Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Награда за браниоце по службеној дужности

Поштоване колеге,

Адвокатска комора Србије је обавештена да су судови и јавна тужилаштва са територије општина Обреновац и Младеновац у једном броју предмета донели решења којима се одбија исплата награде  и обавезују окривљени у кривичном поступку да исплате награду браниоцима по службеној дужности.

Овим позивамо све адвокате у Републици Србији који поседују решења о исплати награде браниоцима по службеној дужности којима су окривљени у кривичном поступку обавезани да награду за рад браниоца по службеној дужности исплате адвокатима, да та решења ХИТНО доставе Адвокатској комори Србије ради предузимања мера из њене надлежности.

Са колегијалним поштовањем,

Адвокатска комора Србије
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i/and office@aks.org.rs

VAŠ KOMENTAR