Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

Odluka o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

ADVOKATSKIM KOMORAMA U SASTAVU ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Poštovane kolege,

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 10.04.2021. godine doneo Odluku o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, imajući u vidu da Tarifa o nagradama i naknadama za rad advokata nije menjana u delu visine nagrade za rad u parničnom postupku od donošenja 2012. godine. Polazeći od činjenice da su uslovi poslovanja u periodu od 2012. do 2021. godine izmenjeni, doneta je Odluka da se tarifni broj 13 izmeni tako što će se nagrada za vrednost spora do 15.000 poena brisati, a utvrditi da je najniža nagrada sada utvrđena u visini kao za sporove čija je vrednost 25.000 poena i ova nagrada iznosi 300 poena.

Vrednost poena iznosi 30,00 dinara što preračunato u nominalni iznos visine nagrade znači da je sada iznos najniže nagrade prema tarifnom broju 13 Tarife o nagrada i naknadama troškova za rad advokata 9.000,00 dinara.

Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata dostavljena je JP “Službeni glasnik” radi objavljivanja.

U nastavku informacije tabelarni pregled Tarifnog broja 13.

Vrednost spora

Preko DoNagrada
25.000 poena300 poena
25.000 poena50.000 poena375 poena
50.000 poena100.000 poena550 poena
100.000 poena200.000 poena750 poena
200.000 poena400.000 poena1.000 poena
400.000 poena800.000 poena1.250 poena
800.000 poena1.600.000 poena1.500 poena

 

U prilogu možete pogledati Odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, donetoj na sednici Upravnog odbora Advokatske komore Srbije 10.04.2021. godine.

S poštovanjem,

Advokatska komora Srbije
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i/and office@aks.org.rs

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

18 − 8 =