Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

BESPLATNA OBUKA ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije organizovala je besplatnu obuku adokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita u periodu od 9. marta do 22. juna 2016. godine. Nastava se održavala sredom i četvrtkom od 17 časova. Rukovodilac obuke je advokat Jasmina Milutinović, predsednica Advokatske komore Čačak.

advokat Jasmina Milutinović

advokat Jamina Milutinović

Kako ste došli na ideju da organizujete obuku advokatskih pripravnika u sklopu Advokatske akademije Advokatske komore Srbije?

Advokatska akademija osnovana je 2012. godine. Pravilnikom i programom akademije predviđena je početna obuka advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita. Prošle godine doneli smo plan za obuku advokatskih pripravnika i advokata, vi ste prva generacija koja je prošla obuku.

Kako se određuje kriterijum i koje kvalifikacije predavač treba da poseduje da bi predavao određenu oblast na obuci? Da li ću predavači uvek biti advokati?

Određivanje ko može biti predavač na obuci propisano je aktima Advokatske akademije. Da biste bili predavač, morate da imate zvanje doktora nauka ili objavljene naučne radove iz oblasti koju predajete, ili da ste advokat najmanje 15. godina i da ste se specijalizovali u određenoj granu prava. Intenzija je da uvek advokati budu predavači, jer je naša namera da obrazujemo advokatske pripravnike i da ih pripremamo za advokaturu, a za advokaturu ih ne može niko bolje pripremiti od advokata. Da bi obogatili rad Akademije tj. da bi obuka bila raznovrsna pored advokata koji su odlični praktičari, potrebno je i teorijska primena znanja a to možemo da postignemo ako angažujemo profesore sa Pravnog fakulteta, tužioce, sudije. Međutim za njih nam je potrebam honorar i ovom prilikom želim da naglasim da svaki advokat koji je predavao na obuci, radio je besplatno.

Ovo je prva besplatna obuka advokatskih pripravnika, da li će u budućnosti obuka biti besplatna? Ko može biti polaznik obuke? Koliko puta ima pravo polaznik obuke da prisustvuje obukama za spremanje pravosudnog ispita?

Za advokatske pripravnike obuka će biti besplatna. Ako svojim kvalitetom obuke dokažemo, kao i činjenicom da pripravnici iz suda ili tužilaštva žele da prođu našu obuku omogućićemo im uz određenu nakadu. Prvenstvo ću uvek imati advokatski pripravnici, jer obuka je organizovana zbog pripravnika. Možete ponoviti obuku ako smatrate da vam treba razjašnjenje kod nekih oblasti, želite neke stvari da ponovite ili ako niste prisustvovali nekim predavanjima.

Ostvarili ste saradnju sa Advokatskom komorom Niš. Da li će te ostvariti saradnju sa drugim komorama? Koliko puta godišnje će se organizovati obuka?

Planom je predviđeno da se obuka održava dva puta godišnje. Jedan jesenji seminar a dugi prolećni, i trajaće tri ipo meseca. Sledeća obuke:

Advokatska komora Čačak, 10. septembar 2016. godine

Advokatatska komora Beograd, 5. oktobar 2016. godine

Advokatska komora Niš, 8. oktobar 2016. godine

Kao predavač iz oblasti Radnog prava i Stvarnog prava, koja je po vama najbolja literatura za spremanje pravosudnog ispita?

Zakon.

Vaše iskustvo sa spremanja pravosudnog ispita?

Šta imate da poručite polaznicima obuke?

Polagala sam pravosudni ispit pre 32. godine. Pismeni deo ispita isti je kao i danas, dok se usmeni polagao u jednom danu. Nije bilo moguće deliti ispit u dva dela, kao što je danas. Mogli ste da padnete najviše dva predmeta i ako padnete više od dva pali ste ceo ispit a ako ste pali dva predmeta možete na popravni. Ispit je počinjao od 8 časova ujutru i završavao se oko 3 sata posle ponoći. U to vreme nije bilo obuka za spremanje pravosudnog ispita. Bili su priručnici, ne mogu da se setim ko je bio izdavač, i učilo se iz priručnika i zakona. Ja sam najviše koristila zakone. Čitajući primedbe polaznika obuke, koje su se odnosile na to zašto nismo bolje upoznati sa načinom ispitivanja na pravosudnom ispitu. Otvorilo je pitanje da li predavač treba da ide i sluša pravosudni ispit i da bude obavešten o svemu vezanom za pravosudni? Smatrali smo da naša obuka ne treba da bude bukvalna priprema da sada vama neko prepričava i uči vas kako će neko da vas pita na pravosudnom ispitu jer u suštini, vi teoriju morate sami naučiti. Zamiso obuke je da mi pomognemo da stvari razumete bolje kroz neke primere i razgovor. Za sledeću jesen informisaćemo se više o pitanjima koja pitaju. Takođe je traženo da se poveća fond časova. Broj časova utvrđen je na osnovu vremena koji smo imali na raspolaganju. Nama se mnogo sviđa rad sa vama, prenoseći utiske svojim kolegama i oni su poželeli da budu predavači. Tako da je moguće da imamo po dva predavača u toku dana, i da jedno predavanje traje dva ili dva ipo sata.

