Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ПЛАН И ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА

ПРВИ ДАН 10. СЕПТЕМБАР 2016. ОД 10.00 ДО 14.30

КРИВИЧНО ПРАВО ОПШТИ И ПОСЕБНИ ДЕО

ПРЕДАВАЧ АДВОКАТ ВЛАДИМИР МАРИНКОВ

1) Кривично дело – општи појам

2) Саучесништво

3) Кривичне санкције

4) Стицај кривичних дела

ПРЕДАВАЧ АДВОКАТ ЈАСМИНА МИКИЋ

1) Кривична дела против живота и тела

2) Кривична дела против здравља људи

3) Кривична дела против полне слободе

4) Кривична дела против имовине

Поштовани, обавeштавам Вас да ћe сe прeдавања у оквиру обукe приправника за полагањe правосудног испита, одржати у суботу, 10.09.2016. годинe у Чачку, у судници бр.1 Вишeг суда у Чачку, у врeмeнском пeриоду од 10,00 -15,00 сати.

Сeкрeтар АК Чачак, Јeлeна Боjић

ДРУГИ ДАН 17.  СЕПТЕМБАР 2016. ОД 10.00 ДО 14.30

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

ПРЕДАВАЧ ПРОФ. ДР МИЛАН ШКУЛИЋ

1) Основна начела кривичног поступка

2) Јавни тужилац, оштећени као тужилац и приватни тужилац

3) Докази

4) Мере за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка

ПРЕДАВАЧ АДВОКАТ ДР ВЕЉКО ДЕЛИБАШИЋ

1) Окривљени и бранилац

2) Предистражни поступак

3) Опортунитет кривичног гоњења

4) Истражни поступак

ТРЕЋИ ДАН 24. СЕПТЕМБАР 2016. ОД 10.00 ДО 14.30

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

ПРЕДАВАЧ АДВОКАТ ДР ВЕЉКО ДЕЛИБАШИЋ

1) Споразуми јавног тужиоца и окривљеног

2) Оптужење

3) Главни претрес

ПРЕДАВАЧ ПРОФ. ДР МИЛАН ШКУЛИЋ

1) Пресуда

2) Редовни правни лекови

3) Ванредни правни лекови

ЧЕТВРТИ ДАН 1. ОКТОБАР 2016. ОД 10.00 ДО 14.30

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

ПРЕДАВАЧ АДВОКАТ ЂУРО ЧЕПИЋ

1) Посебни поступци

2) Техника писања оптужног акта, пресуде и правног лека

ПРЕДАВАЧ АДВОКАТ ЈУГОСЛАВ ТИНТОР

1) Израда писменог задатка

 

У Београду 21. 8. 2016. год.

Шеф Катедре за кривично право

Адвокатске академије

Адвокатске коморе Србије

Др Вељко М. Делибашић…

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.