Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ЗАПИСНИК са 14.-те седнице УО АК Чачак, одржане 26.12.2023.године, у Чачку

Број:19/24
04.01.2024.године

З А П И С Н И К
са 14.-те седнице УО АК Чачак, одржане 26.12.2023.године, у Чачку

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Славковић Огњен, Драгана Јанковић, Милетић Марија, Живановић Миле, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана, Бургић Милан, Лачњевац Боривоје, Самарџић Душан, Танкосић Ибрахим, Душан Дробњаковић, Матић Урош, Милутиновић Милијана, Васиљевић Александар, Милош Вучићевић
Одсутни: Караичић Никола
Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић, поздравио је све присутне чланове УО АК Чачак, па је предложио да се уз дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, тако да за ову седницу имамо следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 28.11.2023.године у Чачку (у прилогу)
2.Усвајање извештаја о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 21.11.2023.године до 14.12.2023.године (у прилогу)
3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:
-Ненад Жујић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу, и молба за ослобађање дела трошкова уписа
-Недим Меховић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем у Новом Пазару
-Радика Маричић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву
4.Захтев за исплату једнократне новчане помоћи за новорођенче:
-Ана Филиповић, адв.из Ужица
-Ивана Котлајић, адв.из Ариља
5.Захтев Мурата Бачевца, адв.из Тутина, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката
6.Захтев Нурије Рожајац, адв.из Сјенице, за исплату накнаде на име боловања
7.Захтев за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у АК Чачак и АК Србије
8.Обавештење ОА Нови Пазар у вези адв.Хајрадина Мекића из Новог Пазара
9.Молба Удржења за помоћ МНРО, Чачак за новчану помоћ за куповину новогодишњих пакетића
10.Разматрање и дискусија о достављеним предлозима Одлуке о оснивању Комисије УО за претходни поступак приликом одлучивања о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак и Правилника о раду те Комисије
11.Захтев адв.Иване Капларевић из Београда, за пресељење из АК Београд у АК Чачак-упис у Именик адвоката АК Чачак, са седиштем у Краљеву
12.Захтев Кристине Бекчић, дипломираног правника из Београда, за упис у ИАПВ, код принципала Ивана Војводића, адвоката у Чачку
13. Захтев за исплату једнократне новчане помоћи за новорођенче
-Снежана Главинић, адвоката из Чачка
-Ивана Јованови, адвокат из Чачка
-Јасна Колаковић Смиљанић, адвокат из Краљева
14. Захтев за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у АК Чачак и АК Србије:
-Александар Васиљевић, адвокат из Рашке
15.Захтев Чедомира Кокановића, адвоката из Београда, за доставу информације од јавног значаја ( копије дисциплинских оптужница у периоду 01.07.2023. – 30.11.2023.год.)
16.Захтев Луке Јовановића, адвоката из Београда, за надокнаду трошкова поступка у предмету АК Чачак бр.1947/23
17.Информација о одржавању семинара у организације Привредне коморе Србије, на тему „Слободан приступ информацијама од јавног значаја“( у прилогу)
18.Допис Милана Босике, адвоката из Чачка – Одговор на оптужницу (у прилогу)
19.Разно
Ад.1

Александар Васиљевић-Ја нисам био на претходној седници, па само да се из претходног записника избрише моје име из ,,присутних,, јер на записнику стоји и да сам присутан и да сам одсутан.
Миодраг Алексић-Ти си увек са нама и кад ниси ту… исправићемо наравно.
Једногласно је усвојен записник са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 28.11.2023.године у Чачку.
Ад.2

Једногласно је усвојен извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 21.11.2023.године до 14.12.2023.године.

Ад.3

Већином гласова су усвојени су захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:
-Ненад Жујић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу, и молба за ослобађање дела трошкова уписа, јер испуњава услове као адвокатски приправник (једногласно)
-Недим Меховић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем у Новом Пазару (једногласно)
-Радика Маричић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву ( већином гласова, 2 против)

Ад.4

Једногласно су усвојени захтеви за исплату једнократне новчане помоћи за новорођенче, у износу од по 100.000,00 динара, за:
-Ана Филиповић, адв.из Ужица
-Ивана Котлајић, адв.из Ариља
Ад.5

Једногласно је усвојен захтев Мурата Бачевца, адв.из Тутина, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката, у износу од 130.000,00 динара

Ад.6

Једногласно је усвојен захтев Нурије Рожајац, адв.из Сјенице, за исплату накнаде на име боловања, у износу од 40.000,00 динара.

Ад.7

Једногласно је усвојен захтев за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у АК Чачак и АК Србије:
-Васојевић Борису, адв.из Пријепоља, на име доласка у Чачак на дисциплински претрес дана 04.12.2023.године у износу од динара 6.000,00 динара

Ад.8

Миодраг Алексић-Када је реч о овом обавештењу ОА Нови Пазар у вези адв.Хајрадина Мекића из Новог Пазара, колеге из Новог Пазара су нас обавестиле да овај колега изгледа има и канцеларију у Федереацији Бих, у Сарајеву. Стручна служба је упутила званичан допис Адвокатској комори Федерације БиХ, како би се прво утврдио идентитет лица, да ли је реч о истом лицу, а затим да се утврди и основ по ком је уписан, да ли као страни држављанин, што код нас може.Разумно је да сачекамо тај извештај, па да након тога донесемо нашу одлуку, па предлажем да ову тачку скинемо са дневног реда данашње седнице.
Присутни чланови УО АК Чачак су се сагласили са предлогом Председника АК Чачак.
Ад.9

Једногласно је усвојена молба Удржења за помоћ МНРО, Чачак за новчану помоћ за куповину новогодишњих пакетића, у износу од 30.000,00 динара.

