Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Записник са 5.-те седнице Управног одбора АК Чачак одржане 27.02.2023. године у Чачку

Број:559/23
09.03.2023.године

 

Записник са 5.-те седнице Управног одбора АК Чачак, одржане 27.02.2023.године, у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Драгана Јанковић, Славковић Огњен, Милетић Марија, Живановић Миле, Лачњевац Боривоје, Бургић Милан, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана, Матић Урош,  Дробњаковић Душан, Милутиновић Милијана, Милош Вучићевић

Одсутни: Самарџић Душан,Танкосић Ибрахим, Караичић Никола, Васиљевић Александар

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак и констатовао  да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, па за ову седницу имамо следећи:

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак одржане 24.01.2023.године у Чачку, као и записника са електронске седнице УО АК Чачак,  одржане 10.02.2023.године

2.Извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 17.01.2023.године до 20.02.2023.године

3.Одлучивање  о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Урош Беседић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Богдан Стефановић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Врњачкој Бањи и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Живан Ћирић, дипл.правник из Ужица, са седиштем у Ужицу, и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

4.Одлучивање  о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Никола Четровић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Миломира Јовановића из Краљева

-Невена Миловановић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Милоша Миладиновића из Крушевца

-Теодора Јеремић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Љубице Мићовић из Чачка

-Вера Босиљковић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Славице Крупеж из Чачка

-Раде Радосављевић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Јелене Николић из Краљева

-Снежана Јаргић Давидовић, дипл.правник  из Крушевца, на пракси код адв.Слађане Судимац из Крушевца

-Мехмед Жупић, дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Решада Плојовића из Новог Пазара

5.Захтев Хајрадина Мекића, адв.из Новог Пазра, за продужетак привременог престанка бављења адвокатуром

6.Захтев Сање Дукић, адв.приправника из Краљева за промену принципала почев од 01.02.2023.године (била код адв.Драгана Брадића из Краљева а прелази код адв.Борка Зимоњића из Краљева)

7.Захтев Марије Лазић, адв.из Горњег Милановца, за наставак адвокатске делатности почев од 11.02.2023.године

8.Захтеви  за исплату отпремнине:

-Славољуб Петаковић, адв.из Трстеника

-Милош Дивнић, адв.из Косјерића

9.Захтев Љиљане Живановић, супруге пок.адв. Томислава Живковића из Бајине Баште за исплату  посмртнине

10.Захтеви чланова дисциплинских органа за исплату путних трошкова за долазак у Чачак, на дисциплински претресе, на дан 09.02.2023.године

11.Понуда за закуп локала за потребе рада Одбора адвоката Крушевац

12.Одлучивање  о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Јелена Младеновић, адв.из Београда, за пресељење из АК Београда, са седиштем у Краљеву

-Миљан Михајловић, дипл.правник из Трстеника, са седиштем у Tрстенику и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Mилош Мартиновић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Александар Терзић, дипл.правник из Александровца, са седиштем у Крушевцу и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

13.Одлучивање  о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Марко Пузовић, дипл.правник из Ужица,на пракси код адв.Вуковић Драгише из Ужица

-Емина  Кријешторац, дипл.правник из Бродарева, на пракси код адв.Кукуљац Арнесе из Пријепоља

-Невена Павловић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Бојана Бјелановића Крушевца

-Невена Бараћ, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Цмиљке Младеновић из Краљева

14.Захтев Милана Вучића, адв.из Врњачке Бање за наставак адвокатске делатности, почев од 24.10.2022.године

15.Захтев  Данијеле Смиљанић, адв.из Чајетине, Златибор, за привремени престанак обављања адвокатске делатности

16.Захтев Хајрудина Козице, адв.из Пријепоља, за исплату накнаде на име боловања

17.Разно

 

Ад.1

 

Миодраг Алексић-Добили сте записник, да ли има неко примедби?

Боривоје Лачњевац-Ја само да замолим да се исправи у тачки 14,  где је донета одлука о образовању Комисије за измену Пословника о раду ОА, да је грешком  унето да је члан Комисије Матић Душан, уместо Матић Урош.

Јелена Бојић-Исправићемо.

