Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

O D L U K A

Broj:2235/14

31.10.2014.godine

ADVOKATSKOJ KOMORI SRBIJE

-ZA UPRAVNI ODBOR-

Odbor advokata u Čačku održao je sastanak na dan 31.10.2014.godine, povodom zadnjih događanja vezano za zahteve Advokatske komore Srbije za izmenu Zakona o javnim beležnicima i drugim pratećim zakonima, posebno povodom predloga Ministarstva pravde RS za izmenu Zakona o javnim beležnicima i Zakona o prometu nepokretnosti koje ministar pravde smatra kao udovoljenje zahteva protesta advokata.
Odbor advokata u Čačku doneo je sledeće:

Z A K LJ U Č K E

1.Odbor advokata u Čačku podržava sve postavljene zahteve od strane Advokatske komore Srbije i sve upućene predloge za izmenu gore navedenih zakona, pa izjava ministra pravde ,,da je advokatura dobila ono što je tražila,, ne odgovara istini, zbog čega Odbor advokata u Čačku smatra da se do sada naša profesija dostojanstveno borila svim raspoloživim pravnim sredstvima koje je imala, i obzirom na totalnu medijsku blokadu do 30.10.2014.godine PREDLAŽE da Advokatska komora Srbije što pre, ako je moguće ODMAH, zakaže protest sa javnom tribinom gde bi govorili advokati iz pojedinih advokatskih komora ili advokatskih odbora, radi iskazivanja razloga našeg protesta i ono što je najbitnije informisanja javnosti o pravim razlozima obustavnje rada advokata.Mesto održavanja protesta, prema mišljenju članova Odbora advokata Čačak, trebalo bi da bude ispred Narodne skupštine RS.
2.Odbor advokata u Čačku PREDLAŽE Advokatskoj komori Srbije da ona i sve Komore u sastavu, kao i Odbori advokata, svakodnevno izdaju saopštenja za javnost u formi oglasa.
3.Odbor advokata Čačak doneo je odluku o formiranju Protestnog odbora pri ovom odboru a radi koordinacije i sinhronizacije rada između Protestnog odbora pri AK Srbije i Odbora advokata u pojedinim Komorama, pa se daje predlog da i ostali Odbori formiraju svoje Protestne odbore a sve u cilju jedinstvenog delovanja u ostvarivanju zahteva Advokatske komore Srbije.

ODBOR ADVOKATA ČAČAK

adv.Nikšić Gordana

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.