Ад.10

Миодраг Алексић- Сада нам је на реду разматрање и дискусија о достављеним предлозима Одлуке о оснивању Комисије УО за претходни поступак приликом одлучивања о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак и Правилника о раду те Комисије.Ми смо на прошлој седници започели причу о овоме, добили сте сви ове предлоге, из којих се може видети у којем правцу размишљамо када је реч о неким критеријумима за упис којих би се у неком нартедном периоду придржавали.У међувремену, неко је поставио питање, везано за колегиницу Биљану Николић, о којој смо дискутовали на претходној седници, она је повукла свој захтев и документацију из наше Коморе и уписала се , према неким информацијама, у АК Крагујевац, тако да је мишљење из Високог савета судства које је у међувремену стигло, беспредметно, иако је дошло, онако како смо и очекивали да се против ње није водио никакав дисциплински поступак, нити је било пријава.
Марија Милетић-Можда је неко и хтео да пријави , али није смео, то смо и знали…
Миодраг Алексић-Било како било, она је очигледно због повређене сујете, отишла на друго место, та епизода је завршена.Али сада везано за критеријуме, за Комисију која би евентуално требала да спроведе тај неки претходни поступак, која би пре изјашњавања на Управном одбору требала да припреми некакав извештај о сваком кандидату-то сте добили, да ли је неко размишљао на ову тему, има ли каквих идеја, предлога, ја знам да је незгодан тајминг за ово, крај је године, велике су и канцеларијске обавезе сваког од нас, поштено, ја се од нашег претходног сусрета, са овом темом више нисам бавио, а такође су и колега Боро и Ибрахим, били заузети, ишли су и у Црну Гору, тако да ево, отварам дискусију, ако неко сматра да из тог текста нешто треба одбити, разрадити, додати, итд. или можда, поштено је рећи, нисте ни Ви имали времена за то, па да оставимо за следећу седницу…
Драгана Јанковић-Ја сам просто заборавила да смо то добили на претходној седници…
Марија Милетић-Ја јесам прочитала, али искрена да будем, не разумем сад ово убацивањање те неке Комисије, обављање неког разговора.Има једна реченица коју је Урош на прошлом Управном одбору рекао и која је мени онако остала у малом мозгу и апсолутно се слажем с том реченицом, баш када је била прича везано за ову колегиницу Николић, где каже „зашто тражимо доказе када се утврђује достојност?“Достојност није неки егзактан појам, да би сад тражили доказе за то, тако да сад ја и ово што треба да се разговара са неким, не разумем, шта очекујемо да чујемо од тог неког.Ако ће да каже знате ја сам завршио приватни факултет, или завршио сам у Београду али хоћу да радим на Златибору зато што је сада тамо масовна градња, или сл.то су ствари које нама нико неће рећу у том неком разговору, да има неке лоше, односно за нас који се бавимо адвокатуром, неке задње намере из којих улази у адвокатуру.Тако да тај разговор са кандидатом у том правцу, је , не могу да кажем сувишан, али просто не мислим да на тај начин можемо било шта утврдити.Што се тиче тог пословног простора, да, основно за обављање адвокатске делатности јесте да се има канцеларијски простор,али искрено да Вам кажем, када сам видела да би једна члан Комисије био члан УО из тог места где кандидат отвара канцеларију, значи могло би се десити да за Чачак то будем ја, верујте ми да би ме било срамота да идем ја неког тамо да шпијунирам какав пословни простор има.Ја цео рад у Управном одбору третирам као своју радну обавезу, тако да ако би се рекло „Марија, мораш“ ја бих ишла, али просто мој интимни осећај је такав да би ми било непријатно.Можда кад би ми се ово појаснило, ја сам отворена да променим мишљење…
Драгана Јанковић-У разговору са човеком се може нешто сазнати, дође се до неких информацијанеко је вешт да сакрије, неко није, неко је искрен, неко није… али ја само не знам шта ћемо и кад дођемо до тих неких информација.Нико неће рећи да има нечасне мотиве, или да је на било који начин недостојан-он ће то прикрити, а на другој страни нисам ни за то да примамо свакога у адвокатуру а да немамо никакву слику о том кандидату, па мислим да је свакако корисно, да је ред да попричамо са тим неким кандидатом, да просто знамо кога примамо
Миодраг Алексић-У вези са овим што колегиница Драгана прича, ми као Управни одбор да нисмо имали информацију, или извештај из ОА Краљево, ми не би дондоили одлуку какву само донели, него смо баш захваљујући томе донели такву одлуку.Па према томе, мислим да не може сметати, а увек се, не само кроз разговор, него и кроз неку анкету која би садржала пар питања, нико неће рећи да има лоше намере, али мислим де се ипак кроз то нешто може сазнати о кандидату, просто и кандидат мора да зна да долази ту, да нешто каже у вези својих намера и планова, да то није баш једноставно као кад на шалтеру пружиш папире и они ти кажу „уђи“.
Драгана Јанковић-Ја бих додала још једну реченицу и на све светске познате универзитете студенти када се уписују, иако имају максималан резултат из школе, максималан број поена, пролазе некакав интервју да би неко проценио да ли су они за тај факултет или не, иако су претходно испунили све друге услове.
Александар Васиљевић-Ја сматрам да смо ми већ када смо усвојили дневни ред прихватили да овде дискутујемо о овој теми.Ја сам одмах после прошле седнице добио овај материјал и прочитао сам ово и хтео би да кажем неко своје мишљење сада овде.Ми смо се раније већ договорили да овој ствари, упису у Именик адвоката, морамо да приступимо мало озбиљније него што смо до сада радили.Прочитао сам и овај Правилник и ову одлуку о оснивању Комисије, ово стилски треба мало да се дотера…
Миодраг Алексић-Немојмо се сада бавити формом, дајте да се бавимо суштином…