За овим је УО АК Чачак једногласно  усвојио  записник са претходне седнице УО АК Чачак одржане 24.01.2023.године у Чачку, као и записник са електронске седнице УО АК Чачак,  држане 10.02.2023.године.

 

Ад.2

 

Једногласно је усвојен извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 17.01.2023.године до 20.02.2023.године.

 

Ад.3 и Ад.12

 

Једногласно су усвојени  захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Урош Беседић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Богдан Стефановић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Врњачкој Бањи и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњсва услове као адвокатски приправник

-Живан Ћирић, дипл.правник из Ужица, са седиштем у Ужицу, и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Јелена Младеновић, адв.из Београда, за пресељење из АК Београда, са седиштем у Краљеву, уз плаћену накнаду за пресељење по одлуци АК Србије

-Миљан Михајловић, дипл.правник из Трстеника, са седиштем у Tрстенику и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Mилош Мартиновић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњсва услове као адвокатски приправник

-Александар Терзић, дипл.правник из Александровца, са седиштем у Крушевцу и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

Ад.4 и Ад.13

 

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Никола Четровић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Миломира Јовановића из Краљева

-Невена Миловановић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Милоша Миладиновића из Крушевца

-Теодора Јеремић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Љубице Мићовић из Чачка

-Вера Босиљковић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Славице Крупеж из Чачка

-Раде Радосављевић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Јелене Николић из Краљева

-Марко Пузовић, дипл.правник из Ужица,на пракси код адв.Вуковић Драгише из Ужица

-Емина  Кријешторац, дипл.правник из Бродарева, на пракси код адв.Кукуљац Арнесе из Пријепоља

-Невена Павловић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Бојана Бјелановића Крушевца

-Невена Бараћ, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Цмиљке Младеновић из Краљева

Јелена Бојић-Када је реч о кандидатима Снежани Јаргић Давидовић и Жупић Мехмеду, њихови захтеви датирају још из прошлог сазива УО, реч је о колегама који су завршили Интернационални факултет у Новом Пазару, који је  добио акредитацију у децембру 2021.године, па је одлука претходног сазива била да затражимо од Акредитационог тела да нас известе да ли, обзиром да су кандидати завршили факултет у 2022.године, акредитација покрива и њихово претходно четворогодишње школовање.И после доста мука, дописа, тражења информација од јавног значаја, добили смо потврду од Минисатрства  за просвету, на које нас је упутила Акредитациона комисија, да се сматра да су кандидати звршили акредитован факултет.Тако да сада једино  остаје да им одобрите упис.

За овим је УО АК Чачак једногласно усвојио и захтеве за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Снежана Јаргић Давидовић, дипл.правник  из Крушевца, на пракси код адв.Слађане Судимац из Крушевца

-Мехмед Жупић, дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Решада Плојовића из Новог Пазара

Ад.5

 

Једногласно је усвојен захтев Хајрадина Мекића, адв.из Новог Пазра, за продужетак привременог престанка бављења адвокатуром због потребе лечења, за још 6 месеци, тј.до 10.09.2023.године.

Ад.6

 

Једногласно је усвојен захтев Сање Дукић, адв.приправника из Краљева за промену принципала почев од 01.02.2023.године (била код адв.Драгана Брадића из Краљева а прелази код адв.Борка Зимоњића из Краљева).

 

Ад.7

 

Једногласно је усвојен захтев Марије Лазић, адв.из Горњег Милановца, за наставак адвокатске делатности почев од 11.02.2023.године.

 

Ад.8

 

Једногласно су усвојени захтеви за исплату отпремнине:

-Славољуб Петаковић, адв.из Трстеника, у износу од 130.000,00 динара

-Милош Дивнић, адв.из Косјерића, у износу од 80.000,00 динара

УО АК Чачак је, на захтев Дивнић Милоша из Косјерића, донео и ОДЛУКУ о компензовању  одобреног износа отпремнине адв.Дивнић Милошу из Косјерића у износу од 80.000,00 динара са његовим дуговањем за чланарину према АК Чачак, у  износу од  43.500,00 динара и  дуговањем на име доприноса за Фонд солидарности у износу од 9.300,00 динара, па се именованом има исплатити остатак  износа.

