Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

FORENZIČKA 3D REKONSTRUKCIJA KRIVIČNOG DELA UBISTVA

Centar za forenzička istraživanja doo Novi Sad (CFI doo Novi Sad), bi želeo da Vas upozna sa forenzičkom 3D rekonstrukcijom krivičnog dela ubistva i ubistva u pokušaju vatrenim oružjem.

Forenzička 3D rekonstrukcija se vrši primenom najsavremenije laserske tehnologije i posebno za to namenjenog softvera. Forenzička 3D rekonstrukcija se koristi u situacijama kada klasična rekonstrukcija nije moguća, usled izmene lica mesta. Za forenzičku 3D rekonstrukciju je nebitno kada se događaj desio (pre mesec – dva, godinu – dve, deset, dvadeset godina…)
Osnov forenzičke 3D rekonstrukcije je snimanje lica mesta laserskim 3D skenerom. Objekti i rastojanje između objekata se snimaju sa milimetarskom preciznošću. Dobijen rezultat se obrađuje u softveru za rekonstrukciju krivičnog dela, u kom se utvrđuje putanja projektila, mesto gde je stajao oštećeni i gde je morao da stoji strelac.
Najsloženija nerešena ubistva (Topčider, npr.) nisu problem za forenzičku 3D rekonstrukciju. Ovu najsavremeniju tehnologiju koristi svega par zemalja u svetu (a Srbija je jedna od njih). Forenzička 3D rekonstrukcija je već primenjena u nekoliko predmeta u Novom Sadu i Nišu.
Forenzičku 3D rekonstrukciju na sudu prezentuju naši sudski veštaci za balistiku. Veštaci su upisani u Registar sudskih veštaka koji vodi Ministartvo pravde.

U prilogu vam dostavljam nekoliko linkova na kojima možete videti primere forenzičke 3D rekonstrukcije:

S poštovanjem,

CFI doo – Centar za forenzička istraživanja doo Novi Sad
Direktor
Nenad Šipka, dipl. ekon.
 

VAŠ KOMENTAR