Александар Васиљевић-Мислим да је ово сада велики напредак што смо ово начинили, прочитао сам добро овај Правилник и мислим да је то максимум у шта можемо да задиремо што се тиче питања утврђивања достојности.Мислим да ми овде сасвим оправдано хоћемо да се упознамо са тим кандидатом, да не треба да дозволимо да неко уђе у адвокатуру а да не знамо, да немамо појма ко је тај.Само се сетите од почетка нашег мандата, колико смо примили кандидата, а да појма неммао ко је тај.Све је и правосудни, и адвокатски горе, горе, а онда неће да поједине приме горе, па он дође код нас-то су проблеми које треба да спречимо пре него што поднесе папире код нас.Мислим да је овај Правилник добар, то је моје мишљење, ја сам чак размишљао и о некој другој ствари, али сам одустао од тога, да се тражи уверење о месту пребивалишта, јер је очигледно да и онај из Београда неће отворити канцеларију на Златибору, као и ова наша што живи у Крагујевцу а као у Рашки ће да има канцеларију, али не знам колико ту имамо простора обзиром на одредбе закона.Мислим да је ово што је предвиђено Правилником за сада довољно, да бар упознамо неког кандидата колико толико, јер увек ће члан Комисије бити из места где кандидат отвара канцеларију, да не идемо даље да не би изашли из оквира закона.Ако некоме смета да буде члан Комисије, да погледа где тај неко отвара канцеларију, онда је најбоље да само примамо а не знамо ни ко је ни шта је.Овако нам је та Комисија неки гарант да примамо неког ко је достојан за адвокатуру.Ја обично када се јављам за реч нешто критикујем, али сад немам шта, треба некад нешто и похвалити.Неко рече шта ћемо тиме да добијемо, а ја милсми да је боље да се каже да тиме нећемо ништа да изгубимо, сазнаћемо нешто корисно кога добијамо у адвокатури.
Боривоје Лачњевац-Мислим да још увек нисмо сазрели за доношење било какве одлуке по овом питању, па би ја замолио колегинице и колеге да и они писано изнесу своје предлоге.Из ког разлога? Ми смо прошли пут имали ситуацију са Биљаном Николић, и њој је неко пренео, шта се десило и она је сутрадан дошла, повукла документацију и уписала се у Крагујевцу-како се уписала, мислим да је то питање за АК Србије, шта ми регионалне Коморе радимо.Да ли постоји било каква сарадња између нас?Ја мислим да је то један велики non sens, што је урадила АК Крагујевца и мислим да би о томе требали преко наших представника у АК Србије , да пробамо да реагујемо, јер је то, по мени, велики проблем, не конкретно када је та жена у питању, него за то када неко покушава да се упише на више места, неко хоће да га упише, неко неће.Ја сам време у Црној Гори провео тако што сам разговарао и са колегама из других Комора, Нишка комора ће да крене најжешће да се обрачунава са људима, ако то могу тако да кажем,тако што ће да формирају сопствену Академију АК Ниша, где ће свако осим адвокатских приправника, морати да похађа ту Академију, која ће да траје 3-4 месеца, која ће да се плаћа, па ће тек онда да се стекне услов за полагање адвокатског испита , па тек онда да се упишу.Разговарао сам и са секретаром и са Председником Нишке коморе, ја само износим шта сам чуо, исто тако сам чуо да ми више немамо проблем око достојности, Управни суд је одбио тужбу Нате Месаревић и да је констатовао да је адвокатура једина овлашћена да утврђује достојност кандидата, да достојност не мора само да се утврђује писаним путем, већ на основу слободног уверења доносиоца одлуке.Ја нисам успео да прибавим ту одлуку за сада, али ћу је прибавити и Вама доставити, што ће значити да ми сада имамо судску праксу која каже да ми можемо да кажемо да неко није достојан, ако већина људи мисли да неко није достојан , и да нећемо имапти проблем са тиме.То сам направио само малу дигресију и мислим да бисмо могли још мало да се позабавимо овим питањем, јер што више будемо дискутовали о томе, мислим да ће закључак бити бољи.
Душан Дробњаковић-Када смо ,чини ми се на седници 26.септембра разговарали о томе, закључено је да се , на крају Председник је тако пренео, да се у вези са овим што је речено на седници Управног одбора, припреми предлог одлуке у вези са свим питањима и да се сва питања имају у виду, па се Комисија која је на себе преузела терет израде предлога ове одлуке и Правилника, само се позабавили делом питања која су , тада на седници 26.септембра, истакнута. То је по мени разлог да позовем, замолим колеге које су припремале ово, да припремљени материјал прошире и ставовима, предлогом ставова о тада истакнутим питањима.Примера ради, недостаје став у погледу уписнине на рате, без рата или како, а што је тада било једно од питања.Ако су колеге имале намеру да иза израде предлога Правилника и одлука, следе ставови у вези других питања, онда би био за то да сачекамо и те ставове па да јединствено разматрамо све то, а посебно имајући у виду и ову одлуку Управног суда коју је Бора поменуо, што је по мени веома, веома важно знати.Ако би се сада само освртао на садржину предлога Правилника и ових одлука које су нам достављене , ја лично сматрам да нека решења која се нуде заслужују да се о њима размисли.Пре свега, када је у питању састав Комисије, где се предлаже да комисију чине Председник Коморе, секретар УО и члан УО са подручја где је седиште будуће канцеларије кандидата, апсолутно сам против тога да Председник Коморе буде члан Комисије , мислим да он има довољно обавеза и да овај посао и ову обавезу може основано да ради и било који други члан УО.Сагласан сам да секретар УО буде члан ове Комисије а предлажем да се именује трећи члан Комисије, јер ако прихватимо ово решење да трећи члан буде према подручју седишта канцеларије, имаћемо један технички проблем, јер за сваку седницу Комисије онда треба да дође 2,3,4 чланова Комисије у зависности од броја кандидата и места где ће им бити седиште канцеларије, данас смо имали захтеве из Краљева, Крушевца и Новог Пазара, значи 3 члана УО би били мобилни да се укључе у рад Комисије, пола сата, сат или више времена колико би ти интервјуи захтевали, па просто не знам колико је то рационално.Апсолутно сматрам да Председник те Комисије може да буде неко из Чачка, из практичних, техничких разлога лакшег рада Комисије.Када је реч о Правилнику, сматрам да рок који се предвиђа за изјашњење Одбора адвоката од 15 дана, није довољан.Поготову у ситуацији када није извесна могућност одржавања седнице Одбора због кворума.Мислим да рок од 6о дана за одлучивање о захтеву кандидата, оставља довољно могућности да тај рок за изјашњење Одбора адвоката буде 20-25 дана.Ја сам био слободан чак да о предлозима ових аката упознам чланова Одбора адвоката и ово што износим је практично мишљење колега које су се упознале са тим. У овом тренутку предлажем да се одложи одлучивање о овим предлозима и да се о истима одлучује након што се припреме ставови о свим питањима која су била предмет разматрања на седници 26.септембра ове године.
Миодраг Алекисћ-Ово нису предлози, ово је само још увек радни материјал који би омогућио свим члановима УО да размишљају на ову тему, да им буде подстицај за размишљање.
Душан Дробњаковић-Пише предлози…
Миодраг Алексић-Да, али није предмет данас одлучивање, него дискусија…И то што се тиче уписнине, то није задатак ове Комисије, о томе ће одлучити Управни одбор.Комисија не доноси никакве одлуке ни препоруке, само доставља информацију о ономе шта је тамо, у току тог анкетирања кандидата добила, какав је утисак, и то као инфомацију доставља Управном одбору који о упису одлучује.
Душан Дробњаковић-Погрешно сте ме разумели.Нисам мислио на ту Комисију, него колеге које су прихватиле да припреме предлоге одлука, треба да имају у виду, бар тако стоји у записнику са седнице 26.септембра, да треба да имају у виду све оно ,,што је данас речено,,-ја сам о томе говорио…
Миодраг Алексић-Добро, добро…
Ибрахим Танкосић-Мислим да имам обавезу да се јавим за реч после овог излагања колеге Душана.Хоћу да кажем следеће, хвала колеги Душану што је узео учешће у дискусији поводом ове тачке дневног реда, мислим да му је полазиште, по мени, било погрешно, због тога што ми, можда смо тако рекли, а мислим и да колега Душан и није био на том састанку, или оном после на којем смо ми утврдили да то није предлог о коме ми треба да се изјашњавамо, већ да то има изглед једне иницијативе нашег, мислим сваког од нас, погледа како покушати да неке ствари решимо. Дакле, драгоцена је ангажованост било ког адвоката наше Коморе у правцу да изнађемо некакво решење које би ово стање померило са мртве тачке.Ја мислим да смо ми сви осетили да је дошао тренутак да морамо нешто да направимо да бисмо ово стање које траје дуго, променили на боље.У том смислу ја мислим другачије од Марије, јер сматрам да та дилема да ли да било шта радимо или не радимо, отклоњена је тиме што смо ми донели одлуку да било шта о томе радимо.Централна ствар о којој ми овде размишљамо, коју бисмо хтели да уредимо је питање достојности кандидата за упис у Именик.У том правцу је врло драгоцена и ова Борова информација.Сматрам да ту морамо нешто урадити.Ми смо до сада имали у размишљањима, у некаквим писањима питање достојности круцијално питање-питање пословног простора, односно питање уписивање кандидата са стране у АК Чачак, за које ми знамо да те канцеларије они отварају pro forme, а да не раде ту.Питљње је ту за нас да ли ми ту моженмо да било шта да урадимо.Чини ми се да је једино што можемо да урадимо да ако неко има пријављену канцеларију овде, а ради у Београду, ако је то некакав дисциплински преступ што није пријавио измештање канцеларије, да у том правцу делујемо.Но, то је већ за једну озбиљну анализу.Овде нам се отвара и питање, чини ми се да смо се и око тога сложили на претходном сасдтанку, да би тај информативни разговор требало увести.Ја ту немам дилему заиста, ја само имам дилему да ли би било дуплирање посла да се анкетни луист један оформи и да тај лист попуни сваки кандидат, не мислим тиу на овај упитник који се сада попуњава, него анкетни лист који би се односио на ранији живот тог кандидата, његово школовање, његов рад, итд., итд. Тако да ја мислим да ми треба да останемо на овом правцу, али позивам све чланове УО да узму учешће, мислим да је нерезумевање мене и Душана, у томе што је он очекивао да ми као Комисија пласирамо готов, финални предлог за доношење одлуке.Ми то нисмо ни урадили нити смо на том сатанку тако то прихватили.Јер ово је врло комплексно питање и захтева да се сви укључе.Морамо повести рачуна о некаквим стварима које ће се појавити у пракси.Имамо, код уписа приправника, знате за онај институт ,,Прве шансе,, приправник се појави, треба да се упише, треба да води рачуна о том року, његово време за упис у Именик адвоката не може да пробије онај рок у коме треба да оствари то право…И морам да прокоментаришем ово што Душан каже, нисма за то да Председник Коморе буде и Председник Комисије.Не знам који би били моји и било кога другог да то не буде тако, да ли зато што није добро да он буде, или није квалификован да буде.Ми смо предложили Комисију у том саставу управо да бисмо тиме показали да је то једна озбиљна ствар, ако је Председник Коморе и Председник Комисије, један члан-секретар УО, и члан УО-са подручја са кога долази кандидат, који ће бити онај који највероватније познаје тог кандидата или га бар боље зна или има сазнања о њему, него остали чланови.Зато не видим да стоје примедбе у том правцу.Но, ја желим да позовем све чланове УО, да се укључе, да мало поразмисле о овоме, јер мислим да је ово наша насушна потреба.Јер било шта да учинимо и померимо са мртве тачке ово садашње стање, је успех.Довољна нам је порука прошли састанак када се колега Урош експлицитно изјаснио против уписа једног кандидата и дао је своје разлоге.Имали смо и Председника ОА који је дошао и известио нас о томе.Ми смо донели одлуку какву смо донели, а тај кандидат је после наше седнице покупио своје ,,крпице,, и рекао ,,до виђења, нећете Ви мене овде видети,, и отишао негде друго.То је нама јасна порука да смо на добром путу у овоме што смо кренули и да то треба да доведемо до краја.
Огњен Славковић-Уколико ће та Комисија, као што је малопре Дргана рекла, као на универзитетима где се појаве неки људи и хоће да их упознају из неког Одбора тамо, то може више да буде цењено јер ми упознајемо кандидате, УО их прими , па на неки начин поразговара са њима.Али плашим се да ми можемо доћи у позицију да будемо нека врста моралног суда, да ми неког оцењујемо, поготову из критеријума достојности, врло је то тешко радити.Поставља се питање, ја као члан те Комисије, можда ми се нечији политички ангажман на локалу не допада, ја бих можда сматрао да је он недостојан по мом мишљењу, Ви би мене ,,одували,, овде на УО.Просто, ја сам више за то, као прошли пут на седници када нас је колега Матић и председник ОА Краљево, упознали какво је мишљење о кандидату…При том, у 90% случајева уписа, су млади људи, код којих нема неких препрека за упис у овом смислу.Ја бих више био за то да се ова Комисија формира у случају сумње на недостојност, да ми тада то проверимо и испитамо.Проверавати сваког кандидата по мени је само оптерећење за овај УО, а да нећемо доћи до неке суштине.
Милијана Милутиновић-Ја мислим да би било непријатно, као што је Марија малопре рекла, а поготову у малој средини где ја живим, да ја као члан УО идем да гледам где ће да ради.Друго,као што је Огњен рекао, можда имам неки лични анимозитет према некоме, да ли ми можемо да одвојимо личне и објективне разлоге да ли неко треба да буде примљен у Комору, однсоно да ли је недостојан.Ја лично мислим да је и ово одакле је потекла ова иницијатива, резултат неких личних односа неког са неким, а онда е нећемо да га примимо.Имали смо овде и то да је неко био политички ангажован, да је био у партији, па нећемо да га примимо-то није у реду.Мислим да смо се ми уплашили неке конкуренције, слажем се са Огњеном, млад је човек, али се све слажем са њим, мислим да та Комисја треба да има неки церемонијални карактер да неко ипак види где долази, да га примамо, а не обрнуто.На крају, заборавили смо сви да је други члан УО из Краљева, имао супротно мишљење…тако да мислим да бисмо се ми огрешили о неке људе преко те Комисије , преко неких питања.Чак мислим да ако је, на пример кандидат из Бруса, да не треба ја као члан УО из Бруса да будем члан Комисије, него сасвим супротно.Мени би искрено било жао , да неко због мене не буде примљен у адвокатуру.Друго, то што се тиче те Академије у Нишу, коју ће да похађају полазници и да то плаћају, то је тек непримерено, јер то су новчани издаци који погађају породице, то су углавном млади људи где смо ми одлучивали хоћемо ли на рате или нећемо-значи ми стопирамо улазак у адвокатуру.Милим да адвокатура није толико угрожена, ,,не можемо ми побрати све јагоде у шуми,, не треба да се плашимо ако нас има пуно, има пуно свега па се живи и ради.Можда треба нешто учинити, али не баш ово.
