Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

PREDLOG UREDBE O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PORESKIH OBVEZNIKA…

Poštovane kolegenice i kolege,

kao što vam je poznato advokati su kao specifična grupa paušalnih poreskih obveznika u periodu od 2014. do 2019. godine imali specijalan status, tj. poreske obaveze su bile zamrznute na nivou iz 2013. godine.

Prošlo je pet godina od primene ovog Sporazuma i realno je očekivati da se poreski tretman advokata uskladi sa promenama do kojih je u međuvremenu došlo.

Suočeni sa mogućnošću da se Uredba iz 2014. godine, koja je još uvek na snazi, ali na advokate nije primenjivana u skladu sa postignutim Sporazumom sada “odmrzne”, AKS se u komunikaciji sa MF – Poreskom upravom založila za donošenje nove uredbe koja bi otklonila nepovoljan i neuravnotežen voluntaristički poreski tretman advokata po Uredbi iz 2014. godine.

Ovo je imalo za rezultat predlog Uredbe koju objavljujemo i koja je bila predmet ocene i uporedne analize poreskog savetnika angažovanog od strane AKS, radi konačnog izjašnjenja advokata Srbije o prihvatljivosti predloženog modela oporezivanja advokata, koji bi se primenjivao od 01.01.2020. godine.

Molim vas da pažljivo proučite objavljeni materijal i da bez ustezanja dostavite stručnoj službi naše komore svoj eventualne primedbe, predloge i/ili predloge za poboljšanje ovog dokumenta.

S poštovanjem !

Predsednik AK Čačak
Advokat Miodrag Aleksić

VAŠ KOMENTAR

3 × 3 =