Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Odgovor Advokatske komore Srbije koji je dostavljen Ministarstvu pravde Republike Srbije

Poštovani,
u prilogu je odgovor Advokatske komore Srbije koji je dostavljen Ministarstvu pravde Republike Srbije

PREUZMITE ODGOVOR MINISTARSTVU PRAVDE NA PONUDU OD 23.10.2014. U PDF FORMATU

Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Dečanska 13/I sprat, Beograd
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
a.k.srbije@gmail.com i/and komora@sbb.rs

VAŠ KOMENTAR