Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Предложена измена Уредбе о паушалном опорезивању

Поштоване колеге,

у прилогу можете погледати одлуку Управног одбора  Адвокатске коморе Србије поводом предлога измена Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (“Службени гласник РС” 94/2019, 96/2019-испр., 156/2020), коју је Управни одбор усвојио дана 07.12.2022. године и Предлог Уредбе о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности.

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR