Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Пречишћен текст Смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код адвоката

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати Пречишћен текст измењених и допуњених Смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код адвоката.

VAŠ KOMENTAR