Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

Teme povodom kojih se organizuju on-line okrugli stolovi

Poštovane kolege,

Vezano za predhodni mejl u kome smo Vas obavestili o datumima održavanja on-line okruglih stolova, molimo Vas da članove Vaše komore obavestite da će predavanja na pojedine teme povodom kojih se organizuju on-line okrugli stolovi biti objavljeni na sajtu Advokatske akademije Advokatske komore Srbije https://aksakademija.edu.rs/  i da svi zainteresovani advokati predavanja mogu pregledati pre prijavljivanja učešća na on-line okruglom stolu.

Sa kolegijalnim poštovanjem,

Advokatska komora Srbije
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i/and office@aks.org.rs

VAŠ KOMENTAR

20 − 1 =