Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ODLUKA I SKUPŠTINA AK ČAČAK

Broj:2490/15

04.11.2015.godine

 

Na osnovu čl.56 st.3 Statuta AK Čačak, Upravni odbor AK Čačak, na svojoj sednici održanoj 04.11.2015.godine, doneo je sledeću:

 

O D L U K U

 

I

Raspisuju se izbori za :

-jednog člana Upravnog odbora AK Čačak, sa područja koja teritorijalno pokriva Osnovni sud Novi  Pazar

-dvoje sudija Disciplinskog suda AK Čačak

 

II

Saziva se skupština AK Čačak za izbor organa AK Čačak navedenih u tački 1. ove odluke, za subotu  05.12.2015.godine, sa početkom u 12,00 časova u Kraljevu u prostoriji bioskopa,,Kvart,, u okviru hotela ,,Turist,, u Kraljevu.

 

III

Izbore za organe navedene u tački 1. ove odluke sprovešće Izborna komisija AK Čačak imenovana od strane Upravnog odbora AK Čačak odlukom od 06.02.2014.godine i Verifikaciona komisija AK Čačak imenovana istom odlukom Upravnog odbora AK Čačak.

 

IV

Rok za kandidovanje za izbor organa navedenih u tački 1. ove odluke počinje odmah po objavljivanju ove odluke na način propisan čl.56 st.6 Statuta AK Čačak i traje 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Pravo predlaganja kandidata za organe navedene u tački 1. ove odluke, pod uslovima predviđenim Statutom AK Čačak, ima Upravni odbor AK Čačak, Odbor advokata u sastavu AK Čačak i najmanje 20 advokata-članova AK Čačak.

Kandidature se dostavljaju u pisanoj formi Izbornoj komisiji AK Čačak neposredno ili preporučenom poštom sa podacima i uslovima propisanim čl.68 st.2 ,3 i 5 Statuta AK Čačak.

 

V

Obavezuje se Izborna komisija AK Čačak da nakon isteka roka za kandidovanje a najkasnije jedan  dan pre održavanja izborne skupštine, utvrdi listu kandidata za izbor organa navedenih u tački 1. ove odluke i dostavi listu Upravnom odboru AK Čačak na potvrđivanje.

 

VI

Predlaganje kandidata za  izbor organa navedenih u tački 1.ove odluke, sprovešće se u Odborima advokata AK Čačak, a najkasnije  do 03.12.2015.godine .

 

VII

 

Nalaže se Izbornoj komisiji AK Čačak da organizuje izbore za organe navedene u tački 1. ove odluke i da preduzmu sve potrebne radnje propisane čl.54 Statuta AK Čačak, kako bi se izbori sproveli.

 

VIII

Ovu odluku objaviti na veb stranici AK Čačak, oblasnoj tabli AK Čačak i dostaviti svim Odborima advokata u sastavu AK Čačak.

 

 

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Adv.Jasmina Milutinović

 

 ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA

 SKUPŠTINA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.