Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Anketa o besplatnoj pravnoj pomoći

Pošovane kolege,

Ministarstvo pravde u saradnji sa Srpskim udružеnjеm zа krivičnоprаvnu tеоriјu i prаksu, organizuju naučnu Konferenciju o besplatnoj pravnoj pomoći 14-15 decembra, pod nazivom “Besplatna pravna pomoć – ratio legis, obim i uslovi primene”.

Molimo vas da preuzmete anketu koju dostavljamo u prilogu, istu popunite i odgovore dostavite na mail Advokatske komore Srbije. Podatke o pro bono radu treba dati za 2016. godinu.

ANKETA.1511190373

S kolegijalnim poštovanjem,

Advokatska komora Čačak…

SRODNE OBJAVE

Comments (1)

Pružam pravnu pomoć besplatno
imam slučajeva da sam besplatno zastupao stranku na sudu kao i da sam besplatno radio advokatske usluge

VAŠ KOMENTAR