Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Обавештење

Поштоване колеге,

Поводом ступања на снагу Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије (Службени гласник РС“ 34/2020) у времену од 20,00 сати до 05,00 сати наредног дана обавештавамо адвокате да је Адвокатска комора Србије затражила неопходне информације и разјашњења у погледу примене Наредбе у односу на адвокате који су позвани да као изабрани браниоци или браниоци по службеној дужности хитно приступе у зграду суда, тужилаштва или полиције. По пријему тражених упутстава иста ће бити објављена на интернет страници Адвокатске коморе Србије и достављене свим адвокатским коморама у саставу Адвокатска комора Србије.

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR