Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

Nagrada za branioce po službenoj dužnosti

Poštovane kolege,

Advokatska komora Srbije je obaveštena da su sudovi i javna tužilaštva sa teritorije opština Obrenovac i Mladenovac u jednom broju predmeta doneli rešenja kojima se odbija isplata nagrade  i obavezuju okrivljeni u krivičnom postupku da isplate nagradu braniocima po službenoj dužnosti.

Ovim pozivamo sve advokate u Republici Srbiji koji poseduju rešenja o isplati nagrade braniocima po službenoj dužnosti kojima su okrivljeni u krivičnom postupku obavezani da nagradu za rad branioca po službenoj dužnosti isplate advokatima, da ta rešenja HITNO dostave Advokatskoj komori Srbije radi preduzimanja mera iz njene nadležnosti.

Sa kolegijalnim poštovanjem,

Advokatska komora Srbije
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i/and office@aks.org.rs

VAŠ KOMENTAR

eight + thirteen =