 

Ад.9

Једногласно је усвојен захтев Љиљане Живановић, супруге пок.адв. Томислава Живковића из Бајине Баште, у износу од 100.000,00 динара .

УО АК Чачај је донео и ОДЛУКУ о отпису дуговања пок.адв.Томислава Живановића према АК Чачак, на име чланрине у износу од  17.000,00 динара, и на име  доприноса за Фонд солидарности, у износу од 2.700,00 динара.

Ад.10

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: о исплати путних трошкова члановима дисциплинских органа АК Чачак и то:

-Драгојловић Десимиру, адв.из Ужица, за доласке у Чачак, дана 13.02.2023.године, .године, ради рада на дисциплинским предметима, као и дана 09.02.2023.године, на заказана дисциплинска суђења, у укупном износу од 4.800,00 динара

-Радивојевић Милици, адв.из Ивањице, за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 09.02.2023.године, на заказана дисциплинска суђења, у износу од 2.520,00 динара.

-Милошевић Нини, адв.из Крушевца, за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 09.02.2023.године, на заказана дисциплинска суђења, у износу од 4.000,00 динара

-Перовић Миљану, адв.из Крушевца за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 09.02.2023.године, на заказана дисциплинска суђења, у износу од 4.000,00 динара

-Драгану Марковићу, адв.из Бајине Баште за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 09.02.2023.године, на заказана дисциплинска суђења, у износу од 3.600,00 динара

-Борису Васојевићу, адв.из Пријепоља за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 09.02.2023.године, на заказана дисциплинска суђења, у износу од

6.000,00 динара

Ад.11

 

Миодраг Алексић- Имамо понуду за закуп локала за потребе рада Одбора адвоката Крушевац, реч је о простору од 60м2, у ул.Таковска бр.11, са санитарним чвором, где би закуп био 280 еура са свим трошковима.Када смо добили ову понуду упутили смо допис Одбору адвоката Крушевац, да се они изјасне о томе, да ли им одговара, треба и сл.Пошто нисмо добили никакав допис од Председника оА Крушевца, ево овде су колеге из Крушевца који ће нам објаснити све.

Боривоје Лачњевац-Ја сам се  после прошле седнице мало ангажовао око проналажења простора за закуп  локала за потребе Одбора, указао се локал овог колеге, закуподавац је наш колега-адвокат Вулета Стевановић, ово је добар простор, директно се улази у просторију правоугаоног облика од 20м2, која би могла да нам служи као пријемна просторија, из ње се улази у већу просторију од 40 м2, има мокри чвор и све прикључке.Мене је колега Душан Марковић упознао са мејлом који сте тражили изјашњење од Одбора, али смо  ми  и пре него што је понуда упућена АК Чачак,  ми смо преко вибер групе спровели анкету, да ли нама треба тај простор или не.На тој групи учествује око 120 колега, остали немају вибер и нису заинтересовани за то,половина је била за, имали смо само 3 гласа против, а друга половина се није ни изјашњавала.Обрзиром да су се колеге већ изјасниле, мислим да није упутно да сада поново сазивамо Одбор  и  да тражимо да се поново изјашњавају.Ако сматрате да треба да га сазовемо, ми ћемо то учинити, али већину нећемо имати, то је чињеница, и нећемо моћи да га одржимо због Полсовника.Са друге стране људи су се већ изјансили кроз анкету.

Миодраг Алексић-Ништа није спорно, то што си ти причао ми ћемо прихватити као потпуно релевантно, нема сумње да је то веродостојно, али због формирања списа, било би добро да Душан Марковић  у пар реченица  наведе све ово.Ја сам први за то да се тај простор узме у закуп, мислим да ће и колеге то прихватити,, а време ће показати да ли је то било оправдано или не. Ето само нек нам од Председника Одбора званично стигне то објашњење са захтевом за закуп простора….

Слободан Деспотовић-Просто захтев Одбора треба да има…

Миодраг Алексић-Обзиром да је понуда стигла,  да човек не би чекао на одговор, јесте за то да ми сада одлучујемо у вези са тим или да формално чекамо захтев.

