и  прогон Јевреја је био по закону, али мислим ако нешто није добро  да друштво мора да пружи отпор томе и да то настоји да промени.

Слободан Деспотовић-Ја сам хтео да овде питам нешто конкретно, имамо  надам се будућег колегу, адвокатски приправник је у питању, и који има проблем следеће врсте:против њега се тренутно води кривични поступак за насилничко понашање.Е сад гледам Статут, где пише један од услова је неосуђиваност за кривично дело, а у следћем члану  стоји да се доставља уверење да се против кандидата не води кривични поступак, па питам како би евентуално сутра одлучивали о таквом захтеву.

Миодраг Алексић-Ако се води кривични поступак нећемо га уписати…

Жамор у сали.

Драгана Јанковић-Можда би прво требало да променимо Статут, ето о таквим ситуацијама говорим, не можемо  увек само да чекамо, некад се закон или акт промени  као последица неке уочене лоше праксе.

Миодраг Алексић-Наравно…

Танкосић Ибрахим-Тај услов први важи за лица против којих се  не води поступак, тачка…

Слободан Деспотовић-Опречно је у самом Статуту

Драгана Јанковић-Није опречно, али је непрецизно

Милан Бургић- Нису ни сва дела за које се води кривични поступак иста…

Миодраг Алексић-Обзиром да се нико од чланова Управног одбора није јавио за Пољску, ево да Вам кажем, ја сам био са супругом пошто је и она позвана, колега Балтић је пошао, могу Вам рећи да сам тамо чуо нешто потпуно ново , што се у некој перспективи  смеши о на овим нашим просторима-наиме, код њих  по том европском стандарду, адвокатуре је у области услуга, ту нема никакве дилеме,  и  тамо од првог дана адвокат када се упише, он је у ПДВ-у и он је у вођењу књига.Значи нема паушал, водиш књиге, плаћаш ПДВ и то 23%, то тако функционише.Паушал као привилегија и погодност  око које се ми  боримо, изгледа је ушла у своју  завршну фазу са  нашим путу у ЕУ.Њима држава одређује и Тарифу

Боривоје Лачњевац-Мени је сад у току седнице стигло обавештење да су усвојене измене Закона о премеру и катастру и да се информишем  о томе.Хтео сам да Вас замолим да се до идућег пута размислите да ли ми можемо као УО АК Чачак, а на  предлог адвоката из Крушевца да се обратимо Директору Катастра, ја сам  то и прошли пут тражио, а Ви сте рекли да у Чачку о томе одлучују за 3-4 дана, а нама о томе не одлучују по захтевима још из фебруара.Људи, ми подносимо преко Е-шалтера, али нама не доносе, не одлучују  о упису, па зато молим да размислите о томе или ја да званично ставим тај предлог на дневни ред како би се  обратили  Директору Катастра и рекли му проблем, ја знам све те колеге које су поднели захтеве, ако треба  и да се потпишемо, па поднесемо неку иницијативу

Снежана Цветић-Зашто не одлучују?

Боривоје Лачњевац-То се не зна, нико не зна

Миодраг Алексић-Јесте ли покушали да договорите неки састанак са начелником службе за Катастар у Крушевцу

Боривоје Лачњевац-Па неће да нас приме уопште…

Жамор у сали.

 

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.