Миодраг Алексић-Мислим да није тема да ми тражимо начина да не уписујемо људе у Комору, да није покушај овог УО и мене као некога који сам овај предлог ставио пред Вас, да није био мотивисан никаквим личним мотивом него једноставно сматрам да је нормално да неко кос еуписује у Комору, ко постаје адвокат, да постоји неко тело које ће ономе ко је једино надлежан да одлучи да ли ће неко бити уписан или неће-а то је УО, да достави некекав извештај да смо видели тог човека, да смо с њим разговаралои, да је он о томе рекао то и то, да је попунио тамо неки упитник, да је изнео неке своје биографске податке , итд.Мотив због чега смо уопште дошли на овај терен је тај што се прелазак из државних структура из судства, тжилаштва, из полиције у адвокатуру после пуног радног стажа обављеног тамо, па неко ко се тамо понашао тако да је за цео свој радни век на адвокатуру гледао погрдно и шиканирао адвокате и чинио нека дела која нису пристојна, е па онда и та адвокатура има потпуни легитимитет, да особи таквог понашања каже да јој није место у адвокатури.Нека такав случај буде 1 или 2, па ипак има своје оправдање.Мислим да треба да се овим бавимо, али нећемо нигде да журимо, нећемо ништа урадити што би било супротно закону и Статуту.Направиће Комисија неки предлог, а ово је само радни материјал, и што рече Ибрахим, дајте свако свој предлог, шта да буде уграђено ..
Милан Бургић-Мислим да је колега Крстић, члан УО АК Србије када је прошли пут био ту помињао ону изреку ,,Кад хоћеш да се нешто не уради, формирај Комисију,, па је неко од Вас то овде и подржаи и рекао ,,кад хоћеш нешто да упропастиш, формирај Комисију, али нема везе.Овај Правилник који је предложен по мени је у реду, само морамо да видимо када се обавља разговор, јер практично ми некоме одобримо полагање адвокатског испита , он то положи, прикупи документацију за упис, а онда треба да иде пред Комисију, која разматра његову достојност.По мени то би требало да се ради пре тога…С друге стране, оно што је било на прошлој седници, читао сам записник, и мислим да би када је ова достаојност у питању то требали да радимо у корелацији са другим Коморама, јер овде се десило да је колегиници одложено одлучивање о захтеву , а она је отишла у другу Комору.Шта нам онда значи ако смо неког прогласили недостојним а он отишао и уписао се у другу Комору.
Драгана Јанковић-Комора Београд годинама одбија упис…
Милан Бургић-Не одбија, они само одлажу одлучивање о захтевима…Као што рекох, мислим да смо овоме дали велики значај, а мислим да наша Комора без других Комора, ту неће моћи ништа да уради.
Миодраг Алексић-Милане , јел причаш ти са Бором?
Милан Бургић-Наравно да причам, њему свкаа част, он је секретар УО и он је урадио правно како то треба да буде и на томе му свака част, јер се он јако пуно труди око свега тога, није ту спорно ништа, ко ће бити чланови Комисије ту може да се дискутује, али ја само причам о томе шта ми са овим добијамо,правимо посао без посла, бавићемо се неким стварима које ће друге Коморе да дезавуишу, нишка, београдска, војвођанска.Ми имамо друге начине на које ћемо утврдити да ли је неко недостојан, ево извод из КЕ, постоје нека кривична дела која нам могу указати на то да је неко недостојан да се бави адвокатуром….
Драгана Јанковић-Законом је већ прописано која кривична дела су сметња за упис у Именик адвоката и то не можемо да ширимо
Миодраг Алексић-Међу нама свима није спорно да достојност није нека ,да тако кажем, вредност где се убаце елементи, и изађе резултат.Достојност је ствар оцене, субјективне оцене, оних којима је поверено да о нечијој достојности одлучују….
Милан Бургић-Нисмо се разумели ни Ви мене, ни ја Вас, имали смо састанак прошли, где је речено та судија је радила то, то и то, при том Урош Матић каже једно, Караичић каже друго, шта је ту било недостојно у томе када је била судија, она је по нашим правилима испуњавала све услове, и испали смо смешни пред АК у Крагујевцу, сад ће да се прича о томе…Ми овде који радимо овај посао, ми опет имамо и различите аршине…хоћемо да направимо Комисију, а кад је направимо за Пословник онда се ништа не уради што је речено…од великог зла остало је само мало мање, остао нам је и даље Пословник о раду ОА који блокира рад Одбора….
Жамор у сали
Миодраг Алексић-Добро, мислим да сам разумео шта је идеја дискусије колеге Бургића, а и други…
Урош Матић-Нећу да пуно дужем, о потреби доношења Правилника смо генерално све рекли, лично сматрам и подржавам све ово што смо овде рекли, апсолутно сам за то, с тим што бих додао да треба што пре, када год будемо донели Правилник, неће бити идеално, ми ћемо га вероватно мењати, за два месеца или две године, и усклађивати са оним што будемо видели у пракси, можда чак и у вези одлука и праксе судова који би у неким случајевима биле доношене, зато нема разлога да то нешто развлачимо из разлога да би донели идеалан Правилник, не постоји ни идеалан закон.С друге стране када одлучујемо о неком захтеву за упис, више волим да знам нешто о кандидату о чијем захтеву одлучујемо, него да не знам ништа.Прошли пут смо имали ситуацију да нико у Одбору Ужице не зна човека који се уписује и ми смо донели одлуку да га упишемо, што је за мене неприхватљиво.Не желим да се огрешим о никога, али и не желим да у ове наше редове пустим неког ко не заслужује да ту уђе.Ја ћу имати свој став , шта год да Комисија буде рекла, може сви да буду против, а ја ћу имати свој став, мада ипак нисам толики баксуз.Волим да чујем шта ће о неком кандидату да каже неко кога смо ми задужили да нам каже нешто, да сазна нешто о кандидату.И трећа ствар, мислим да ће овај Правилник и та Комисија, дати овде нама мало више храбрости и енергије да донесемо и неке одлуке које до сада нисмо хтели, нисмо смели а везано за приватне факултете, за судије и сл.У сваком случају за мене, овај Правилник је за сада одличан, можда буде касније неких допуна , само дајте га што пре.