Милан Бургић-Мислим да би то било само непотребно  одуговлачење, сви  они адвокати који су заинтересовани за рад одбора су се и изјаснили на вибер групи…

Миодраг Алексић-Ми смо апсолутно овлашћени да закључимо такав уговор и по сопственом уверењу , ако сматрате да постоје разлози за то, а после Вашег изјашњавања у вези са тим и објашњењем целе ситуације, сматрам да  ми данас треба да одлучујемо  о томе.Мој предлог ће бити да прихватимо ту понуду , да закључимо уговор на годину дана, али уз обавезу да нам се Председник  ОА обрати и  изнесе све то.

Боривоје Лачњевац-Наравно, Душан је и администратор те групе, он је ту вибер групу и направио, може ова одлука данас да буде и условна, ако доставимо то одобрава се закуп ,а ако не доставимо не, како кажете.

Миодраг Алексић-Добро, онда да гласамо ко је за то да  за потребе ОА Крушевац закупимо  локал у Крушевцу, на период од годину дана, а према понуди коју  сам Вам прочитао, и уз доставу  захтева ОА ?

УО АК Чачак је већином гласова (11 за, 1 против, 1 уздржан) донео ОДЛУКУ. О закупу локала за потребе рада ОА Крушевац, на годину дана,  по понуди закуподавца, адв.Стевановић Вулете из Крушевца.

 

Ад.12

 

Одлучено под тачком Ад.3.

 

Ад.13

 

Одлучено под тачком Ад.4.

 

Ад.14

 

Миодраг Алексић-Имамо захтев колеге Вучић Милана из Врњачке Бање за наставак делатности са  24.10.2022.године.

Јелена Бојић-Ту морам допунити овај захтев објашњењем.Колега је овај захтев поднео 22.02.2023.године, јер није ни знао да такав захтев  треба да поднесе.Наиме  он је у току прошле године, због потребе лечења карцинома поднео захтев за привремени престанак рада, али није определио његово трајање, па када му је боловање закључено он је наставио да ради. И када је сада звао у Комору, другим поводом-ради пријема приправника,  ми смо  му рекли да не може  да прими приправника јер има привремени престанак рада и упутилио га да поднесе захтев за наставак делатности, што је он и учинио  али је определио наставак вероватно са термином када му је завршено боловање прошле године.

Миодраг Алексић-Јел предузимао какве радње, вероватно да јесте…Значи ми треба да  донесемо одлуку да му одобравамо да настави са радом само је питање са којим датумом, да ли то можемо да учинимо толико ретроактивно  или не можемо. Адвокат је, требало би да зна…Мој предлог је да му усвојимо захтев са даном подношења захтева, шта Ви  мислите, а ако се  нешто у будућем времену буде појавило као проблем, шта је било од 24.10.2022.године до подношења захтева, онда ћемо се са тиме суочавати и решавати.

Једногласно је усвојен захтев Милана Вучића, адв.из Врњачке Бање за наставак адвокатске делатности са даном подношења захтева за наставак делатности, 22.02.2023.године.

Ад.15

 

Миодраг Алексић-Имамо захтев  Данијеле Смиљанић, адв.из Чајетине, Златибор, за привремени престанак обављања адвокатске делатности, колегиница није определила од ког датума, али  су и разлози које је написала  дискутабилни, ево Јелена ће прочитати део захтева.

Јелена Бојић-Чита.

Миодраг Алексић-Суштина је да колегиница жели да се врати на стари посао јер је добила понуду од старог послодавца да то учини, како би завршила раније започете послове, јер ново лице које је дошло на њено место из неког разлога то не може…

Снежана Цветић-Радила је  у Ваљаоници Севојно и сада је добила понуду да се врати, а да јој ми за то време дозволимо привремени престанак рада.Ја сам јој већ објаснила да то не може, да се то дозвољава само за случај болести, избора на неку функцију, а да она не може да се врати  тамо и да има радни однос а да сачува статус у адвокатури.

Слободан Деспотовић-Све у Закону и Статуту  стоји кад може.По мени она би требала да закључи класичан уговор за пружање адвокатских услуга тој фирми…

Миодраг Алексић-Па нећемо је сад саветовати…

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: о одбијању захтева Данијеле  Смиљанић, адв.из Чајетине, Златибор  за привремени престанак рада.