Pripravnicima bih poručila da nijedna edukacija nije višak. Ne mogu da kažem da ću buduće obuke za pripremu pavosudnog ispita u Akademiji, biti najbolje obuke. Ali smatram da će biti najbolja obuka za pripremu za advokaturu.

U budućnosti, menjaće se Zakon o polaganju pravosudnog ispita. Verovatno će se polagati advokatski i sudijski ispit. To ću biti dva razdvojena ispita. Ko se sprema za sudije i tužioca polagaće sudijski ispit, a ko se sprema za advokata polagaće advokatski ispit.

Mi se spremamo da u budućnosti početna obuka bude obavezna, zbog toga postavljamo temenje Advokatske Akademije. Pored obuke i pojedinačnih predavanja, želimo da radimo specijalizacije, obuka zaposlenih u advokatskim kancelarijama, engleski jezik za pravnike itd. Interesovanje advokatskih pripravnika ne treba da bude samo na toj obuci za polaganje pravosudnog ispita. Od jeseni biće dosta seminara, kuseva, predavanja na kojima mogu da prisustvuju i advokatski pripravnici potpuno besplatno.

Kada ste odlučili da postanete advokat?

Kakva je profesija advokata?

Potičem iz advokatske porodice. Moj deda je bio advokat, kao i otac, tako da sam od malena znala da ću biti advokat, takođe i ćerka mi je advokat. Kod mene nije bilo dileme, verovatno zbog porodične tradicije.

Za mene ne postoji lepše zanimanje od advokata. Ta svest da nekom pomažete, da štitite nečija prava, svaki dan je dinamičan, posao nije vezan isključivo za kancelariju, upoznajete masu ljudi, uvek ste u pokretu, nemate nikad potrebu za promenom zanimanja, jer su svaki put razlićiti klijenti kao i situacije. Ako zanemarimo, da je posao advokata težak i naporan, jer se od vas stalno traži da se usavršavate, posao je i dalje jako zanimljiv.

Kakav je položaj žena u advokaturi?

Žene u advokaturi mogu da uspeju ali mnogo teže od muškaraca. Razlog se nalazi u mentalitetu i tradiciji, i dalje postoji taj neravnopravni tretman muškaraca i žena u bilo kojoj profesiji pa i u advokaturi. Pošto sam advokat 28 godina, mogu da kažem da kada sam se upisala u imenik advokata u Čačku, bilo je 21 advokat od kojih je bilo 3 žene i 18. muškaraca. Danas je odnos pola pola. Kada pogledate statističke podatke o broju žena i muškaraca u advokaturi, i dalje vode muškarci zbog tih ranijih generacija, koji su i dalje aktivni advokati.

Postoji jedna izreka u advokaturi „Svaki klijent liči na svog advokata“. Odnosno kada bira advokata bira ga prema svom načinu razmišljanja, i po preporuci, ali prvenstveno prema onom što on smatra da mu treba i ko može da mu pomogne.

Nije ni u jednom poslu ženi isto kao i muškarcu, ali to nije prepreka da se ne uspete u advokaturi. Važno je da ste vredni, ambiciozni, uporni i istrajni u svojoj zamisli. U advokaturi je najvažniji protek vremena. Ništa ne dolazi brzo, najmanje 5. godina treba da prođe da bi se videli neki razultati i vi dokazali, jer vam treba najmanje 5 godina za bilo koju parnicu da je zavšite a kamoli šta drugo. Ali pošten rad, ponašanje po kodeksu, stalno usavršavanje uvek daje rezultate, i to nema veze da li je neko muškarac ili žena.

KOMENTATI POLAZNIKA OBUKE:

Ivan Jevtić, Požarevac

Obuku za pripremu pravosudnog ispita, koji je održana na Akademiji u periodu od 09.03.2016. godine do 22.06.2016. godine, pomogla mi je pre svega da izvršim rekapitulaciju teorijskih znanja koje sam stekao na Pravnom fakultetu u Nišu, tako i da obnovim materiju koju sam obrađivao spremajući se za pravosudni ispit prethodnih meseci kroz zakonske propise i priručnike predviđene za pripremu ispita. Pored napred iznetog, naglasio bih da su mi izlaganja predavača posebno pomogla da pojedine teorijske institute sa kojima se nisam susretao u praktičnom radu, shvatim na sveobuhvatniji i jasniji način.“

Upisan u Advokatsku komoru Požarevac, o1.07.2013. godine.

principal: advokat Ivan Stefanović

adv. pripravnik Marko Vlaisavljević, Beograd:

Na samom početku svog obraćanja želim da se zahvalim Andreji Bošković na afirmativnoj priči o značaju seminara za svakog mladog pravnika koji se upušta u poduhvat polaganja pravosudnog ispita.

