Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

MINIMUM RADA

Poštovane kolege

U  prilogu Vam dostavljamo nacrt Pravila o postupanju advokata u sprovodjenju Odluke skupštine AKS od 13.09.2014. u smislu utvrđivanja minimuma rada u toku trajanja obustave rada advokata.
Potrebno je da se izjasnite o nacrtu teksta, kako bi odredba Kodeksa bila u svemu ispoštovana.

ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА

У СПРОВОЂЕЊУ

ТАЧКЕ II ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ АК СРБИЈЕ

 ОД 13. 09. 2014. ГОДИНЕ

   Током обуставе рада адвокати НЕЋЕ улазити, нити боравити у просторијама судова, тужилаштава, полиције и/или органа управе по било ком основу.
  Током обуставе рада адвокати НЕЋЕ приступати на рочишта за главну расправу и главне претресе пред судовима, НЕЋЕ приступати пред тужилаштвом у истражним поступцима и поступцима преговора око примене опортунитета или споразума о кривици, и НЕЋЕ приступати у полицију у преткривичним поступцима.
   Током обуставе рада адвокати ЋЕ достављати судовима, тужилаштвима и другим органима само оне радње које су везане за наступање преклузивних рокова.
  Под радњама које су везане за наступање преклузивних рокова подразумевају се: подношење тужби, жалби и других писмена код којих би пропуштање рока резултирало губитком права, као и приступање на седницу већа другостепеног суда поводом жалбе у кривичном поступку, на расправу пред другостепеним судом поводом жалбе у парничном поступку и на расправу поводом тужбе у управном спору.
  Радње адвоката у складу са овим закључком представљају установљени минимум рада неопходан за заштиту основних права и интереса клијената и странака.
  Позивају се адвокати да поштују одлуке Скупштине Адвокатске коморе Србије и  одредбе Статута Адвокатске коморе Србије и Кодекса професионалне етике адвоката.

Председник
Адвокатске коморе Србије
Драгољуб Ђорђевић

 

S kolegijalnim poštovanjem

Advokatska komora Srbije

Bar Association of Serbia

Dečanska 13/I sprat, Beograd
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.