Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

Zakon o rokovima izmirenja novčanih sredstava

ADVOKATSKIM KOMORAMA U SASTAVU ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Povodom početka primene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu na teret sredstava budžetskih korisnika Advokatska komore Srbije zatražila je mišljenje od Ministravstva finansija Uprave za trezor – Sektora za javna plaćanja, da li se navedeni propisi primenjuju na advokate.

Dana 28.02.2018. godine Ministravstvo finansija Uprava za trezor – Sektor za javna plaćanja obavestio je Advokatski komoru Srbije da se Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu na teret sredstava budžetskih korisnika NE ODNOSI NA ADVOKATE.

S poštovanjem,

Advokatska komora Srbije
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i/and komora@sbb.rs

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

six + 7 =