Dalje, istakao bih da nisam prisustvovao seminaru od početka (jer sam saznao za seminar tek pred sam kraj), što me nije odvratilo da odem i prisustvujem.

Meni je vreme provedeno na seminaru značilo, u smislu da sam se susreo sa drugim kolegama koje muče ista pitanja i dileme kao i mene, a svakako svi imamo isti cilj.

Posebno bih naglasio da su predavači na seminaru zaista predusretljivi i da su uvek odgovorili na postavljena pitanja, a značajnim smatram da su od polaznika seminara tražili da aktivno učestvuju.

Neko posebno osvrtanje na detalje prepustiću onim kolegama koji su seminaru prisustvovali od početka.

Svakako, seminar smatram odličnom idejom, i pridružujem se kolegama koji imaju reči hvale.

Takođe, zahvaljujem se svim predavačima i verujem da će ideja o organizovanju seminara u budućnosti opstati.

adv. pripravnik, Andreja Bošković

Kada sam dobila informaciju da će se održati besplatna obuka za spremanje pravosudno ispita, bila sam u isto vreme srećna i skeptična. Srećna, jer je omogućavanjem obuke pokazano da mi, pripravnici, nismo brojevi legitimacija zavedenih u imenik različitih Advokatskih komora, već da komore kroz Advokatsku akademiju žele da nam pomognu da što lakše i brže savladamo pravosudni ispit kako bi postali budući advokati. Skeptična sam bila povodom reči „besplatno“, jer kada se tako kaže male su šanse da će biti kvalitetno. Očekivala sam, čestu promenu predavanja, nedolazak predavača ili predavače koji neću umeti da prenesu svoje znanje. Međutim, dogodile su se suprotne stvari. Predavanja su bila redovna a predavači inzvaredni. Predavači su se trudili da pored izlaganja materije za pravosudni, daju nam poučne i korisne savete iz advokature. Razmenjivali smo informacije i pokušali da zajedno dođemo do rešenja. Po meni, najveći uspeh ove obuke odnosi se na njeno teritorijalno prostiranje. Jer se teži da se i advokatskim pripravnicima van Beograda omogući da se u njihovim gradovima održava besplatna obuka za polaganje pravosudnog ispita.

Predavači na seminaru:

Krivično pravo: adv. Vladimir Marinov, adv. Božidarka Stojaković, adv. dr Veljko Delibašić, adv. Jugoslav Tintor, adv. Jasmina Mikić, adv. Aleksandar Popović, adv. Aleksandar Đorđević, adv. Đuro Čepić.

Građansko procesno pravo: adv. Vojkan Simić

Zakon o izvršenju i obezbeđenju: adv. Mirjana Dimirtijević

Nasledno pravo i Porodično pravo: adv. Petar Učajev,

Građansko pravo- opšti deo: adv. Ljubica Tomić

Radno pravo i Stvarno pravo: adv. Jasmina Milutinović

Ustavno pravo: adv. mr Danilo Pašajlić

Upravno pravo: adv. mr Petar Krčmar

Međunarodno privatno pravo: adv. dr Vladimir Đerić i adv. dr Miroslav Paunović

Privredno pravo: adv. dr Miroslav Paunović, adv. Vesna Živković, adv. Milana Kozomara, adv. dr Jelena Gazivoda.

Obligaciono pravo: adv. Nenad Vojnović

Autor intervjua: adv. pripravnik, Andreja Bošković

SRODNE OBJAVE

Comments (3)

Postovana Advokatska komoro Cacak da se predstavim ja sam Ivan Dabic iz Beograda,diplomirani pravnik po struci.Imam 1 godinu,staziranja kod advokata,1 godinu u firmi i sada 3 mesec obavljam volonterski pripravnicki staz u Prekrsajnom Sudu u Beogradau iskreno bi vas molio da mi omoguciti,pracenje predavanja vezana za pravosudni ispit.Unapred zahvalan

Prijavljujuem se na besplatnu obuku za polaganje pravosudnog ispita u Cacku,diplomirani sam pravnik po struci staziramu Prekrsajnom sudu u Beogradu.

Sve je u redu, seminari se odvijaju subotom od 10-15h u sudnici br.1 Višeg suda u Čačku.

S poštovanjem, AKČ

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.