Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Анекс Уговора и Технолошко упутство о пријему и уручењу судских писама

Поштовани,

Достављамо  Анекс 1 Уговора о пословној сарадњи између Високог савета судства и ЈП Пошта Србије, закљученог дана 31.07.2017. године, као и Технолошко упутство о пријему и уручењу судских писама од 31.07.2017. године, број 2017-51480/147, са Прилогом 1, које се примењује почев од 09. августа 2017. године.

TEHNOLOSKO UPUTSTVO JP POSTE SRBIJE 31 07 2017

ANEKS 1 Ug o poslovnoj saradnji VSS i JP Posta Srbije

 

Секретаријат

Високог савета судства

Ресавска 42, 11000 Београд

Телефон: +381(0)11/3027-402

www.vss.sud.rs

VAŠ KOMENTAR