Слободан Деспотовић-Ја бих само рекао што се тиче овог колеге уписаног у Ужицу, да је реч о колеги који је из Београда дошао и тражио упис са седиштем у Чајетини, како да га знамо???
Миодраг Алексић-Тим пре би било боље да смо га позвали и мало поразговарали са њим.
Марија Милетић-Ја само морам да кажем, извињавам се, ја сам некако прва кренула са дискусијом на ову тему и некако се стиче утисак да сам ја против тог Правилника, не, нисам, само ми просто није јасно спровођење овог Правилника у пракси, али апсолутно се слажем да на неки начин треба ово питање да решимо.Већ је јасно да је суд рекао да у Именик адвоката треба да се уписују и кандидати са дипломама приватних факултета, али ја желим да истакнем свој став, и да ћу увек гласати против таквог уписа и увек ћу гласати против уписа оног ако има пребивалиште на једној територији а уписује се на подручју наше Коморе.Када год будемо имали информацију да о кандидату нико ништа не зна, ја одмах кажем, увек ћу гласати против.А знате зашто?Зато што сам схватила да један од разлога за неодржавање Одбора адвоката је и управо то што се уписују људи којекакви, које адвокатура не интересује, који је и питање да ли се баве адвокатуром на подручју АК Чачак или се можда баве адвокатурому Београду, Новом Саду и сл.Повећава нам се на тај начин број чланова наших Одбора, самим тим се повећева број чланова потребних за кворум и сад нам и то , с једне стране, одрже Одбори адвоката.
Слободан Деспотовић-Па људи имају право да се баве адвокатуром на територији целе Србије, нису ограничени…
Марија Милетић-Нисте ме разумели шта сма хтела да кажем…
Александар Васиљевић-Како ћеш да се бориш са тиме што му закон дозвољава?
Миодраг Алексић-Ја мислим да међу свима нама постоји сагласност да ми морамо бити легалисти и да нисмо овде делегарани од чланства, да би овде проводили било какве личне инате.Не свиђа се мени што-шта, али то што ми се не свиђа, то ме не ослобађа обавезе да морам да се издигнем и изнад свог личног става према приватном факлутету и према овом и према оном, али ако је неком држава дала акредитацију, ако му је омогућила да положи правосудни испит, ако је тај био приправник негде, па положио адвокатски испит, ми не можемо у овој фази да кажемо да га нећемо уписати.Постоје други критеријуми зашто некога не би уписали и мислим да ћемо у наставку нашег рада, ми доћи до сагласности како по тим питањима треба поступати.
Драгана Јанковић-Што се тиче приватних факултета, још једном морам да се вратим на приватне факултете, тиме што се не саглашавамо са уписом неког лица које је завршило приватни факултет иако је тај факултет акредитован, завршио је припправнички, положио правосудни, ми показујемо неки отпор према некој неправилности у систему, ја мислим да се тако креће у неке промене.Ако сви кажемо тако пише у закону , тако пише у закону, никада ништа нећемо моћи да променимо.Али да се вратим на тему, ја мислим да је централоно питање о којем ми треба да размишљамо приликом уписа у Именик адвоката достојност.Да је достојност та са којим штитимо адвокатуру.Већина у овом друштву је достојна, тако је исто сигурно и већина оних који желе да се уписшу у Именик адвоката достојна.
Ибрахим Танкосић-Ја само још нешто кратко.Чини ми се да овде једна велика већина чланова УО, за то да ми нешто урадимо.Један део чланова очигледно није за то, али ја Вас све позивам да после овог данашњег састанка, ми смо овде већ неке ствари вечерас истакли као деликатне и интересантне, па Вас позивам, да у једној конструктивној атмосфери, јер ово је наша потреба насушна, ово је наш проблем, ово је наш посао-да покушамо да ово доведемо до краја.Ја сам замислио да нас, као Комисију, ове дискусије усмере и помогну нам да ми дођемо до коначне форме, да нам се да нека сугестија, ово треба додати, ово брисати исл.И да још једно питање је поменуто а односи се на плаћање уписнине.Чини ми се да је остало опет да се појединачно изјаснимо око тога, да ми нисмо генерално донели став о томе да ником више не омогућавамо плаћање чланарине на рате, него је остало на 3 рате и то да за сваког кандидата ипак посебно одлучујемо, јесм ли ја добро то схватио?
Урош Матић-Да, али мора да буде образложен захтев
Ибрахим Танкосић-Питају ме како, шта, бога ми нисам начисто
Снежана Цветић-Није одлука, став је
Душан Дробњаковић-Да кренем од тога како је колега Танкосић схватио питање уписнине.Ми тада нисмо донели никакву одлуку, остало је да се припреми предлог ставова у вези тог питања и других питања која су била предмет дискусије на седници 26.септембра.Остало је да о томе гласамо накнадно.Друга ствар, ја се извињавам ако сам погрешно разумео предлог одлука и правилника, али сам пажљиво прочитао записник и из записника сам закључио да су сви позвани да доставе неко своје мишљење у вези предлога одлуке и правилника,али како нико није ништа доставио, остали су ови предлози да о њима данас расправљамо, уз указивање, где сте Ви чак инсистирали на питању да ли ћемо ми и на овој седници, да ли ће УО имати усаглашен текст и потврђена је та околност.Када је у питању озбиљност или неозбиљност Комисије, са Председником Коморе као Председником, уз сво поштовање Председника Коморе, ја сматрам да ако би Председник Комисје била, примера ради, Драгана или Матић, да та Комисија ништа неозбиљније не би радила у односу на Комисију којом би председавао Председник…
Александар Васиљевић-Ми смо већ изашли из домена овог дневног реда.Ово хоћемо на рате, нећемо на рате, раправљамо већ…Ово што се тиче достојности кандидата, мислим да смо на правом путу и да треба да се Правилник донесе,а да се неке финесе уреде, ми у Рашкој већ пола године радимо тако, што позивамо кандидата на разговор, на седницу Одбора, ја сам их позвао, да видимо ко су ти људи, где смо ми као Одбор позвани само да дамо мишљење, а камоли овде где ти кандидати треба да се приме.Што се тиче овога да Председник не треба да буде Председник Комисјие, мени је глупо да Председник Коморе не види неког кандидта ни у Одбору, ни овде.Тако да мислим да је Правилник у 95% добар, можда нешто треба утврдити везано за критеријуме тог пословног простора да видимо да ли је то нека шупа где је он пријавио да ће да ради или шта је.Како год, ово је велики помак за нас, а не да гледамо шта ради АК Крагујевац.
Миодраг Алексић-Јел то све по овој тачки дневног реда? Комисија ће да се потруди да за следећи УО предложимо неки конкретнији предлог.