 

Ад.16

 

Једногласно је усвојен захтев Хајрудина Козице, адв.из Пријепоља, за исплату накнаде на име боловања, у износу од 40.000,00 динара.

 

Ад.17

 

Миодраг Алексић-Искористићу ову тачку ,,разно,, јер нисам хтео да за сада то стављам на дневни ред као посебне тачке дневног реда, та нека питања, желим само да Вас  овом причом сада у оквиру ове тачке подстакнем на размишљање о неколико тема.

Прошле недеље је била наша прослава, нема овде колеге Караичића-он је био тај који је преломио наше одлучивање око централне прославе Дана адвокатуре коју смо уприличили у Краљеву, по мени је то било врло квалитетно обележено, колега Урош Матић је је имао садржајан говор, али нам је  тамо та манифестација показала нешто што  би ми требали да примимо к знању, јер се то понавља у неком континуитету и да то покушамо да  не неки начин решавамо, или једноставно на тако нешто не обраћати пажњу.О чему се ради- ради се о томе да смо ми у официјелном делу програма, у биоскопској сали,,Кварт,, имали негде стотињак колега, а потом смо на ручку, у сали имали око 280 људи? Углавном је то млађи свет, који није нашао за потребу, нити их очигледно интересује шта тамо ко говори, њих не интересује ни Робеспијер, ни програм који је припремљен, то нам се дешавало, то ће се дешавати- желим да Вас подстакнем на размишљање да ли можда имамо основа за увођење неке партиципације, јер  ова ће нас манифестација коштати колико ће коштати-то се све плаћа из чланског доприноса, а  са друге стране ми нисмо угоститељска организација, посебно што се суочавамо са разним критикама шта комора ради, шта не ради, мало људи интересује оно шта је у ствари  Комора, и тамо на прославама, у тим официјелним деловима-то се најбоље види.Јело, пиће и скакање, уз више или мање пријатну музику, није и никада неће бити нешто што је значајно  за адвокатуру.Дакле да размислимо  о томе како да се поставимо у оваквим ситуацијама или да једноставно  то пустимо да се дешава како се дешава.

Друга ствар, где такође желим да Вас подстакнем на размишљање је следеће.Сведоци смо да сада у Србији има око 12.000 адвоката, ми постајемо као професија одређена ретензија за пријем свих оних  и са таквих факултета који су упитног квалитета али су акредитовани, нећу да кажем да смо ми који смо завршили државне факултете супериорнији или више вредни, али имамо прилике да када се  сретнемо на тим адвокатским испитима да видимо да колеге неке елементарне ствари не знају, а завршили су и факултете и положили правосудни.Имамо ситуацију, где смо информацију добили из Крушевца, од колега који су чланови Управног одбора, да тамо у Крушевцу има 40 и више адвоката који су практично у радном односу, али послодавци имају  интерес да не плаћају порезе и доприносе на њихове зартаде, него им је јефтиније да  плате неких 20.000,00 динара адвокату-паушалцу, који у ствари има радно место, ради од 7,00до 15,00 сати. То је феномен, то је појава коју не треба занемаривати, већ имати у виду  и размишљати да ли и како  нешто радити у вези са тим.Имамо ситуацији људи који долазе из неких лукративних разлога, а не из разлога који су спојиви са адвокатуром.У том смислу, ја Вас молим да за неку од наредних седница,  да размислимо о томе  да ли да направимо неку Комисију за пријем, овлашћени смо да то можемо, да та  Комисија за пријем буде неко трочлано веће, да имамо евентуално неку анкету да са сваким кандидатом обавимо неки  разговор,да попуни неки упитник, да каже зашто он иде у адвокатуру и сл. ми имамо право да ценимо достојност сваког кандидата….

