Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ПОСЛОВНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОДБОРА АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК ДОНЕТОГ 24.2.2022. ГОДИНЕ

На основу чл. 33. ст. 1. тач. 36. Статута Адвокатске коморе Чачак, Управни одбор Адвокатске коморе Чачак на седници одржаној дана 26.04.2023. године у Чачку, донео је:

 

ПОСЛОВНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОДБОРА АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК ДОНЕТОГ 24.2.2022. ГОДИНЕ

 

Члан 1.
Из увода Пословника после речи „На основу“ бришу се речи: „члана 12, став 1. тачка 3. и запета“ а после речи „члана 33. став 1. тачка“ бришу се речи: „1. запета 24. и 40.“

 

Члан 2.
Члан 2. ст. 6. брише се.

 

Члан 3.
У чл. 12. реч „већина“ замењује се речима „једна петина“.
У чл. 12. додаје се ст. 2. који гласи:
„Уколико је седница одбора заказана ради предлагања кандидата за избор чланова и органа и тела Коморе Чачак и АКС или давања иницијативе за доношење одлука у оквиру надлежности Коморе мора присуствовати једна трећина од укупног броја његових чланова, а одлучује се већином гласова присутних чланова.“

 

Члан 4.
У чл. 26. ст. 1.  брише се део алинеје. 4. који гласи:
– „ који се евидентирају на посебном листу, и присуство потврђују потписом,“
У чл. 26. ст. 3. после речи ”истог” додаје се запета и речи ”након усвајања записника на наредној седници Одбора“ и запета.

 

Члан 5.
Ове измене Пословника ступају на снагу у року од осам дана од дана њиховог објављивања на огласној табли и интернет страници Адвокатске коморе Чачак.

 

У Чачку, дана 12.05.2023.године.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
Адв. Миодраг Алексић

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.