Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА О ПОЈАШЊЕЊУ ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА АДВОКАТА У ТОКУ ОБУСТАВЕ РАДА

 АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Дечанска 13, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381 11 32-39-072       Fax: +381 11 32-32-203

 

број:1298-3/2014

19.11.2014.

 

Управни одбор Адавокатске коморе Србије дана 19.11.2014., на основу члана 66. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012-ОУС), члана 8. и члана 33. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) даје следеће

 

ПОЈАШЊЕЊЕ ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА АДВОКАТА
У СПРОВОЂЕЊУ ТАЧКЕ II СКУПШТИНЕ
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ОД 13.09.2014.

 

Неће се сматрати повредом Правила поступања посета притвореним лицима, као и  САЧИЊАВАЊЕ ПОДНЕСАКА као радњи које адвокат предузима  у циљу спречавања губитка права, у којима се:
  • предлаже и образлаже укидање притвора,
  • штите права деце и права припадника других рањивих група (стара лица, инвалиди, лица изложена насиљу у породици) и припадника националних мањина у случају дискриминације.
У случајевима из претходног става, адвокат је дужан да, на основу правила 36.2.5. Кодекса професионалне етике адвоката, достави адвокатској комори чији је члан поднесак који је сачинио и доказе који потврђују његову оправданост у складу са условима наведеним у овим правилима.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Драгољуб Ђорђевић, адвокат

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.