Деспотовић Слободан-Да, али не Комисија, него Управнои одбор

Миодраг Алексић-Ма нисам ни мислио да ће Комисија да доноси одлуку, али мора неко то да припреми, да поднесе извештај, а Управни одбор ће ценити.Имамо ситуацију судија-пензионера који су цео радни век узели од државе оно што су могли да узму, на адвокатуру су гледали  са висина и онда када оду у пензију долазе овамо-јели сад то достојност или је,   поготову у односу на млађе адвокате, нелојална конкуренција???Ја само набацујем тезе за размишљање, можда ћемо  од свега тога одустати, можда ћемо рећи да нећемо тиме да се бавимо, али ето да мало поразмислимо о свему томе.И у  вези са формирањем тих Комисија, можда би могли формирати и Комисију за притужбе на рад судија, тужилаца и полиције.Ми  добијемо с времена на  време притужбе судија на рад адвоката,  обавештења о новчаном кажњавању адвоката због непоштовања суда или сл., а на другој страни  верујем  да у овој  просторији  нема нико ко у својој досадашњој пракси  се није суочио са неким потпуно  неприхватљивим поступањем неког тужиоца, неког судије итд.Тако да би можда могли да формирамо ту неку Комисију, проценимо о чему је реч па ми то онда лепо спакујемо и пошаљемо Високом савету судија и Високом савету тужилаца, па изволте Ви нешто учините са тим, нека има нека евиденција у вези са тим.

И на крају,  неко размишљање око рада дисциплинских органа.Ми имамо ситуацију  да од практично 2014.године па до избора овог састава  дисциплинских судија и тужилаца, ми практично нисмо имали никакво процесуирање, углавном су то били одбачаји дисциплинских пријава. Задњих 1-2 године нисмо имали ни тужиоца практично  и ситуација је  била  неодржива.Са избором нових органа, рад се  у великој мери интезивирао , али сада имамо и  притиске од појединаца  у смислу ,,хоћемо ли ми то прогонити своје чланство,,? Ја то не доживљавам као прогон чланства,  ја то доживљвам као наше редовне активности, јер зашто смо формирали и изабрали дисциплинске органе ако би их сада обесхрабривали у томе да они раде свој посао.Онај ко не буде задовољан, има право жалбе и другостепени органе ће о томе одлучивати. Не би било добро да стварамо атмосферу,  да ови људи који су се прихватили тог посла и раде га  pro bono, да сада они испадну лоши, а да ми вршимо опструкцију њиховог рада и будемо добри.Никада нисам као члан УО, и као Председник интервенисао у било ком дисциплинском предмету.

Слободан Деспотовић-Дисицплински органи су и независни у свом раду..

Миодраг Алексић-Они морају да раде  и да буду независни и мислим да ми као чланови УО, морамо-свако у својој средини, да  кроз разговоре са колегинисама и колегама, да им то предочимо да дисциплински поступци морају да се спроводе и да то не представља ,,прогон  чланства,, како то неки желе да представе.Ево још једна ствар када су дисциплински предмети у питању, пре неки дан нам се обратила једна пензионерка са питањем шта да ради јер је дознала у банци да не може да добије кредит јер  води поступак против банке, да је зступа адв.Марко Бекчић, а она жена каже да о томе нема појма, да  никада није тужила банку, да не зна ко је адв.Марко Белчић, да никоме није потписала пуномоћје и сл.И сад се постваља питање, као да поступимо у тој ситуацији, сви Ви овде свесни сте тога да, овде можда има и елемената и за неке друге поступкле, да ли би ми то требали да доставимо  надлежном тужиоцу’?

Снежана Цветић- Да, да..

Милан  Бургић-Али то може свако за сваког од нас да пошаље…Свако може да каже  да није ништа потписао… а после се установи да ипак јесте његов потпис.Шта ћемо онда?

Миодраг Алексић-Па знам, али то неко треба у неком поступку то да утврди.Није моја намера била да улазимо у домен рада дисциплинских органа, то је стручна служба проследила даље по поступку за дисциплинске пријаве, само сам хтео да кажем да би требало да се сагласимо да ми подржимо законито и статутарно поступање оних који су  прихватили да се баве тим неугодним послом

Слободан Деспотовић-Извини, али како ми  као Управни одбор да то учинимо?

Миодраг Алексић-Тако што нећемо ни на суд , ни на тужиоце да вршимо било какав директан или индиректан притисак.

Слободан Деспотовић-Па намамо ни право да такав притисак вршимо

Миодраг Алексић-Ма што шта ми немамо право, али се дешава…

Слободан Деспотовић-Нисма разумео најбоље шта ми ту можемо да урадимо

Миодраг Алексић-Па ништа, да свако у својој средини кад те неко пита:,,Е имам тамо неки поступак…,, ти кажеш да ће о томе одлучити дисциплински органи.Свакако не би више злоупотребљавао ову тачку ,,разно,, али сматрам да морам да Вам кажем да у времену  које је пред нама морамо бити максимално мобилни јер припреме за доношење Закона  о адвокатури су на сцени.При том, ми имамо једну  ситуацију која не знам како ће се  завршити.Ресорно министарство је  практично прекинуло комуникацију са Комором Србије.Чак је на свечаности поводом Дана адвокатуре и дошло до инцидента, ко је приметио-приметио је, где је председница ВКС, демонстративно напустила свечаност.Ту су били  и представници МУА, представници адвокатуре из разних земаља, а она је била увређена филмом  који је приказан о историји српске адвокауре, у ком филму је било речено да се адвокататура успротивила изменама ЗПП-а, као и покушају да се на тај начин реше великог броја предмета, претходни министар Селаковић је апострофиртан као неко ко је 4 месеца  ћутао на захтеве адвокатуре,  и онда је Председница ВКС напустила свечаност. С друге стране министарка правде нема комуникацију  са Комором, зато што је незадовољна  чињеницом да је АК Србије  обавестила Венецијанску комисију  да ,, представници адвокатуре,,  који су учествовали у  доношењу сета правосудних органа, да то нису представници адвокатуре које је одредила АК Србије, већ их је министрака поставила по свом нахођењу, син овога, ћерка онога и тако даље, онда је Председница АК Србије рекла да су то онда приватни адвокати министарке ,  да то нису представници адвокатуре, реч тамо-реч вамо и  сада имамо једну тишину која је неугодна, јер ја мислим да је интерес адвокатуре да комуницира са министарством, али исто тако мислим да је и интерес државе да комуницира са 12.000 адвоката.Јер адвокати нису део проблема ове

државе, већ део решења-сви себе економски остварујемо, неко  боље, неко мало лошије, али свакако нисмо терет за државу, а  са друге стране морамо сарађивати са онима  који законе доносе да би видели како се они доносе и да би учествовали у њиховом раду.Хоћу да кажем  да време које је пред нама, ће тражити да се и ми одређујемо, видим да су неке Коморе већ сада реаговали, мислим да је  АК Војводине реаговала када су ове две заменице тужитељке у питању, као што видите и ту се нешто дешава.Можда ћемо  осетити потребу да и ми ншто кажемо, па зато и кажем да су то све теме и дешавања која нас уводе у интензивне и озбиљне активности у наредном периоду.

Снежана Цветић-Могу ли само нешто кратко.Да ли постоји могућност да тај филм  добијемо и да га погледају  и чланови УО или на Скупштини да се пусти, врло је лепо урађен.Иначе су аутори  тог филма исти као аутори серије ,,Бранилац,, ако је неко прати.Баш је лепо и квалитетно урађено.А друга ствар, хоћу да се захвалим колеги Урошу Матићу, мислим да је у Краљеву био прави домаћин  и да је било задовољство бити тога дана у Краљеву и да си ти Уроше, доста томе допринео.

Миодраг Алексић-И ја  да се придружим, свакако ћемо од АК Србије затражити  ако постоји могућност да нам доставе линк за гледање тог филма, а Уроше твој говор је био заиста  дубок и квалитетан и мислим да је и њему место на нашем сајту, наравно ако ти немаш ништа против.

Матић Урош-Немам наравно, проследићу, захваљујем се.

Марија Милетић-Нажалост, ја нисам успела да одем на ону обуку за е-фактуре али сам разговарала са колегама  који су били и врло су задовољни.Тијана Смиљанић која је била један од предавача рекла је да ће слајдове са предавања послати Комори, па молим да се када то пристигне, окачи такође на сајт.

Миодраг Алексић-Ето и ту  само да кажем, било је пријављено око 120 заинтересованих адвоката, а дошло је око 20 колега.И то је исто једна од тема око које треба размишљати.

 

 

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК                        СЕКРЕТАР                             ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА АК ЧАЧАК АК  ЧАЧАК

Јелена Бојић                          адв.Боривоје Лачњевац                    адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.