Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Tekst Statuta sa sastanka UO 30.07.2011. za javnu diskusiju

SVIM ADVOKATSKIM KOMORAMA

Poštovane kolege,

U prilogu dostavljamo obaveštenje o početku javne diskusije o Nacrtu Statuta Advokatske komore Srbije i tekst Nacrta. Navedeni tekst smo uputili i redovnom poštom.

Molimo Vas da članove Vaše advokatske komore obavestite o javnoj diskusiji i tekstu koji dostavljamo sa pozivom da se obrazložene primedbe, predlozi i sugestije dostave Advokatskoj komori Srbije.

Tekst Nacrta Statuta je dostupan i na website Advokatske komore Srbije.

S kolegijalnim poštovanjem

Advokatska komora Srbije

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR