anketa

Advokatska-komora-Srbije-logo-1920

15 апр: Aнкетa „Оцена рада Управног суда од стране адвоката у Републици Србији“

Поштоване колеге,

у сарадњи са Пројектом „Jaчање владавине права у Србији“ који спроводи GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) спроводимо анкету „Оцена рада Управног суда од стране адвоката у Републици Србији“ која има за циљ да се установе недостаци у раду овог суда, а како би се уз подршку наведеног пројекта креирале и спровеле активности усмерене на побољшање његовог рада, постигла његова већа ефикасност и транспарентност у раду.