Ад.11

Једногласно је усвојен захтев адв.Иване Капларевић из Београда, за пресељење из АК Београд у АК Чачак-упис у Именик адвоката АК Чачак, са седиштем у Краљеву, уз уплаћен износ накнаде за пресељење у износу од 1.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дана уплате.

Ад.12

Једногласно је усвојен захтев Кристине Бекчић, дипломираног правника из Београда, за упис у ИАПВ, код принципала Ивана Војводића, адвоката у Чачку.

Ад.13

Једногласно су усвојени захтеви за исплату једнократне новчане помоћи за новорођенче, у износу од по 100.000,00 динара, за:
-Снежана Главинић, адвоката из Чачка
-Ивана Јовановић, адвокат из Чачка, за две бебе
-Јасна Колаковић Смиљанић, адвокат из Краљева

Ад.14

Једногласно је усвојен захтев за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у АК Чачак и АК Србије:
-Александар Васиљевић, адвокат из Рашке, за одлазак у Подгорицу на Дане адвокатуре Црне Горе у износу од 25.900,00 динара.

Ад.15

Миодраг Алексић-Имамо захтев Чедомира Кокановића, адвоката из Београда, за доставу информације од јавног значаја, он сада тражи копије дисциплинских оптужница у периоду 01.07.2023. – 30.11.2023.године.Имајући у виду став Повереника за информације од јавног значаја који тражи да ималац јавних овлашћења образложи и докаже да би достављање неког документа, у овом случају оптужнице, могло да произведе било какве штетене последице, а онда је то подложно оцени Повереника да ли је став имаоца јавних овлашћења основан или није, ја као Председник Коморе Вас упознајем са тим да ми као Комора немамо нити један разлог да кријемо наше оптужнице, чак их неки и штампају у средствима јавног информисања.Ако онај ко треба да води рачуна о томе, нама намеће као обавезу да ми имамо терет доказивања да ли ће то произвести неке последице, онда сам ја мишљења да ми не стварамо додатне трошкове Комори, казни исл….
Драгана Јанковић-Да ли у том случају важи оно правило да се треба треба извршити анонимизација личних података
Миодраг Алексић-Не може бити анонимизације личних података ако Повереник који се истовремено бави и заштитом података о личности, тражи то, шта значи оптужница no name
Драгана Јанковић-Морамо онда водити рачуна да не повредимо личност адвоката
Миодраг Алексић-Па он нам је и наложио да доставимо то
Драгана Јанковић-Да, да доставимо оптужнице, као што нам и суд мора доставити сваку пресуду, али ипак милсим да треба прекрити име и све податке на основу којих се може утврдити о коме се ради.
Миодраг Алексић-Имајући у виду да је дисциплински поступак јаван, то не би имало смисла, али дозвољавам да ту може бити неких проблема….

Ад.16

Миодраг Алексић-Ево надовезујемо се на претходну тачку, сад имамо захтев Луке Јовановића, адвоката из Београда, који је пуномоћник Чедомира Кокановића, за надокнаду трошкова поступка у предмету АК Чачак бр.1947/23, односно трошкове састава жалбе и састава трошковника.
Драгана Јанковић-Колико се ја разумем, трошкове жалбе да, али састава трошковника ???
Боривоје Лачњевац-Јел нам прошао парициони рок за исплату тих трошкова, по решењу…
Миодраг Алексић-Немамо ми никакво решење
Боривоје Лачњевац-Ја сам схватио да је њему Повереник одобрио те трошкове
Миодраг Алексић-Ма не…
Драгана Јанковић-О трошковима управног поступка одлучује првостепени орган
Миодраг Алексић-Знате како , ја сам то и у нашем обраћању Поверенику навео, ако адвокат заступа адвоката, јасно је свима о чему се ту ради, али да имамо контролу штете и да пробамо да из тога изађемо са што „мање губитака“… с тим у вези је и следћа тачка дневног реда..
Ад.17

Миодраг Алексић-Организује се семинар у организације Привредне коморе Србије, на тему „Слободан приступ информацијама од јавног значаја“, и обзиром на све претходне дискусије, ја бих желео да неко узме учешће на овом семинару, Комора ће да уплати котизацију и да се неко позабави озбиљно овим, јер сведоци сте и сами малтретирања разних органа, установа са тим тражењем информација од јавног значаја.Ја нисам едукован у овој области, али мислим да треба неко да оде на овај семинар и покупи што више информација о томе.
Марија Милетић-Малопре смо причали и на ту тему анонимизације података, ја знам да и су и у билтену судске праксе ВКС-а ти подаци који се односе на име анонимизовани.
Драгана Јанковић-То је веома озбиљна материја, мора се водити и рачуна о заштити податка о личности, ја бар једном седмично тражим неки податак по том закону, и увек су неки подаци име, презиме, датум рођења, адреса, број парцеле, или шта већ по чему се може открити о коме је реч „прекречени“.Дакле не можемо један закон да применимо а други да игноришемо, ВКС има Правилник о анонимизацији података, дакле званично обавјављен на сајту, па можемо да га препишемо, ако ништа друго…
Жамор у сали.
Миодраг Алексић-Све сугестије прихватам, за мене је просто проблематично да схватим обавезу имаоца за достављање таквих докумената некоме ко није уопште ставио у изглед постојање јавног интереса да с енеки податак зна..
Драгана Јанковић-По закону се јавни интерес претпоставља…
Миодраг Алексић-Добро, онда Вас две идете на семинар, па како нам реферишете ми ћемо тако и да поступамо у овом нашем мандату.
УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: да на семинар „Слободан приступ информацијама од јавног значаја,, иду колегинице Драгана Јанковић и Марија Милетић.
Марија Јањић-Нисте малопре донели никакву одлуку о трошковима овог адвоката из претходне тачке…
Драгана Јанковић-Ја мислим да њему припадају само трошкови писања жалбе, не и састава трошковника…
Милан Бургић-То се посебно тражи у прекршајном поступку, у кривици..
Драгана Јанковић-Али ово је управни поступак, а закон изричито каже, ако странка успе са жалбом, припадају јој трошкови другостепеног поступка…
Слободан Деспотовић- Нисмо гласали
Миодраг Алексић-Ја се извињавам, ко је за то да на захтев Чедомира Кокановића одговоримо доставом тражених оптужница уз анонимизацију?Сви.
УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: да се адвокату Чедомиру Кокановићу доставе тражене оптужнице за период 01.07.2023.године до 30.11.2023.године
Миодраг Алексић-Ко је за то да се Луки Јовановићу, пуномоћнику адвоката Чедомира Кокановића плати састав жалбе и састав трошковника?
Александар Васиљевић-Ја не знам како да гласам јер сам делимично „за“ делимично „против“…
Миодраг Алексић-Да се не исцрпљујемо више, већином гласова смо одлучили да му то исплатимо и идемо даље.Сада ће наше колегинице да се наоружају знањем, па ћемо покушати да станемо на пут томе.
Ибрахим Танкосић-Неће се на овоме завршити, биће тога још.
Марија Милетић-Ово је проблем јер отвара врата свакоме ко заиста нема посла да крене на овај начин да зарађује паре.
Већином гласова УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: да се Луки Јовановић, адв.из Београда изврши исплата трошкова састава жалбе и састава трошковника.

Ад.18

Миодраг Алексић-Имамо допис Милана Босике, адвоката из Чачка, добили сте то на увид данас, он тражи да се ми, као Управни одбор, изјаснимо, иако је поступак по дисциплинској пријави и вођење дисциплинског поступка потпуно јасни.Кад се оптужница подигне, не доставља се на одговор, или приговор дисциплински оптуженом адвокату, видите из дописа који сте добили, каква су његова поимања свега тога, али сам морао да ставим на дневни ред јер се нама, између осталог и обратио.Ја сматрам да је његов захтев апсолутно неоснован, то што тражи, имаће прилику да каже 19.јануара када је суђење заказано, и пред дисциплинским судом који о томе одлучује, а не ми.Изволите, отварам дискусију.
Милан Бургић-Ми нисмо надлежни да одлучујемо о овоме, нема шта да се прича…
Миодраг Алексић-Ако се нико више не јавља за реч, јесте сагласни да то одбацимо?
УО АК Чачак се једногласно сагласио са предлогом Председника АК Чачак.

Ад.19

Миодраг Алексић-Под тачком ,,разно,, желим да Вас обавестим да ће 3.фебруара, субота, у нашој Комори требала да заседа Комисија за Статут АК Србије, јер је то тако осмишљено, прошли пут су били у Нишу, тако да ће до те суботе бити код нас. Ми ћемо имати до тада још једну нашу седницу, видећу формат колико њих долази, ко долази из осталих Комора, да видимо да ли ће бити довољан овај наш простор.Рано је за неке предлоге, тек кад будемо видели предлог, када то уђе у јавну расправу, причаћемо на ту тему
Слободан Деспотовић-Ја мислим да би ми на неки начин требали и да иницирамо промене Закона о адвокатури.
Миодраг Алексић-Ми ту имамо једно отворено питање, не знамо којим ће то правцем све то ићи када се конституише нова Скупштина, Влада, у смислу глобалних кретања наше земље да ли идемо у хармонизацију са прописима ЕУ или ту има неки сопствени пут, да ли ће се о Закону о адвокатури расправљати у оквиру поглавња 23, или ће то бити уоквиру поглавља 3.где су услуге, све су то отворена питања, мислим да ни држава ни ту није начисто, иако би она требала да буде доминантан фактор.Адвокатура ће се свакако залагати за поправљање положаја и независности наше професије.Слажем се са Бобаном да је закон кључна ствар.
Жамор у сали.
Урош Матић-Само да питам, знам да је Комора Крагујевац, најавила за петак или штрајк или протест везано за то што су претукли неког од наших колега у Крагујевцу, да ли треба нешто ми да пишемо , придружујемо се томе, размишљам само наглас, не дајем никакав предлог, да ли би можда требали и ми да дамо неко саопштење??
Миодраг Алексић-Имамо на нивоу АК Србије да тако кажем неки ,, центар за мониторинг,, насиља над адвокатима.Ово што си ти сад рекао ми је прва информација о томе, нисам ништа чуо, неко је адвоката ударио?
Ибрахим Танкосић-Полицајац га је ударио
Урош Матић-Да, полицајац, у поступку вршења служб, колико сам разумео било је неко саслушање у полицији, преткривични поступак….
Ибрахим Танкосић-Малолетник је био у питању…чини ми се да му, адвокату, није било дозвољено да присуствује саслушању тог малолетника
Миодраг Алексић-Заиста нисма ништа чуо.
Урош Матић-Суштина је да је тим поводом заказан овај протест у АК Крагујевац, обустава нека од 1 сата.
Ибрахим Танкосић-То је за мене non sens, не могу да верујем да се нешто тако догодило.
Драгана Јанковић-Можда је повредио нека правила поступка…
Миодраг Алексић-Није спорно изражавање солидарности са сваким ко је жртва насиља, поготову са адвокатом који је жртва насиља, али не знам да ли ће АК Србије да реагује, хајте, ја ћу се чути са њима
Драгана Јанковић-Не само да се солидаришемо, него тако изражавамо опет неки наш протест.Ја мислим да и ми треба да поступимо као они, ако је протест сат, да и ми тако поступимо.Не знам да ли ће да има ефекта то у петак, али …
Миодраг Алексић-То би имало смисла урадити тамо где се то догодило
Драгана Јанковић-.Поента је што би се то у медијима видело, пропратило, чуло
Миодраг Алексић-Видећемо у наредном периоду како ћемо да изражавамо ту солидарност, сада да се организујемо на неки ефикасан начин, кратко је време.
Драгана Алексић-Контактирајте и АК Србије, да видимо можда ће нешто бити на нивоу целе Коморе.
Миодраг Алексић-Још само за крај да питамо делегацију која нас је представљала у Црног Гори како је било?
Ибрахим Танкосић-Било је одлично, имате поздрав од новог руководства, ми смо пренели Ваше поздраве…
Марија Милетић-Имате поздрав и од Македонаца, они су правили вечерас неку прославу, честитају празнике.

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.